Child pages
  • Palvelut - 3 Tilaaminen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nykytila

#

Palvelu

Tukee tavoitetta

Kuvaus

Vastuu (rooli)

Sidosryhmät

Prioriteetti (0/5 - 5/5)

kehittämistarve

Muuta

1

Sopimuksen tekeminen

 

FinELib, muut välittäjät, suorat sopimukset, ilman neuvottelua syntyvät sopimukset - tallennetaan (jos tallennetaan) sekalaisiin järjestelmiin.

 

 

 

 

 

1

Tilauksen lähettäminen

3

Tilauksen tekijä lähettää tilauksen web-palvelun, sähköpostin, EDI-tilauksen, faxin, postin tai puhelimen välityksellä.

2

2,3

5

Tilaukset olisi voitava lähettää sähköisesti suoraan järjestelmästä.

 

Tavoitetila : tilaus sähköisessä muodossa toimittajan järjestelmään

#

Palvelu

Korvaa (osin tai kokonaan) nykyisen palvelun

Tukee tavoitetta

Kuvaus

Vastuu (rooli)

Sidosryhmät

Prioriteetti (0/5 - 5/5)

Muuta

1

Sopimusten ja tilausten hallinta

1

 

Järjestelmään tallentuvat sopimukset/tilaukset ja niihin liittyvät muut dokumentit. Yhteydet taustaorganisaation sopimus- ja taloushallintojärjestemiin rajapintojen kautta.

 

 

 

 

2

Tilauksen lähettäminen

1

3

Järjestelmä osaa lähettää tilaukset eteenpäin niin, että tilaukset siirtyvät sähköisesti suoraan toimittajan järjestelmään. Lisäksi järjestelmä osaa hakea tietoja välittäjän tilausjärjestelmästä esim. hintatiedot. Järjestelmään voidaan määritellä lista toimittajia, jolloin virkailija voi valita toimittaja lähetyksen yhteydessä tai annetaan järjestelmän valita toimittaja. Tilaukseen liittyvät dokumentit ja liitteet esim. asiaan liittyvät sähköpostiviestit voi tallentaa järjestelmään.

2

2,3

5

 

3

Automaattinen kilpailutus

 

 

Järjestelmään voidaan määritellä lista toimittajia, jolloin virkailija voi valita toimittaja lähetyksen yhteydessä tai annetaan järjestelmän valita toimittaja (=automaattinen minikilpailutus). Välittäjiin liittyy erilaisia esim. toimitusaikoihin liittyviä asetuksia. Tarvittaessa tilaustiedot voi syöttää käsin ja tallentaa siihen liittyvät dokumentit esim. asiaan liittyvät sähköpostiviestit.

 

 

 

 

  • No labels