Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mikä Tuuli?

DMPTuuli on Tuuli-projektissa tuotettu aineistonhallinnansuunnitteluun tarkoitettu työkalu. Työkalu perustuu avoimen lähdekoodin ratkaisuun ja se on räätälöity suomalaisen tutkijayhteisön käyttöön. Projekti oli osa opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämää Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hanketta, joka rahoitti sitä 2015–2017. Tuulin rahoitus tuli opetus-  ja kulttuuriministeriöltä v. 2018 - 2021. Vuodesta 2022 lähtien DMPTuuli toimii DMP-konsortion rahoittamana: https://wiki.eduuni.fi/display/csckorkeakoulut/DMP-konsortio

Onko Tuuli siis vain työkalu?

On ja ei ole. DMPTuuli-työkalun lisäksi ylläpidämme kansallista datanhallinnanohjeistusta ja kysymyslistaa (templaattia), jonka avulla on helpompi tehdä datanhallintasuunnitelma. Eli tuotamme työkaluun myös kansallista sisältöä. Lisäksi koulutamme uusia ylläpitäjiä ja järjestämme webinaareja aiheesta kiinnostuneille.

Työkalun hyödyt käyttäjille

DMPTuuli tarjoaa keskitetyn kanavan ohjeistuksen ja tuen tarjoamiselle aineistonhallinnan suunnitteluun. DMPTuuliin on koottu eri aineistotyypeille, tieteenaloille ja kohderyhmille sopivia ohjeita. Myös kotimaisten ja kansainvälisten rahoittajien vaatimukset löytyvät työkalusta.

DMPTuulia käytetään myös aineistonhallinnan perusteiden opetukseen jatko- ja perustutkinto-opiskelijoille.

Motto

Aineistonhallinnansuunnittelu luo perustan vastuulliselle ja avoimelle tieteelle.

Ota yhteyttä

Tuulitoimiston tavoitat osoitteesta admin[at]dmptuuli.fi

Kaikki Tuuli-verkoston jäsenet tavoitat  sähköpostilistalla tuuli-verkosto[at]helsinki.fi. Lisätietoa sähköpostilistasta löytyy täältä.


Alasivut

Navigate space


  • No labels