Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Järjestäjä: Ohjeryhmä
Klo 9-11.
 1. Ohjeryhmän työskentely ja geneerisen ohjeen tilanne sekä DMPtyökalun ja ohjeen testaaminen. 
  • Työryhmän pj. Marja Kokko ja projektipäällikkö Mari Elisa Kuusniemi (MEK) esittelivät lyhyesti geneerisen ohjeen tilannetta.
  • MEK esitteli tämänhetkistä geneeristä ohjetta tarkemmin DMPTuuli-työkalussa.
  • Domain on tilattu HY:n tietotekniikkakeskuksesta.
  • Linkki työkaluun: https://dmptuuli.dcc.ac.uk/
  • Käyttäjäryhmä voi aloittaa työkalun testaamisen saman tien. Templaattiin tulee todennäköisesti vielä testauksen aikana ja jälkeen muutoksia eli kyseessä on beta-versio. Testaamatonta työkalua ei vielä julkaista! 

 2. Aineistonhallinta organisaatioiden näkökulmasta.
  • Pj Marja Kokko esitteli laatimaansa koostetta korkeakoulujen datapolitiikoista sekä datanhallinnan ohjeistuksesta. Datapolitiikat kootusti: https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=193956617
  • Käytiin keskustelua kunkin organisaation tilanteesta: Jokainen voi täydentää koostetta oman organisaationsa osalta ohjetyöryhmän työtilaan. https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=193956617
  • MEK esitteli lyhyesti organisaatiokohtaisten lisäämistä työkaluun ja organisaatioiden datapolitiikkojen ja libguidesien yms. linkittämistä DMPTuuli-työkaluun.
   • Tästä DCC:n kouluttajan pitämä koulutus admineille 1.4.2015
  • Montako ohjetta DMPTuulissa voi olla samaan aikaan? Organisaatiokohtaisten ohjeiden yläraja pilottivuoden aikana on 15 (näin monelle organisaatiolle voidaan antaan admin-tunnus vuonna 2016). Sen yli menevistä täytyy maksaa DCC:lle lisää. Tarkoituksena on ettei käyttäjän tarvitsisi pitää auki kovin montaa ohjetta samaan aikaan. 

 3. Tutkijapalaute ja koulutuksen tarve
  • Koutusten tarve ilmeinen.
  • Järjestääkö Tuuli-projekti koulutusta yhdessä vai jokainen organisaatio itsenäisesti?
  • Esim. kansallinen webinaari tutkijoille?

 4. Kevään ohjelma
  1. Käytiin keskustelua alakohtaisten ohjeiden tuottamisesta työkaluun
   • Tutkijapalaute osoittaa, että alakohtaisia ohjeita tarvitaan.
   • Ohjeiden tuottaminen on mahdollista ja toivottavaa, mutta Tuuli-projektin puitteissa voidaan keskittyä lähinnä geneerisen ohjeen tuottamiseen.
   • Organisaatioiden yhteistyö alakohtaisten ohjeiden tuottamisessa on erittäin toivottavaa päällekkäisen työn välttämiseksi. (Esim. Tietoarkisto tuottaa perus survey -ohjeet ja kvali-haastattelujen ja kirjoitusten ohjeet).
  2. Aikataulu:
  3. Ohjeryhmä on luvannut kartoittaa ketkä tekevät organisaatiokohtaisia ohjeita.
   • Minna toimittaa yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet työryhmälle

 • No labels