Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kysyttävää datanhallinnan suunnittelusta tai DMPTuuli-työkalusta? Tuulitoimistoon kannattaa olla yhteydessä os: admin@dmptuuli.fi

Miten DMPTuuli vuonna 2020?

Kohta on taas yksi Tuulivuosi vierähtänyt! Tänäkin vuonna tehtiin lujasti töitä seuraavan vuoden rahoituksen etsimisessä. Rahoitus saadaan vuonna 2020  ministeriöstä, eli työkalusta tai ohjetyön koordinoinnista ei tarvitse lähettää laskuja DMPTuulia käyttäville organisaatioille.  Vaikka rahoitus haetaan jatkossakin vuosittain, alkaa keskitetty rahoitus näyttää todennäköiseltä rahoitusmallilta myös jatkossa.

Kansallisen ohjeen tilannekatsaus

Kansallisen DMP2020-ohjeryhmän ensimmäinen päivityskokous pidettiin 19.11.2019. Ohjeryhmä linjasi suuntaviivoja ohjeen päivitystä varten. Muutokset pyritään pitämään mahdollisimman vähäisinä, jotta muuttava ohje ei tuota suurta lisätyötä kansalliseen ohjeeseen pohjautuville ja sitä täydentäville organisaatio- ja teemakohtaisille ohjeille. 14.11.2019 järjestetystä Tuuli-työpajasta Kuinka DMP kommentoidaan ja arvioidaan (ks. alla) nousi myös ohjetyöhön arvokkaita huomioita. Tarkastelunäkökulman muutos DMP:n kommentointiin paljasti myös ohjeen muotoiluun liittyviä yksityiskohtia ja tehostaa ohjeryhmän työtä. Kansallisen ohjeen seuraava kokous, jossa tehdään päätös ensi vuoden ohjeesta pidetään 17.12.2019.

Kansallisen ohjeryhmän työskentely on seurattavissa Tuulitoimiston wikissä osoitteessa:  https://wiki.helsinki.fi/x/FSmYEg

Kevään tiekarttahakuun on tulossa päivitetty datanhallinnan suunnitelmapohja

Suomen Akatemian infrastruktuurihaussa on keväällä 2020 vuorossa tiekarttahaku. Tätä varten Akatemia on päivittämässä vaatimuksiaan infrahakuun liitettävälle datanhallintasuunnitelmalle. Tuulitoimisto on ollut työssä mukana asiantuntijaroolissa. Päivitystyö on vielä kesken ja Akatemian päätösprosessikin vie oman aikansa. Tiedoksi kuitenkin, että Tuuliverkoston kannattanee varautua auttamaan kevään tiekarttahaussa oman organisaationsa dataa tuottavia infrastruktuureja datanhallinnan linjausten suunnittelussa. Mitään kovin uuttaa ja ihmeellistä ei ole tulossa, mutta kuten kaikki tiedämme infrojen tukemiseen kannattaa panostaa! Olisi tosi hienoa, jos infrat tarjoaisivat niitä käyttäville tutkijoille selkeät käyttöehdot sekä datanhallintaa helpottavia ohjeita ja työkaluja.

Suomen Akatemian järjestämässä FIRI-PROFI:n tilaisuudessa tammikuun 28. päivä kuulemme tästä aiheesta lisää.

Menneet tapahtumat

Tuuliverkoston verkkotapaaminen 30.9.2019: ”Mitä opimme Suomen Akatemian hakukierroksesta?"

Suomen Akatemian syyskuun hakukierroksen jälkeinen Tuuliverkoston vertaistuki- ja Tuuli-työkalun toiminnallisuuksien palautekyselyyn liittyvä verkkotapaaminen järjestettiin 30.9.2019. Syksyn hakukierroksen kokemuksista nousi palautetta ja terveisiä kolmelle taholle: 1) Suomen Akatemialle, 2) Kansalliselle DMP-ohjetyöryhmälle sekä 3) Tuulitoimistolle ja DCC:lle liittyen työkalun toiminnallisuuksiin ja toimivuuteen. Palautteen keruussa käytettiin Tuulitoimiston wikialuetta, joka on selailtavissa osoitteessa: https://wiki.helsinki.fi/x/V7E1Eg

30.9.2019 verkkotapaamisen keskustelun pohjana toimi Tuulitoimiston em. palautekyselystä tuottama oheinen kooste:


Tuuli-työpaja 14.11.2019: Kuinka DMP kommentoidaan ja arvioidaan

Tuulitoimisto järjesti marraskuussa työpajan: Kuinka aineistonhallintasuunnitelma kommentoidaan ja arvioidaan.  Työpajan aluksi oli eri organisaatioiden esityksiä liittyen aineistonhallintasuunnitelmiin ja niiden kommentointiin ja arviointiin.  

Juuso Ala-Kyyny on kirjoittanut työpajasta Think Open blogissa:  https://blogs.helsinki.fi/thinkopen/dmp-tyopaja-2019/Aamupäivän tallenne on katsottavissa osoitteessa: https://connect.funet.fi/p5svmfex7lw6/ (Vuoden lopussa Adoben ylläpito lakkaa ja tallenne sen myötä.)

Työpajan materiaalit löytyvät wiki-sivulta: https://wiki.helsinki.fi/x/KzfGEQ

Työpajassa saimme aikaiseksi tsekkauslistan kommentoijan ja arvioijan avuksi:


Mukavaa loppuvuotta!

T. Tuulitoimisto


  • No labels