Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 • Hei kaikille, yritin luonnostella alla olevaa taulukkoa Akatemian vaatimusten kautta. Voisiko tämä olla taulukon ensimmäinen malli? Ehkä tämän pohjalta voisi tehdä tarkemman yhteenvedon. Kehitetään taulukkoa tarpeen mukaan.  

Taulukko 1: Esimerkki rahoittajat ja aineistohallintasuunnitelmiin kohdistuvista vaatimukset

RahoittajaVaatimusten / rahoittajan www-sivu

Mitä aineistonhallintasuunnitelmassa tulisi määritellä?

Tarkistamisen ajankohtaKommentit tms.
Suomen Akatemia

http://www.aka.fi/fi/rahoitus/nain-haet/hakuohjeet/yleistietoa-hakemisesta/

myös:

http://www.aka.fi/fi/rahoitus/nain-haet/hakuohjeet/avoin-julkaiseminen-ja-tutkimusaineistojen-avaaminen/

 • miten tutkimushanke aikoo hankkia ja käyttää tietoaineistoja
 • mitkä ovat hankkeen käyttämien ja synnyttämien aineistojen omistus- ja käyttöoikeudet
 • miten tutkimushankkeen tuottamia (tai tutkimusinfrastruktuurien avulla tuotettuja) tietoaineistoja aiotaan säilyttää ja avata ne muille tutkijoille myöhempää käyttöä varten
 • miten aineistot mahdollisesti suojataan.
18.6.

Akatemia suosittelee, että sen rahoittamat tutkijat ottavat selvää mahdollisuudesta aineistojen pitkäaikaistallennukseen. Akatemian suositus on, että tutkimusaineisto säilytetään ja avataan oman tieteenalan kannalta tärkeissä kansallisissa tai kansainvälisissä arkistoissa. Tällaisia arkistoja ovat esimerkiksi

Horizon 2020

The  Guidelines on Data Management in Horizon 2020,
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf

 • Data set reference and name
  Identifier for the data set to be produced.

 • Data set description
  Description of the data that will be generated or collected, its origin (in case it is collected), nature and scale and to whom it could be useful, and whether it underpins a scientific publication. Information on the existence (or not) of similar data and the possibilities for integration and reuse.

 •  Standards and metadata
  Reference to existing suitable standards of the discipline. If these do not exist, an outline on how and what metadata will be created.

 • Data sharing
  Description of how data will be shared, including access procedures, embargo periods (if any), outlines of technical mechanisms for dissemination and necessary software and other tools for enabling re-use, and definition of whether access will be widely open or restricted to specific groups. Identification of the repository where data will be stored, if already existing and identified, indicating in particular the type of repository (institutional, standard repository for the discipline, etc.).

  In case the dataset cannot be shared, the reasons for this should be mentioned (e.g. ethical, rules of personal data, intellectual property, commercial, privacy-related, security-related).

 • Archiving and preservation (including storage and backup)
  Description of the procedures that will be put in place for long-term preservation of the data. Indication of how long the data should be preserved, what is its approximated end volume, what the associated costs are and how these are planned to be covered.

 

All project proposals submitted to "Research and Innovation actions" as well as "Innovation actions" include a section on research data management which is evaluated under the criterion 'Impact'. Where relevant, applicants must provide a short, general outline of their policy for data management, including the following issues:

o What types of data will the project generate/collect?

o What standards will be used?

o How will this data be exploited and/or shared/made accessible for verification and re-use? If data cannot be made available, explain why.

o How will this data be curated and preserved?

 UK research funders' data policies. Esimerkkeinä
AHRC
BBSRC
Cancer Research UK
EPSRC
ESRC
MRC
NERC
STFC
Wellcome Trust
http://www.dcc.ac.uk/resources/policy-and-legal/funders-data-policies AHRC - Arts and Humanities Research Council

Datasuunnitelman tulee  sisältää  "Technical Plan" - osa, joka on korkeintaan neljän sivun mittainen dokumentti  ja siitä  tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

Section 1: Summary of Digital Outputs and Digital Technologies
Section 2: Technical Methodology
2a: Standards and Formats
2b: Hardware and Software
2c: Data Acquisition, Processing, Analysis and Use
Section 3: Technical Support and Relevant Experience
Section 4: Preservation, Sustainability and Use
4a: Preserving Your Data
4b: Ensuring Continued Access and Use of Your Digital Outputs

Lisäksi tutkimusdata tulee olla avoimessa julkaisuarkistossa vähintään kolme vuotta apurahan myöntämisen jälkeen (for at least three years after the end of the grant):

 22.6. 
Tekes

http://www.tekes.fi/rahoitus/tutkimusorganisaatiot/

http://www.tekes.fi/globalassets/global/rahoitus/julkisen_tutkimuksen_rahoituksen_yleiset_ehdot.pdf

”Rahoituksen saajalla on velvollisuus huolehtia tutkimuksessa syntyvästä aineistosta siten, että projektin tavoitteet Tätä velvollisuuttaan varten rahoituksen saajan tulee huolehtia projektiin liittyvien tausta-aineistojen, projektissa syntyvien tutkimusaineistojen ja tiedon sekä tulosten hallinnoinnista tarkoituksen mukaisella tavalla, jotta projektista aikaansaatavaa tietoa ja tuloksia voidaan mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää jatkossa.”

