Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Koordinointi

Työkalun hankinta ja ylläpito

Työkalu hankintaan myös vuonna 2017 DCC:ltä (http://www.dcc.ac.uk/). Tuulitoimisto pitää yllä kotimaisten rahoittajien pohjia sekä myöntää käyttöoikeudet organisaatiokohtaisille pääkäyttäjille.

Kehitettävää vuonna 2017

 • Työkalusta tulossa uusi versio keväällä 2017 => ylläpitokäyttöliittymään muutoksi, joten ylläpitäjien kouluttaminen on tarpeen.
 • Loppukäyttäjän käyttöliittymä muuttuu hieman => uusi ohjevideo on tarpeen.
 • Organisaatioiden pääkäyttäjien oikeuksien haun prosessin täsmentäminen; vastuu Jari aikataulu maalis-huhtikuu.
  • Lomake jolla pääkäyttäjät sitoutuvaan noudattamaan työkalun käytönehtoja
 • Pääkäyttäjäoikeuksia on vuonna 2017 vain 18 organisaatiolle (tällä hetkellä oikeudet on 16 organisaatiolla)
  • Tämän yli menevät maksavat £350 per organisaatio
  • Tarkistetaan ettei oikeuksia ole organisaatiolla, joka ei aktiivisesti käytä niitä (Jari selvittää).
TehtäväVastuu ja ketkä mukanaAikatauluMiten viestitään?Status
Työkalun hankinta vuodelle 2017MEKmaaliskuuEi tarvitse viestiäValmis

Työkalun uusi versio

 • muutoksen koordinointi
 • muutoksen aikataulutus
MEK

touko-kesäkuu (jos työkalu uudistuu huhtikuussa)

loka-marraskuu (jos työkalun uusi versio ilmestyy huhtikuun jälkeen)

Webinaarit (Minna), ATT:n kanavat julkaisemisen yhteydessäUusi versio julkaistu 4.7.2017
Kotimaisten rahoittajien pohjat DMPTuulissaJarihelmikuu ja toukokuuOhjetyöryhmä

Suomen Akatemian huhtikuun ja syyskuunhaun osalta valmis.

TEKES:n osalta kesken

Työkalun uuden version ohjeistus

 • ohjevideot
 • koulutukset
MEK, Minna, Jari 

Webinaarit (30.5., 21.8. ja 28.9)

Verkko-ohjeet

Valmis
Pääkäyttäjien oikeuksien hakuprosessi kuntoonJari, MEKmaalis-huhtikuu20.3. webinaariValmis. Pääkäyttäjät ovat allekirjoittaneet käyttöehtosopimuksen.

Pääkäyttäjäoikeuksia vuonna 2017

 • Montako oikeutta annetaan vuonna 2017?
 •  Miten moneen uuteen oikeuteen on varaa vuonna 2017?
 • Voisiko sopimukseen saada lisää oikeuksia?
MEKmaaliskuussa selvitetään budjettiTuuliwikissä, tuuli-verkosto@helsinki.fi

Oikeuksia myönnetty

 • 17 organisaatiolle
 • 38 pääkäyttäjälle


 

Työkalun kehittäminen

Toiminannallisuus

 • HAKA-kirjautuminen
 • kieliversiot (suomi-ruotsi)
 • sanastotoiminnallisuus (mouse-over) lyhyet selitteet hankalille aineistonhallinnan termeille
 • suunnitelman julkaiseminen mahdolliseksi
TehtäväVastuu ja ketkä mukanaAikatauluMiten viestitään?Status

HAKA-kirjautuminen

 • Sopiminen DCC:n ja CSC:n kanssa
 • Mahdollista uuden version osalta
MEKtodennäköisesti syksylläTärkeää viestiä jo ennen kuin toiminnallisuus tulee käyttöön.

DCC:lle on toimitettu linkki tarvittavaan tekniseen dokumentaatioon: https://wiki.eduuni.fi/display/CSCHAKA/Technical+documentation

Palvelu on rekisteröity HAKA:aan. Testaukset on käynnissä.

Kieliversiot (Suomi-Ruotsi)Tuijasuomenkielinen versio aloitetaan toukokuun alussa 2017 

Kesken: Käännösportaali saatiin käyttöön syyskuussa.
Ensimmäinen käännösversio viety Tuulin testiversioon marraskuussa.

Sanastotoiminnallisuus (mouse-over) ja lyhyet selitteet

 • Toiminnallisuus riippuu DCC:n kehittäjistä
 • Pyritään edistämään asiaa 
MEKriippuu täysin DCC.stä, aikataulusta ei ole tietoa Kesken: Kysytty DCC:ltä. Tuskin tulee tänä vuonna. Kerätään palautetta HY:n pilotista ja sen kautta saadaan ehkä vauhditettua toiminnallisuuden tuloa.

