Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: 13.11.2012 klo 8.55 - 13.00. Ennen kokousta kahvitarjoilu klo 8.30 alkaen.

Paikka: Helsinki, Helsingin yliopistomuseo Arppeanum, Snellmaninkatu 3, auditorio (2. krs)

Osallistujat: Erikoiskirjastojen ja  korkeakoulukirjojen johtajat sekä yleisten kirjastojen neuvoston jäsenet
Ilmoittautuminen: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/38265/lomake.html

Tausta:
Lappeenrannassa keväällä 2012 AMKIT- ja Linnea2-konsortioiden yhteisessä kokouksessa sovittiin, että pidetään konsortioiden yhteiskokous seuraan kerran 13.11.2012 Helsingissä. Siellä oli myös puhetta, että jo siellä esillä olleesta Kansalliskirjaston asiakasohjausjärjestelmästä pidettäisiin yhteinen kokous sektoreiden työvaliokunnille toukokoon lopulla UKJ-ohjausryhmälle varattuna olleena päivänä. Ao. päivään tuli kuitenkin niin vähän osallistujia, että se peruttiin. Nyt syksyllä Kansalliskirjaston ns. sektorikokouksessa ohjausjärjestelmä oli uudestaan esillä ja myös tarve yhteiselle käsittelylle. Doodle-kyselyllä yhteisestä aikaa ei helposti löytynyt, joten esille nousi ehdotus, että laajennetaan 13.11 Voyager-konsortioille sovittu kokousaika kaikille sektoreille, koska yhteisiä vain Voayger-asioita tuskin on koko päiväksi ja toisaalta on muitakin tarpeita/asioita (esim. UKJ), jotka pitäisi keskustella kaikilla sektoreilla laajasti kirjaston johtajien kesken. Joten kun 13.11 ajankohta sopii sekä yleisille kirjastoille että erikoiskirjastoille, niin asialistaa on lähdetty miettimään siten, että kaikki sektoreita koskevat asiat olisivat ensin ja lopussa vain Voyager-konsortioita koskevat asiat.

Asialista:

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Todetaan läsnäolijat. Valitaan yhteiskokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

2. Tiedotusasiat

  • 9.00 Varastokirjastosta / Pentti Vattulainen, Varastokirjasto
  • 9.15 Kansallinen kokoelmapolitiikka / Ari Muhonen, Helsingin yliopiston kirjasto
  • 9.30 Yhteisen viestinnän lähtökohtia / Päivi Litmanen-Peitsala, kirjastot.fi
  • 9.45 Linda ja Kansalliskirjaston metatietovarantohanke / Minna Olkinuora-Tauru, Kansalliskirjasto
  • 9.55 Kansalliskirjaston Artikkelitietovaranto-hanke / Jyrki Ilva, Kansalliskirjasto
  • 10.05 SFS:n painettujen standardien kotilainausoikeudesta / Pekka Heikkinen, Kansalliskirjasto

3. Kansallinen ohjausjärjestelmä (10.15 - n. 11.15)

Annu Jauhiainen (Kansalliskirjasto) esittelee kirjastojen yhteisten palvelujen ohjauksen uudistamissuunnitelman. Uudistuksessa tavoitteena on mm. päätöksenteon ja roolien selkeyttäminen ja parempi koordinointi palvelujen kesken. Uuden tiedonhallinnan ohjausryhmän alle koottaisiin Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden koordinoimia kirjastojen järjestelmäpalveluita. Ohjausjärjestelmäuudistusta on esitelty aikaisemmin mm. kirjastoverkkopäivillä: linkki esitykseen (kirjastoverkkopäivien kaikki esitykset: https://wiki.helsinki.fi/display/kivepa2012/Ohjelma).

Esitys: Keskustellaan ohjausryhmäuudistuksesta, sen käytännön toteuttamisesta ja etenemisaikataulusta sekä uuden tiedonhallinnan ohjausryhmän roolista.

(pieni tauko)

4. UKJ-hanke (n. 11.15 - 12.45)

Sinikka Luokkanen (Hämeen AMK:n kirjasto) ja Tommi Jauhiainen (Kansalliskirjasto) esittelevät UKJ-valmisteluraporttia.

Esitys: Keskustellaan hankkeen jatkosta ja eri sektoreiden mukanaolosta.

5.  Sektorien johtajien seuraava yhteiskokous (n. 12.45 - 12.55)

6. Yhteiskokouksen päätös (n. 12.55 - 13.00)

******

Klo 13.00 - 14.00 Omakustanteinen lounas ja mahdollisuus tutustua yliopistomuseoon.

Klo 14.00 - 15.15 AMKIT- ja Linnea2-konsortioiden yhteiskokous (asialista ja liitteet lähetetään osallistujille)

Klo 15.30 - max. 17.00 Linnea2-konsortion yleiskokous (asialista ja liitteet lähetetään osallistujille)

  • No labels