Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Verkkosivujen linkkejä


  File Modified
PDF File checklist_datamanagementsecurity.pdf Data Management and Security Checklist, University of Michigan 2017-09-28 by Mari Elisa Kuusniemi
Microsoft Word 97 Document Tieteellisen_tutkimuksen_rekisteriseloste.doc 2017-09-29 by Sari Räisänen
PDF File Halkoaho_eettinen arviointi.pdf 2017-10-09 by Sari Räisänen
Microsoft Word 97 Document suostumus tutkimukseen.doc 2017-10-09 by Sari Räisänen
Microsoft Word 97 Document Tiedote tutkimuksesta_3.11.2015_v2.doc 2017-10-09 by Sari Räisänen


  • No labels
Write a comment…