Suunnitelman julkaiseminen

 • Asiasta sopiminen ATT:n ja OKM:n kanssa
  • Minne julkaistaan?
 • Ohjeet ja koulutus
MEK, Minna

Aloitetaan keskustelu toukokuussa

käytännön toteutus loka-marraskuussa

Pitäisi kysellä organisaatioiden toiveita, missä webinaarissa tämä onnistuisi?Kesken: Keskusteltu ministeriössä. jatketaan mahdollisuuksien kartoittamista esim. Etsimen kanssa.

Sisältö

 • Sanasto:  lyhyet selitteet hankalille aineistonhallinnan termeille
 • Esimerkkilausepankin perustaminen
 • Esimerkkisuunnitelmien kerääminen
 • DMPTuulin perusohjeet ylläpito ja -kehitys
 • Koordinoidaan ala- tai aihekohtaisten suunnitelma ohjeistusten tekemistä. ( Vastuu: MEK; Asiantuntijat: Minna)
  • Taidealojen ohjeistusryhmä on kasattu (kansallinen ryhmä)
  • Opiskelijoille suunnattu ohjeistus (HY:n vastuulla)
TehtäväVastuu ja ketkä mukanaAikatauluMiten viestitään?Status
Lyhyet selitteetKäytännöntoteutuksesta vastaa HY:n M5 = MEKhuhtikuussaesitellään webinaarissaValmis: HY:n selitteet valmiita.
EsimerkkilausepankkiJari keskustellaan ohjewebinaarissa asiastaPäätetty jättää tekemättä: Ryhmässä todettiin, että lauseet palvelevat vain osaa tutkijoita. Toisaalta esimerkkejä kopioidaan suunnitelmiin. Tämän seurauksena organisaatiot ovat poistaneet tai poistamassa esimerkkilauseita ohjeista
Esimerkkisuunnitelmien kerääminen liittyy DMP:n julkaisemiseen ja asia ratkeaa sen yhteydessä (ks. yllä)Jari

aloitetaan keskustelu toukokuussa

käytännön toteutus loka-marraskuussa

  Aloitettu: HY aloittanut suunnitelmien keräämiseen Zenodoon.
DMPTuulin perusohjeet ylläpito ja -kehitysJaritoukokuu ja marraskuupyydetään osallistumaan ohjetyöryhmäänValmis vuoden 2017 osalta
 • Kokoukset sovittu toukokuulle. Ryhmä koottu.
 • Tuulin ohjeet ja templaatti päivitetty ryhmän toimesta.

Ala- tai aihekohtaiset suunnitelmat

 • asian edistäminen
MEK, Minna  

 


Taidealojen DMPMEK, Maria Söderholmalkaa maaliskuussa Ryhmä on kerätty ja aloittaa 21.3.2017. Taiteiden ohje julkaistiin 1.9.2017.
Opiskelijoille suunnattu ohjeistusKäytännöntoteutuksesta vastaa HY:n M5 = MEK  Kesken: Historian oppiaineen kanssa sovittu alustavasti yhteistyöstä. Myös kielitieteilijöiltä pyydetään palautetta.
Yhteystyö eettisten toimikuntien kanssaMEK, Sari RäisänenLoka-marraskuussa  Sensitiivisen ohjeen ryhmä aloitti syyskuussa.


Työkalun pysyvän rahoitus- ja hallintamallin suunnittelu

 • tehdään 2-3 alustavaa ehdotusta pysyvästä rahoitus- ja hallintamallista (1. versio huhtikuun loppuun mennessä)
 • kommentointikierroksen (OKM:n työvaliokunta) jälkeen lopullinen versio, valmis touko/kesäkuussa (tarkentuu)
 • lisäksi tuotetaan myöhemmin tänä vuonna käytäviä rahoitusneuvotteluja tukevaa materiaalia
TehtäväVastuu ja ketkä mukanaAikatauluMiten viestitään?Status
Ehdotus hallintamalliksiNina, Riitta, Sari, EPK, MEKensimmäinen versio huhtikuun loppuun mennessäesitellään Tuulin ohjausryhmässäEnsimmäinen versio valmistui huhtikuun loppuun mennessä ja se esiteltiin ohjausryhmän kokouksessa kesäkuussa. Ehdotusta on muokattu saadun palautteen perusteella. Ohjausryhmä käsittelee lopullista versiota elokuun alussa sähköpostitse.
Ehdotus rahoitusmalliksi (arvio kokonaisrahoitustarpeesta ja mahdollisista rahoittajista sekä alustava ehdotus maksuperusteista)Nina, Riitta, Sari, MEKensimmäinen versio huhtikuun loppuun mennessä Ensimmäinen versio valmistui huhtikuun loppuun mennessä ja se esiteltiin ohjausryhmän kokouksessa kesäkuussa. Ehdotusta on muokattu saadun palautteen perusteella. Ohjausryhmä käsittelee lopullista versiota elokuun alussa sähköpostitse.
Esittelymateriaalit käytäviä neuvotteluja vartenNina, Riitta, MEKsyksy 2017, riippuu Unifin ja Arenen kokousten aikatauluista Valmis


