Child pages
 • Projektisuunnitelman valmistelun resurssit
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

4. Resurssit ja organisaatio

Valmisteluryhmässä on edustus kaikilta kirjastosektoreilta ja Kansalliskirjastosta. Valmistelutyössä hyödynnetään jo tehtyä työtä, osallistetaan asiantuntijoita ja olemassaolevia työryhmiä sekä kuullaan keskeisiä asiakasryhmiä.

Valmisteluryhmän puheenjohtaja: Sinikka Luokkanen (Hämeen ammattikorkeakoulun kirjasto)
Valmisteluryhmän varapuheenjohtaja: Jarmo Saarti (Itä-Suomen yliopiston kirjasto)
Valmisteluryhmän sihteeri: Lassi Lager (Kansalliskirjasto)
Valmisteluryhmän jäsenet:

 • Marita Ahola (Tritonia)
 • Esko Ala-Peijari (CSC - Tieteen tietotekniikan keskus)
 • Marja Anttonen (Turun ammattikorkeakoulun kirjasto, toukokuusta 2012 alkaen)
 • Risto Heikkinen (Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto, toukokuuhun 2012 asti)
 • Marja Hirvikallio (Tilastokirjasto)
 • Nina Hyvönen (Kansalliskirjasto)
 • Tommi Jauhiainen (Kansalliskirjasto)
 • Päivi Kytömäki (Oulun yliopiston kirjasto)
 • Sinikka Luokkanen (Hämeen ammattikorkeakoulun kirjasto)
 • Ari Mäkiranta (Joensuun seutukirjasto)
 • Ritva Nurminoro (Lapin maakuntakirjasto)
 • Jarmo Saarti (Itä-Suomen yliopiston kirjasto)
 • Eila Vainikka (Kuntaliiton kirjasto)
 • Kuno Öhrman (Hanken)

Ohjausryhmän jäsenet: Linnea2-konsortion ohjausryhmä, AMKIT-konsortion johtoryhmä, Yleisten kirjastojen neuvoston työvaliokunta sekä Erikoiskirjastojen neuvoston työvaliokunta.

Työryhmä 1 - Aineiston kuvailu ja kokoelmien hallinta
kk-ukj1 (at) helsinki.fi

 • Vastuuhenkilöt: Tuula Haapamäki (Kansalliskirjasto) ja Maria Kovero (Helsingin yliopiston kirjasto)
 • Minttu Hurme (Kansalliskirjasto / Tietojärjestelmät)
 • Ulla Ikäheimo (Kansalliskirjasto / Tietovarannot)
 • Marjatta Autio-Tuuli (Kansalliskirjasto / Tutkimuskirjastopalvelut)
 • Anne-Mari Salmela (Turun yliopiston kirjasto)
 • Anneli Korhonen (Hämeen ammattikorkeakoulun kirjasto)
 • Päivi Wendelius (Oulun yliopiston kirjasto
 • Anja Lehtokari (Aalto-yliopiston kirjasto)
 • Sirpa Janhonen (Varastokirjasto)
 • Esko Siirala (Sisällönkuvailun asiantuntijaverkosto, Helsingin yliopiston kirjasto, Viikin kampuskirjasto)
 • Tuulikki Telenius (Salon kaupunginkirjasto)
 • 1 edustaja Linnea2-konsortioon kuulumattomasta erikoiskirjastosta (kirjastosektori nimeää itse)

Työryhmä 2 - Aineiston käyttö, lainaus ja kaukopalvelu
kk-ukj2 (at) helsinki.fi

 • Vastuuhenkilöt: Kari Pohjola (Salon kaupunginkirjasto) ja Mia Kujala (Kymenlaakson AMK)
 • Päivi Järvinen (Kansalliskirjasto / Tietojärjestelmät)
 • Pauliina Isomäki (Turun ammattikorkeakoulun kirjasto)
 • Ari Kotonen (Varastokirjasto)
 • Eevaliisa Colb (Helsingin yliopiston kirjasto)
 • Päivi Korva (Oulun yliopiston kirjasto)
 • Harri Salminen (Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjasto)
 • Aino Taskinen (Itä-Suomen yliopiston kirjasto)
 • Timo Vuorisalmi (Tampereen yliopiston kirjasto)
 • Risto Maijala (Aalto-yliopiston kirjasto)
 • Pirjo Vuorio (THL:n tietopalvelu- ja asiakirjahallintoyksikkö)
 • Noora Valkonen (Oulun kaupunginkirjasto)
 • Kirsi Puuppo (Lappeenrannan kaupunginkirjasto)

