Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yllä oleva kuva tarvittaessa ladattavissa myös tiedostoina (pdf ja ppt):

20171219 DMPTuuli geneerisen ohjeen uusi rakenne.pdf
20171219 DMPTuuli geneerisen ohjeen uusi rakenne.ppt


Alla olevassa taulukossa muutosten tarkempi kuvaus sekä muokkaajien huomiot muutoksiin liittyen.
Muutoksissa on huomioitu aineistonhallintasuunnitelmaneuvontaa Tuulilla viime vuonna antaneiden kommentit, joita kerättiin kyselyllä loka-marraskuussa 2017. Ohjeryhmän kommentteja toivotaan etukäteen oikeanpuoleiseen sarakkeeseen ennen ohjeryhmän kokousta 15.12018, kello 14:00-15:00 osoitteessa https://connect.funet.fi/tuuli/. Pieniä korjauksia rakenteeseen voidaan tehdä myös kokouksessa, mutta suurimmat korjaukset ryhmän kommenttien perusteella pyritään tekemään jo ennen kokousta.

Uudessa rakenteessa ja kysymyksissä pyritty sellaiseen muotoiluun, että kysymyksiin voi vastata mahdollisimman hyvin ilman ohjeen puolelle siirtymistä. Tästä johtuen osa kysymyksistä on muuttunut pidemmäksi. MO 20180110. Näin myös ohjeissa voidaan keskittyä auttamaan DMP-muotoilemisessa, eikä kysymyksiä tarvitse selittää.


Tuulin nykyiset kysymyksetEhdotus uudeksi rakenteeksiMuokkaajien huomiot muutoksista
Ohjeryhmän kommentit

1. General description of data

1. General description of data

Osion nimi kuten ennen

1.1 What kinds of data are collected or reused?

 

 

1.1 What kinds of data your research is based on? What data will be collected, produced or reused? What file formats will the data be in?

Kysymystä konkretisoitu ja tarkennettu, jotta tähän voisi vastata lukematta ohjetta. Ohjeissa voidaan sitten tarkentaa entisestään.

Toisteisuuden välttämiseksi formaatit kysytään samalla kun aineisto esitellään. Ensimmäisessä osiossa ohjeistetaan luokittelemaan aineistot ja data siten, että tähän luokitteluun voi viitata koko suunnitelmassa (taiteen ohjeessa hyväksi todettu käytäntö). Taulukointia voisi vahvasti suositella.

"What file formats will the data be in? " olisiko kuitenkin parempi kohdan 1.2 yhteydessä? Jos tämän kysymyksen tavoite olisi yleiskatsauksellinen, 1.2:n teknisempi? (EPK)

1.2 What file formats will the data be in?

1.2 How will the consistency and quality of data be controlled?

Datan laatua käsittelevä kysymys irrotettiin aiemmasta osiosta (nro 2) ja siirrettiin tänne, koska asia koskee koko aineistoa ja koko prosessin elinkaarta. Tarkennetaan ohjeessa mitä tällä tarkoitetaan, eli tässä voidaan viitata mm. aineistonkeruumenetelmiin. Konkretisoitavissa todennäköisesti parhaiten esimerkkien kautta.

"Konkretisoitavissa todennäköisesti parhaiten esimerkkien kautta."

=> Niin totta!  Itse olen koulutuksissa käyttänyt ppt:lle kerättyjä esimerkkivastauksia, joiden avulla selittäminen on itsellekin helpompaa.

Voisiko olla jotain tarkentavaa esimerkiksi mittauslaitteiden kalibroinnista,  datan siivoamisesta, datan tarkistuksesta ennen analyysia, datan keruun ohjeista ja/tai datan keruun dokumentaatiosta?

2. Documentation and Quality

2. Ethical and Legal Compliance

Osio oli aiemmin nro 4. Etiikka- ja lakiasioiden tärkeyttää korostettiin siirtämällä ne aiemmaksi; Myös nämä ovat ns. yleisiä koko suunnitelmaa koskevia (kuten laatu- ja muut general description -asiat)


2.1 How will the data be documented?

2.1 What ethical issues are related to your data management - for example handling sensitive data, protecting identity of participants, or gaining consents for data sharing?

Kysymystä konkretisoitu ja tarkennettu, jotta tähän voisi vastata lukematta ohjetta. Ohjeissa voidaan sitten tarkentaa entisestään. (Korjattu Akin ehdotuksen mukaan 20180110)

2.2 How will the consistency and quality of data be controlled and documented?

2.2 How will data ownership, copyright and Intellectual Property Right (IPR) issues be managed? Are there any copyrights, licenses or other restrictions which prevents you from using or sharing the data?