Yhteistyö kotimaisten rahoittajien kanssa

 • Jatketaan yhteistyötä kotimaisten rahoittajien kanssa ja markkinoidaan asiaa kotimaisille rahoittajille
TehtäväVastuu ja ketkä mukanaAikatauluMiten viestitään?Status
Järjestetään rahoittajille tilaisuus DMPTuulista ja aineistonhallinnasta MEK, Minna, Jari touko - kesäkuu Pidetty kesäkuussa 2017
     
     

 

Kokonaisuuden koordinointi vuonna 2017

 • Verkkokokoukset kahden viikon välein.
 • Ylläpito ja kehitystyön sekä koordinoinnin ja koulutuksen siirtäminen uudelle organisaatiolla.
  • Perehdytys
TehtäväVastuu ja ketkä mukanaAikatauluMiten viestitään?Status
 Verkkokokoukset  kahden viikon välein muistiot wikissäValmis
 Tehtävän siirtäminen jatkuvan ylläpidon organisaatiolle  Syys-lokakuussa on syytä aloittaa muutosviestintää pitää panostaa Siirtoa ei tarvittu

Koulutukset 

Toteutetaan yhteistyössä ATT:n koulutuskoordinaation kanssa.

Webinaarisarja  (4-6 kpl)

Kokonaisuudesta vastaa: Minna Ahokas

Ensisijaisena kohderyhmänä tutkimusorganisaatioiden tutkimuksen palveluiden edustajat. Tilaisuuksien tallenteet ja esitykset avointiede.fi -sivustolle.

Toivottuja teemoja:

 • Uudet Tuuli-organisaatiot & organisaatiokohtaisten ohjeiden laatiminen
 • Työkalun uudistukset DMPonlinen ja DMPToolin yhdistymisen jälkeen
 • DMP-koulutukset & tutkijoiden tukeminen DMP:n laatimisessa (työpajat, checklistit, datatukipalvelut);
 • Tuuli-ohjeiden kehittäminen (ala- ja datatyyppikohtaiset ohjeet)
 • Tuuli-verkoston organisoituminen ja DMP-työn organisoiminen vuoden 2018 alusta lähtien - Sisältyy ohjetyöhön: ks. Koordinointi - Työkalun uuden version ohjeistus.
TehtäväVastuu ja ketkä mukanaAikatauluMiten viestitään?Status
Webinaari: Uudet Tuuli-organisaatiot & organisaatiokohtaisten ohjeiden laatiminen Minna, Jari, MEK 20.3.2017Tuuli-sähköpostilista sekä ATT:n kanavatpidetty, tallenne avointiede.fi sivuilla

Webinaari: Työkalun uudistukset DMPonlinen ja DMPToolin yhdistymisen jälkeen

 • admin-koulutus
 Minna, MEK, Jari

30.5. klo 9-10.30

 

Tuuli-sähköpostilista sekä ATT:n kanavatpidetty, tallenne avointiede.fi sivuilla
Webinaari: Tuulin uusi versioMinna, Jari, MEKma 21.8. klo 9Tuuli-sähköpostilista sekä ATT:n kanavat pidetty, tallenne avointiede.fi sivuilla

Webinaari: Tuuli-ohjeiden kehittäminen (ala- ja datatyyppikohtaiset ohjeet)

 • Esimerkki DMP-pankin kokoaminen

 • HY:n sanastokokeilun esittely
 • taide-alojen DMPtyö
Minna, Jariloka-marraskuussaTuuli-sähköpostilista sekä ATT:n kanavat Ei omaa webinaaria, vaan esitelty muiden teemojen yhteydessä
Webinaari: Tuuli-verkoston organisoituminen ja DMP-työn organisoiminen vuoden 2018 alusta lähtienMinna, Nina Hyvönensyyskuu?Tuuli-sähköpostilista sekä ATT:n kanavat odottaa OKM:n päätöstä Tuulin jatkosta
Webinaari: Tuuli vuonna 2018 sekä Aalto-yliopiston RDM-agentitMinna, MEK4.12. klo 9.30-10.30Tuuli-sähköpostilista sekä ATT:n kanavat pidetty, tallenne avointiede.fi sivuilla