Työryhmä 3 - Monografiahankinta ja elinkaaren hallinta
kk-ukj3 (at) helsinki.fi

 • Vastuuhenkilöt: Kaisa Hypen (Turun kaupunginkirjasto) ja yliopistokirjastojen edustaja
 • Petteri Kivimäki (Kansalliskirjasto / Tietojärjestelmät)
 • Mervi Kivirinta (Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjasto)
 • Ulla Eskelinen (Helsingin yliopiston kirjasto)
 • Jari Hasu (Helsingin yliopiston kirjasto)
 • Isabel Johansson (Tritonia)
 • Johanna Viitanen (Turun yliopiston kirjasto)
 • 1-3 yleisten kirjastojen edustajaa (vetäjän lisäksi)
 • 1 edustaja Linnea2-konsortioon kuulumattomasta erikoiskirjastosta (kirjastosektori nimeää itse)

Työryhmä 4 - Kausijulkaisujen ja e-aineistojen hankinta sekä elinkaaren hallinta
kk-ukj4 (at) helsinki.fi

 • Vastuuhenkilöt: Tiina Jounio (Oulun yliopiston kirjasto) ja Tiina Tuomaala (Tilastokirjasto)
 • Ari Ahlqvist (Kansalliskirjasto / Tietojärjestelmät)
 • Leena Salminen (Kansalliskirjasto / Lisensiointi)
 • Leena Kinnunen (Rovaniemen kaupunginkirjasto)
 • 1 edustaja Linnea2-konsortioon kuulumattomasta erikoiskirjastosta (kirjastosektori nimeää itse)
 • Marja Hirn (Helsingin yliopiston kirjasto)
 • Iris Tahvanainen (Lappeenrannan tiedekirjasto)
 • Mari Aaltonen (Aalto-yliopiston kirjasto)

Työryhmä 5 - Hallinnolliset järjestelmät ja rajapinnat muihin järjestelmiin
kk-ukj5 (at) helsinki.fi

 • Vastuuhenkilöt: Jarmo Saarti (Itä-Suomen yliopiston kirjasto) ja Pertti Föhr (Lahden ammattikorkeakoulu)
 • Nicholas Volk (Kansalliskirjasto / Tietojärjestelmät)
 • Erkki Lounasvuori (Yleisten kirjastojen keskuskirjasto)
 • Petri Tonteri (Tampereen kaupunginkirjasto)
 • Kuno Öhrman (Hanken)
 • Pauli Assinen (Helsingin yliopiston kirjasto)
 • Ulla Huurinainen (Aalto-yliopiston kirjasto)
 • Eila Vainikka (Kuntaliiton kirjasto)
 • Sami Varjo (Vaasan kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto)

Työryhmä 6 - Arkkitehtuurien koonti ja muiden työryhmien koordinointi:

 • Vastuuhenkilö: Tommi Jauhiainen (Kansalliskirjasto / Tietojärjestelmät)
 • Nina Hyvönen (Kansalliskirjasto / Tietovarannot)
 • Ryhmien 1-5 vastuuhenkilöt
 • Esko Ala-Peijari (CSC)
 • Susanna Aakko (Helsingin kaupunginkirjasto)
 • Petteri Kivimäki (Kansalliskirjasto)
 • Ari Ahlqvist (Kansalliskirjasto / Tietojärjestelmät)

Työryhmä 7 - Strategisen tahtotilan määrittäminen ja riskianalyysi (tehtävä 3.1.)

 • Vastuuhenkilö: Sinikka Luokkanen (Hämeen AMK, AMKIT-konsortio)
 • Vuokko Palonen (Tritonia, SYN)
 • Tuula Haavisto (Tampereen kaupunginkirjasto, YKN)
 • Eila Vainikka (Kuntaliiton kirjasto, Erikoiskirjastojen neuvosto)
 • Annu Jauhiainen (Kansalliskirjasto)

Työryhmä 8 - Kustannus-hyöty analyysi/laskelma (tehtävä 3.2.)

 • Päätös 8.3.2012: Työryhmää 8 ei tässä vaiheessa perusteta. Työryhmä 7 ottaa tässä vaiheessa työryhmälle 8 kaavailluista tehtävistä kustannusanalyysin tehtäväkseen.

Työryhmä 9 - Hallintomalli, juridiset kysymykset ja rahoitusratkaisu (tehtävät 3.3)

 • Päätös 8.3.2012: Työryhmää 9 ei tässä vaiheessa perusteta. Työryhmälle 9 kaavaillut juridiset kysymykset selvitetään metatietovarantohankkeessa ja asiakasta koskevien tietojen osalta osittain työryhmässä 6. Hallintomalliin ja rahoitusratkaisuun liittyvät tehtävät käsitellään erillisessä työseminaarissa.

Työryhmän 10 - Tilastointi (tehtävä 9)

 • No labels