Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: Webinaarit pidetään kyseisenä päivänä aina klo klo 9-11, ellei toisin erikseen sovita.

Paikka: Webinaarit pidetään Zoomissa:  https://helsinki.zoom.us/j/746379211


  • No labels