20.7.Ei taida olla varsinaisesti DMPn liittyvää vaatimusta
     
     

Taulukko 2: Aineistonhallintasuunnitelmien tukipalvelut yleisesti - nykytila (muutamia tapauskuvauksia)

OrganisaatioPalvelun nykytilan kuvausKehittämistarpeitaMuita huomioita
HY

Päävastuu: Päävastuu aineistonhallintasuunnitelmien tuesta on sovitusti kirjastolla, mutta muut palvelut (IT, TuTo, ym.) auttavat pyydettäessä. Politiikka- ja strategiatasolla vastuu on HY:n tutkimuksen toimialalla.

Organisaation datapolitiikka toteaa asiasta näin: Helsingin yliopisto tarjoaa koulutusta ja tukea aineistonhallintasuunnitelmien laatimiseen sekä datanhallintaan tutkimuksen elinkaaren ajan. Koulutusta tarjotaan sekä opintojen osana että henkilöstökoulutuksena.

Käytännön toteutus

Neuvonta: Aineistonhallintasuunnitelmien tekemisessä neuvotaan, jos sitä osataan pyytää. Isompien rahoitushakemusten suhteen tehdään aktiivisesti yhteistyötä rahoitusasioiden tiimin kanssa. He ohjaavat esim. Horizon 2020 hakijat kysymään neuvoa kirjastosta. Suomen Aketemien rahoitushakemuksia on niin paljon, ettei niiden osalta voida antaa hakijoille henkilökohtaista neuvontaa, joten neuvontaa ei markkinoida. Akatemian hakuja tuetaan kuitenkin ohjeistuksella ja niiden osalta jotka osaavat apua pyytää.

Koulutus: Aineistonhallinnan perusteiden koulutusta annetaan tutkijakoululaisille osana kirjaston koulutusta. Osassa koulutuksissta laaditaan harjoitustyönä aineistonhallintasuunnitelma ja siitä saadaan sekä vertaisapalaute, että kouluttajan antama kaikille yhteinen palaute (jos erityisen riskialtista ilmenee datanhallinnassa, neuvotaan koulutettavaa henkilökohtaisesti).

Ohjeet: Kirjaston verkkosivuilta löytyy erittäin lyhyt perusohjeistu liittyen aineistonhallintasuunnitelmiin: http://www.helsinki.fi/kirjasto/fi/avuksi/tutkimusdatan-hallinta/aineistonhallintasuunnitelma/ Muiden toimijoiden, kuten tutkimushallinnon ohjeet löytyvät HY:n intranetistä eli Flammasta.

Neuvonta: Tällä hetkellä kirjasto antaa neuvontaa pääosin oman tiimin voimin ja yrittää löytää sopivat osaajat tarpeen mukaan muulta. Lähiaikoina on tarkoitus perustaan moniammatillinen tiimi yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tiimin on tarkoitus aloittaa syksyllä 2015. Tiimin avulla viestintä HY:n sisäisten palveluiden osalta helpottuu.

Koulutus: Koulutusta on annettu pääasiassa vain tutkijakouluissa. Koulutusta on toivottu myös muulle henkilökunnalle sekä kandi- ja graduvaiheen opiskelijoille. Koulutusten laajentamista voidaan alkaa suunnitella resurssitilantaan vuoksi vasta vuonna 2016.

Ohjeet: Ohjeistus on tällä hetkellä liian niukkaa  (kirjasto) tai ripoteltuna useaan eri paikkaan eri toimijoiden ja aiheiden alle Flammaan. Tarvittaisiin yhtenäisempi ohjepaketti. HY:ssä on aloitettu 6/2015 työnimellä "Hyvä aineistonhallintatapa HY:ssä" kulkevan dokumentin kirjoittaminen, joka toivon mukaan kokoaa ohjeistusta yhden otsikon alle.

 
 OY Tutkimuksen tuki tutkijoille  
Aalto-yliopisto

Aallon datapolitiikkatyöryhmä perustettu kesäkuussa, jonka tavoitteena tuottaa dokumentti siitä kuinka tutkimusaineistoa Aallossa tulisi hallita (samaan tapaan kuin Helsingin Yliopistolla).