Työpajat ja muut koulutukset

 • Työpaja/koulutus uusille Tuuli-organisaatioille (alustavasti yksi keväällä ja yksi syksyllä)
 • Ehdotus: DMPTuuli-työpaja tutkimuspalvelupäivien yhteydessä Jyväskylässä 24.–25.8.2017 – kohdennettu korkeakoulujen tutkimus- ja innovaatiopalveluiden edustajille
 • Osallistuminen tarvittaessa Suomen Akatemian Ask & Apply –kiertueelle - Ei tarvetta järjestää kansallisesti. SA tekee yhteistyötä organisaatioiden tutkimuspalvelujen kanssa.
TehtäväVastuu ja ketkä mukanaAikatauluMiten viestitään?Status

Työpaja/koulutus uusille Tuuli-organisaatioille - tarpeen mukaan online tai face to face

Minna, MEK, Jaritarvittaessa, riippuvainen uusien organisaatioiden mukaanottoprosessistaTuuli-verkoston ja ATT:n kanavien kautta Jari on päivittänyt org.admin ohjeistuksia
DMPTuuli-työpaja tutkimuspalvelupäivien yhteydessä Jyväskylässä 24.–25.8.2017Minna, MEKelokuututkimuspalvelupäivillä on omat viestintäkanavansaPidetty sovitusti

Koulutusmateriaalit avointiede.fi –sivustolle

 • Tuuli & DMP -materiaalipaketti organisaatioiden tutkimus- ja datatukipalveluille
 • DMP-perustietopaketti tutkijoille: motivointi, checklistit yms.
 • Printattava esite - Toive esitettiin Tuulin päätösseminaarin yhteydessä. Mutta esite mistä?
 • Tuuli-työkalun uuden version käyttöä varten tarvitaan DMPTuulin käyttäjille suunnattua materiaalia, jossa käsitellään työkalun käyttöä ja uusia ominaisuuksia.
TehtäväVastuu ja ketkä mukanaAikatauluMiten viestitään?Status

Tuuli & DMP -perustietopaketti & organisaatioiden tutkimus- ja datatukipalveluille: FAQ avointiede.fi & MOOC

MinnaEnsimmäinen versio kesän aikana - riippuu työkalun uuden käyttöönoton ajankohdastaATT:n kanavat ATT:n materiaaleja päivitetty. Vaativat vielä uuden tsekkauskierroksen, kun Tuulin jatko on selvillä. MOOC-matskut tekeillä.

DMP-perustietopaketti tutkijoille: FAQ & MOOC (avointiede.fi)

MinnaPäivitetyt versiot tarjolle ennen SA:n syksyn haun käynnistymistä. avointiede.fi ja ATT:n esittelymateriaalien Tuuli-tekstejä täydennety. MOOC-materiaali julkaistu joulukuussa 2017.

Muita yhteistyömuotoja koulutusten järjestämisessä

 • Tutkimusorganisaatioiden tukeminen paikallisten tutkijatyöpajojen järjestämisessä.
 • Materiaalien linkittäminen tohtorikouluverkoston verkkokurssin aineistonhallintaosuuteen.
 • Englanninkielisten koulutusten järjestäminen ja materiaalin koostaminen yhteistyössä DCC:n ja kansainvälisen DMP-verkoston kanssa.
TehtäväVastuu ja ketkä mukanaAikatauluMiten viestitään?Status
Yhteistyö AMK-verkoston kanssa: kohdennettu Tuuli-webinaari.Minna, Jari28.9.2017AMK-verkoston ja ATT:n tiedotuksen kauttaPidetty. Suunnitellaan yhdessä Minna Marjamaan & amk-ryhmän kanssa. Jari piti webinaarin. Tilaisuudesta tehtiin tallenne, joka julkaistaan ATT:n sivuilla.

Materiaalien linkittäminen tohtorikouluverkoston verkkokurssin aineistonhallintaosuuteen (Henriikka Mustajoki)

MinnaVuoden 2017 aikanaKuuluu Mustajoen koordinoimaan kokonaisuuteenTavattu Henriikka Mustajoki. Hän ottaa yhteyttää, jos tarvitsee apua. Opintokokonaisuuteen ei ole tulossa osiota aineistonhallinnan suunnittelusta.

Englanninkielisten koulutusten järjestäminen ja materiaalin koostaminen yhteistyössä DCC:n ja kansainvälisen DMP-verkoston kanssa

Minna, MEKVuoden 2017 aikana, etenkin työkalun uuden version ilmestyttyäTuuli-sähköpostilista, webinaarit, ATT:n kanavatNeuvotellaan mm. Sarah Jonesin ja EUDAT yhteyshenkilöiden kanssa
 • No labels
Write a comment…