Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Henkilökulut

Tuuliprojektin kulut koostuvat pääasiassa henkilötyöstä.

Tuulitoimistossa työskentelee:

 • Projektikoordinaattori (2 htv),  ATT rahoittaa
 • Projektipäällikkö (95 henkilötyöpäivää), Helsingin yliopiston kirjasto rahoittaa
 • Projektisihteeri (80 henkilötyöpäivää), Helsingin yliopiston kirjasto rahoittaa 
  (Helsingin yliopiston kirjasto rahoittaa Tuuli-toimistoa yhteensä n. 9 htkk)

Työryhmien puheenjohtajien ja sihteerien työpanos tulee olemaan projektille merkittävä ja se jakaantuu seuraaville organisaatioille:

 • Aalto-yliopisto, 3hlö (käyttäjäryhmän siht, välineryhmän pj, vertaistukiryhmän siht)
 • Helsingin yliopiston kirjasto, 2hlöä (välineryhmän siht, vertaistukiryhmän pj)
 • Tampereen yliopiston kirjasto, 2 hlöä (ohjeryhmän siht, käyttäjäryhmän pj)
 • Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 1 hlö (ohjeryhmän pj)

Muut organisaatiot (15 kpl) osallistuvat työpanoksellaan kehitystyöhön.

Välinetyöryhmä tekee suunnitelman työkalun ylläpidosta ja sen kustannuksista. Tässä vaiheessa budjetti on siltä osin vielä avoin. Välineen valinnasta riippuen kustannukset vaihtelevat. Markkinoiden johtavat työkalut ovat maksuttomia Open Source-työkaluja, mutta niiden paikalliset asennukset ja ylläpito vaativat henkilötyötä, jos tällaiseen ratkaisuun päädytään. Työkalun voi ottaa käyttöön myös pilvipalveluna, jolloin ylläpidosta ei muodostu kustannuksia tai ylläpidon voi ostaa räätälöitynä ratkaisuna, jolloin palvelun hinnasta tulee neuvotella kehittäjän kanssa.

Helsingin yliopiston kirjasto on varautunut 1 htkk verran teknistä tukea projektin ajalle. Muut organisaatiot osallistuvat työpanoksellaan myös tähän työhön.

Työpajojen kulut

Lisäksi juoksevia kuluja muodostuu yhteensä n. 27 000€:

 • Työpajojen järjestäminen (avainhenkilöiden matkat, tarjoilut, vierailevien asiantuntijoiden kulut): 15 000€
  • Kaikille työryhmille yhteisiä työpajoja järjestetään projektin alussa (HY kustansi), kartoitusvaiheen lopuksi, pilotointivaiheen lopuksi ja projektin lopussa. (= 4 työpajaa)
  • Työryhmät järjestävät oman työn käynnistämiseksi työpajat projektin alussa ja toisen vaiheen alussa. (= 8 työpajaa)
   • Esim. välinetyöryhmä kutsuu olemassa olevien työkalun kehittäjiä esittelemään työkaluja.
  • Vertaistukiryhmä järjestää organisaatiokohtaisten ohjeiden ja tukipalveluiden käynnistämistä tukevia työpajoja projektin alussa ja uusien organisaatioiden mukaan tulessa uudestaan projektin keskivaiheella (~ 4-6 työpajaa). 
  • Käyttäjäryhmä järjestää 2 isompaa työpajaa työkalun esittelemiseksi (yhden tutkijoille, yhden tutkimushallinnolle). Ja useita pieniä organisaatiokohtaisia työpajoja (organisaatiot kustantavat ne itse).
   Yhteensä 18-20 työpajaa

Työpajat vuonna 2015

9.10.2015 kaikkien työryhmien yhteinen koko päivän seminaari. Osallistujia n. 50 hlöä (osa etäyhteydellä). Tilakustannukset ja tarjoilu n. 600€ (tarjotaan vain kahvi).

Xx.xx.2015 Välineryhmän työpaja. Osallistujia n. 10 hlöä. Tilakustannukset ja tarjoilu n. 150€.  

Etäyhteydellä mukana välineen/välineiden esittelyt, esittelijöiden luentopalkkioihin varaudutaan a 300€ = enintään 600€.

xx.xx.2015 Käyttäjäryhmän työpaja. Osallistujia n. 20 hlöä. Tilakustannukset ja tarjoilu n. 250€.

xx.xx.2015 Ohjeryhmän työpaja. Osallistujia n. 20 hlöä. Tilakustannukset ja tarjoilu n. 250€.

xx.xx.2015 Vertaistukiryhmän workshop osallistujia n. 40 hlöä. Tilakustannukset ja tarjoilu n. 500€.