Aallon palvelu- ja muista yksiköistä ainakin seuraavat tuottavat tällä hetkellä palveluita aineistonhallintasuunnitelman tiimoilta (tarkemmat tiedot löytyvät Aallon Inside -intranetistä):

 1. Hankepalvelut
  1. Auttaa tutkijoita tutkimusprojektien rahoitushakemusten aineistonhallintasuunnitelmien laatimisessa (vaadittu mm. H2020 ja AoF-hakemuksissa)
  2. Järjestää erilaisia koulutuksia liittyen tutkimusprojekteihin, joista osa relevantteja aineistonhallinnan näkökulmasta (mm. ”Ethics and personal data in research projects”)
 1. Kirjasto- ja tietopalvelut
  1. Tuottaa mm. libguides-ohjeet tutkijoille: http://libguides.aalto.fi/home
  2. Antti Rousi voinee täydentää?
 2. Tietotekniikkapalvelut
  1. Tuottaa palvelut (TeamWork & Work) tutkimusaineiston säilytykseen (sis. mm. varmuuskopiointi, järjestelmäpalautus, salaus, VPN jne.)
  2. Anne Sunikka voinee täydentää?
 3. Aallon eettinen lautakunta
  1. Auttaa aineistonhallinnassa etenkin jos aineisto on herkkäluonteista (esim. medical data, personal data)
  2. Tekee tarvittaessa eettisen etukäteisarvioinnin tutkimuksen luonteesta
  3. Ratkaisee tutkimusetiikkaan liittyviä ongelmia yliopistossa

Puuttuu Aallon sisäinen ratkaisu tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytykseen ja jakamiseen – kysymys toki kuuluu että tarvitaanko sellaista ollenkaan vai käytetäänkö esim. CSC:n palveluita?

 

Miten toteuttaa tulevan aineistohallintapolitiikan viestintä tutkijoille jotta se varmasti menee perille?

Pitäisikö järjestää aineistonhallintaan liittyvä kurssi esim. osana maisteriohjelmia? HY:lla on ainakin tarjolla kurssi tähän liittyen.
 
    

 

Taulukko 3: Tukipalveluiden näkökulma aineistonhallintasuunnitelmien aihealueisiin ja esimerkkejä olemassa olevista tukipalveluista

Aineistonhallintasuunnitelman kohtaAvoimet kysymykset tukipalveluiden näkökulmastaEsimerkkejä miten joissain organisaatiossa asiaa on hoidettu
 • miten tutkimushanke aikoo hankkia ja käyttää tietoaineistoja
 • Autetaanko tutkimusryhmiä olemassa olevan tutkimusdatan paikantamisessa?

 • Tämä kysymys on ollut vaikea tutkijoille vastata. Se on liian laaja. Siksi tähän ollaan neuvonnassa annattu tarkentavia kysymyksiä.
 • HY:n kirjastossa autetaan sopivien tutkimusdata-arkistojen etsimisessä, jotta olemassa olvet datat löytyvät. (Kysymyksiä on tullut käytännössä hyvin vähän.)
 • mitkä ovat hankkeen käyttämien ja synnyttämien aineistojen omistus- ja käyttöoikeudet
 • Onko näihin kysymyksiin tarjolla tukea? Esim. sopivan lisenssin valintaan?
 • Onko valmiita sopimuspohjia saatavilla?
 
 • miten tutkimushankkeen tuottamia (tai tutkimusinfrastruktuurien avulla tuotettuja) tietoaineistoja aiotaan säilyttää ja avata ne muille tutkijoille myöhempää käyttöä varten
 • Autetaanko sopivan data-arkiston löytämisessä?
 • Tarjotaanko sopivaa säilytystilaa ja -palvelua tai datakatalogipalveluja?
 • Jos ei tarjota, minne ohjataan?
 • Minkälaisia avaamiseen liittyvää neuvontaa tai palveluita on saatavilla?
 
 • miten aineistot mahdollisesti suojataan.
 • Onko ohjeita tai neuvontaa saatavilla liittyen sensitiivisen tai muusta syystä suojattavan datan suojaamiseen?
 

Data set reference and name
Identifier for the data set to be produced.

 • Miten datan indentifiointi on hoidossa? Jos joku haluaa tähän kysymykseen vastauksen, keneltä kysytään?
 
Data set description
Description of the data that will be generated or collected, its origin (in case it is collected), nature and scale and to whom it could be useful, and whether it underpins a scientific publication. Information on the existence (or not) of similar data and the possibilities for integration and reuse.
  
Standards and metadata
Reference to existing suitable standards of the discipline. If these do not exist, an outline on how and what metadata will be created.
  
Data sharing
Description of how data will be shared, including access procedures, embargo periods (if any), outlines of technical mechanisms for dissemination and necessary software and other tools for enabling re-use, and definition of whether access will be widely open or restricted to specific groups. Identification of the repository where data will be stored, if already existing and identified, indicating in particular the type of repository (institutional, standard repository for the discipline, etc.).
  
Archiving and preservation (including storage and backup)
Description of the procedures that will be put in place for long-term preservation of the data. Indication of how long the data should be preserved, what is its approximated end volume, what the associated costs are and how these are planned to be covered.
  
   

 

  

 Esimerkkejä:

 

 

 

 

 

 • No labels