Child pages
  • Palvelut 10 - Uuden aineiston arviointi
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nykytila

#

Palvelu

Tukee tavoitetta

Kuvaus

Vastuu (rooli)

Sidosryhmät

Prioriteetti (0/5 - 5/5)

kehittämistarve

Muuta

1

Testikäyttö


Järjestelmä ei tue mitenkään


1 

2

Sopimusehtojen
arviointi

 

Järjestelmä ei tue mitenkään

 

 

 

 

 

Tavoitetila :

#

Palvelu

Korvaa (osin tai kokonaan) nykyisen palvelun

Tukee tavoitetta

Kuvaus

Vastuu (rooli)

Sidosryhmät

Prioriteetti (0/5 - 5/5)

Muuta

1

Testikäyttöjen tietojen hallinnointi - tietovarasto :
käyttöönasettaminen, tiedottaminen,
palautteen keruu ja käsittely

 

 

Aineiston tekninen ja sisällöllinen arviointi sekä sopimusehtojen arviointi.

 

 

 

 

2

Sopimusehtojen ja aineiston tietojen keräys ja tallennus

 

 

Järjestelmä hyödyntää välittäjien tietämyskantoja.

 

 

 

 

3

Testikäyttöjen hallinointi

 

 

Järjestelmä hoitaa tiedottamisen, palautteen keruun, muistutukset ja testikäytön sulkemisen määritellysti, ja tallentaa kaiken tiedon myöhempää
käyttöä varten.

 

 

 

 

  • No labels