UKJ-valmisteluraportti lopullisen projektisuunnitelman tekoa varten

Yhteentoimivuuden ja päällekkäisten ratkaisujen välttämisen kannalta kaikkein keskeisin arkkitehtuurityössä kaikessa suunnittelussa tarkasteltava kysymys  on:

Millä tasolla tarkasteltava kohde (prosessi, tieto, tietojärjestelmäpalvelu) on yhteinen?

  • Kansallisesti
  • Kuntasektorilla, aluehallinnossa, valtionhallinnossa
  • Opetustoimessa
  • Korkeakoulusektorissa
  • Korkeakoulun sisällä
  • Tietyssä toimialueessa tai yksikössä

(Mika Karjalainen, Silver Planet Oy / Raketti-hanke)

Sisällysluettelo:

1. Johdanto

2. UKJ-kokonaisarkkitehtuuri

3. Riskianalyysi

4. Rahoitusratkaisut ja kustannus-hyötyanalyysi

5. Hallintomalli ja juridiset kysymykset

6. Ehdotukset jatkotoimenpiteiksi

7. Liitteet

  • No labels