Kysymystä konkretisoitu ja tarkennettu, jotta tähän voisi vastata lukematta ohjetta. Ohjeissa voidaan sitten tarkentaa entisestään.

3. Storage and Backup

3. Documentation & metadata

Osio oli aiemmin nro 2


3.1 How will the data be stored and backed up?

 

3.1 How will you document your data in order to make it findable, accessible, interoperable and re-usable for you and others?  What kind of metadata standards, README files or other documentation you will use to help others to understand and use your data?

Kysymystä konkretisoitu ja tarkennettu mm. tuomalla mukaan FAIR-periaatteet aukikirjoitettuna. FAIRia voidaan tarkentaa ohjeessa. 

Olisiko ideaa mainita sana metadata jotenkin kysymyksessä. Se on kuitenkin oleellinen osa dokumentaatiota?

Samaa mieltä edellisen kanssa. Tarkoituksenahan on kaiketi tehdä metadatan käsite tutummaksi tutkijoille. /Minna

Tykkään FAIR-periaatteiden esiin tuomisesta! /Minna

Tässä kysytään paljon hyvin tiiviisti. Kannatan metatieto-käsitteen käyttöä. Voisi ehkä jakaa virkkeen kahtia: How will you document your data? How does the documentation contribute to making your data findable, accessible, interoperable and re-usable for you and others?

3.2 How will you control access to keep the data secure?

 

n/a

Ei toista kysymystä tässä osiossa, koska aiemmin 2.1, eli laatu siirtyi ensimmäiseen osioon.

4. Ethics and Legal Compliance

4. Storage and backup during the research project

Erotetaan selkeämmin toisistaan tutkimuksen aikainen vielä muutttuva prosessoinnissa oleva (eli dynamic phase) data (tämä osio 4) ja staattinen, jakeluun tai julkasuun soveltuva usein vasta tutkimuksen jälkeen paketoitva data (osio 5).

Tarkenne on minun mielestä tarpeen.

Samaa mieltä (EPK).

OK; tarkenne lisätty MO 20180110

4.1 How will ethical issues be managed?

 

4.1 Where will your data be stored and how it will be backed up?Oli aiemmin kysymys nro 3.1. Kysymystä tarkennettu4.1, 4.2: Olisiko syytä erotella selkeästi datan tallentaminen ja varmistaminen toisaalta, ja toisaalta tietoturva? (EPK)

4.2 How will ownership, copyright and Intellectual Property Right (IPR) issues be managed?

 

4.2 Who will be responsible for controlling access to your data and how will the secured access be controlled? 

Oli aiemmin kysymys nro 3.2. Kysymystä tarkennettu

5. Data Sharing and Long-Term Preservation

5. Opening, publishing and archiving the data after the research project

Share, joka usein sotketaan tutkimuksen aikaisen suojatun jakamisen kanssa, on poistettu osion nimestä.

Tarkenne on mielestäni tarpeen

OK; tarkenne lisätty+Akin ehdotuksesta sada data lisättty; MO 20180110

5.1 How, when, where and to whom will the data be made available?

5.1 What part of the data can be made openly available or published? Where and when will the data, or its metadata, be made available?

Kysymystä tarkennettu.

Ohjeeseen aiempaa selkeämmin merkintä, että tässä ei puhuta datan julkaisemisesta osana tutkimusartikkelia, vaan datan julkaisemisesta omana kokonaisuutenaan. Artikkelien julkaisusuunnitelmalle on tavallisesti oma paikkansa (esim. Akatemialla Publication plan).

Voisiko kysymyksellä jotenkin ohjailla metadatan julkaisemiseen (eli vähin suositeltava avoimuuden aste)?; OK lisätty metadata 2. kysymykseen MO 20180110

Kannattaisikö kysyä, onko tähän liittyviä rahoittajan tms. ulkoisia vaatimuksia? (EPK)

5.2 How and where will data with long-term value be made available?

5.2 Where will data with long-term value be archived and for how long? Which part of this data is restricted and which part can be made openly available or published?

Kysymystä tarkennettu.

Näin pyritään siis erottamaan toisistaan datan avaaminen ja julkaiseminen ja toisaalta pitkäaikaissäilytys ja arkistointi, joka voi itsessään olla joko avointa tai suljettua. Näiden useamman eri tason selkiinnyttämistä voidaan jatkaa ohjeessa, mutta asia olisi syytä saada mahdollisimman selkeästi jäsenneltyä jo tässä kysymystasolla.

Uusi ehdotus annettu kokouksessa:
Will some or all of the data with long-term value be archived and for how long? What will be the access policy to the data?


5.3 Have you estimated costs in time and effort for preparing the data for preservation and sharing?

5.3 Estimate time and effort required for preparing the data in order to publish or to preserve it for a long-term.

Kysymystä tarkennettu.
  • No labels