Yhteensä = 2350€

Työpajat vuonna 2016

4/2016  seminaari kaikkien työryhmien yhteinen koko päivän seminaari. Osallistujia n. 50 hlöä (osa etäyhteydellä). Tilakustannukset ja tarjoilu n. 600€ (tarjotaan vain kahvi) .

Kevät 2016 Välineryhmän työpaja. Osallistujia n. 10 hlöä. Tilakustannukset ja tarjoilu n. 150€.  

Syksy 2016 Välineryhmän työpaja. Osallistujia n. 10 hlöä. Tilakustannukset ja tarjoilu n. 150€. 

Kevät 2016 Käyttäjäryhmän työpaja. Osallistujia n. 20 hlöä. Tilakustannukset ja tarjoilu n. 250€.

Syksy 2016 Käyttäjäryhmän työpaja. Osallistujia n. 20 hlöä. Tilakustannukset ja tarjoilu n. 250€.

Kevät 2016 Kaksi Käyttäjäryhmän järjestämätyöpaja työpajaa tutkijoille/tutkimushallinnolle. Osallistujia n. 30 hlöä/kerta. Tilakustannukset ja tarjoilu n. 400€/kerta. = 800€.

Kevät 2016 Ohjeryhmän työpaja. Osallistujia n. 20 hlöä. Tilakustannukset ja tarjoilu n. 250€.

Syksy 2016 Ohjeryhmän työpaja. Osallistujia n. 20 hlöä. Tilakustannukset ja tarjoilu n. 250€.

Kevät 2016 Vertaistukiryhmän workshop osallistujia n. 40 hlöä. Tilakustannukset ja tarjoilu n. 500€.

Syksy 2016 Vertaistukiryhmän workshop osallistujia n. 40 hlöä. Tilakustannukset ja tarjoilu n. 500€.

Loppuseminaari 12/2016 Osallistujia n. 50 hlöä (osa etäyhteydellä). Tilakustannukset ja tarjoilu n. 600€ (tarjotaan vain kahvi) tai 1200€ (tarjotaan myös salaattilounas).

Yhteensä: 4900€

Matkakustannukset

Workshopin puhujien/järjestäjien matkat korvataan, jos organisaatio ei suoraan hyödy kyseisestä tilaisuudesta (enintään 5hlöä = n. 800-1000€). (Esim. HY:n henkilö osallistuu Pohjois-Suomen yliopistoille suunnattuun Vertaistuki workshopiin puhujana/fasilitoijana.)

Matkakustannusten avulla tuetaan työryhmien puheenjohtajia ja sihteereitä osallistumista Tuulin tapahtumiin. Vain merkittävät kulut korvataan (yli 50€).

Matkaskustannuksiin varataan vuodella 2015 2000€ ja vuodelle 2016 4000€

Kansainvälinen kehittäjäyhteisön toimintaan osallistuminen osalta matkoihin ja päivärahaan varataan vuodella 2015 1500€ ja vuodelle 2016 1500€ ( nämä ovat tod. näköisesti ovat Minna Ahokkaalle maksettavia matkakuluja).

Yhteensä: 9 000€

Viestintä- ja käännöskulut

 • Markkinointimateriaali: taitto ja painatuskulut 2000€
 • Kielentarkastus ja käännöstyöt (englanti, ruotsi): 5000€

Kulut jakautuvat vuosille 2015 2000€ ja 2016 5000€.

Työkalun asennus ja ylläpito

Pilotointivaiheen kulut katetaan HY:n työpanoksella. Pilotointivaiheessa HY ei laskuta HAKA konfiguroinnista.

Kulut täsmentyvät vuoden 2015 lopulla. Jatkuvan ylläpidon kulut lasketaan tarkemmin vuoden 2016 lopussa.

Kustannuksen kattamiseksi suunnitellaan ansaintamalli, siten että käyttäjät kustantavat työkalun ylläpidon ja kehityksen, jos muuta maksajaa työkalulle ei löydy.

Koontitaulukko

Kulu20152016Yhteensä
Työpajat2350€4900€7250€
Matkakustannukset3500€5500€9000€

Viestintä- ja käännöskulut

2000€5000€7000€
Yhteensä7 850€15 400€23 250€
 • No labels