Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(Sama englanniksi)

Datanhallinnan suunnittelun koulutus on yhä useamman tutkimusorganisaation ja koulutusohjelman arkipäivää. Tässä koulutussarjassa käymme läpi datanhallintasuunnitelmien perussisällöt sekä jaamme ideoita koulutusten järjestämiseen.

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka työskentelevät datanhallinnan asiantuntija- ja koulutustehtävissä tai opettajille, jotka aikovat integroida datanhallinnan suunnittelua muuhun koulutukseen (esim. aineopetukseen). Koulutus ei vaadi syvällistä osaamista datanhallinnan suunnittelusta. Koulutuksessa oletetaan, että osallistujilla on perustiedot oman alan tutkimusmenetelmistä, datalähteistä sekä datan säilytys- ja julkaisukäytännöistä. 

Koulutus koostuu verkkotapaamisista ja ennakkotehtävistä (jokaiselle kerralla omat ennakkotehtävät). Ennakkotehtäviin kuluva aika riippuu osallistujan omasta kiinnostuksesta. Tavoitteena on, että ne vievät  n. 15-30 min.

Koulutuksen järjestää Tuulitoimisto. Kouluttajat täsmentyvät myöhemmin. 

Koulutukseen voi ilmoittautua vain osaan tapaamisista tai kaikkiin kolmeen osioon. Suomenkielisten toivotaan ilmoittautuvan ensisijaisesti suomenkielisiin tilaisuuksiin.

Ilmoittaudu lomakkeellahttps://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/105948/lomake.html

Lisätietoa antaa Tuulitoimisto, admin@dmptuuli.fi tai Mari Elisa "Mek" Kuusniemi, mari.elisa.kuusniemi@helsinki.fi 

I verkkotapaaminen: Datanhallintasuunnitelman ensimmäinen puolikas (2h)

Aika: Pe 9.10 klo 9:30 -11:30  (suomenkielellä) TAI ma 5.10. klo 9:30 - 11:30 (englanniksi)

Kouluttajat: Mari Elisa Kuusniemi

Kuvaus: Koulutuksessa käydään läpi datanhallintasuunnitelman ensimmäisen puolikkaan sisällöt ja niihin liittyvät vinkit ja yleiset haasteet. 

Ennakkotehtävät: Tehtävät (palautus viimeistään 6.10.2020)

Aiheet

  • Johdanto: Mikä on DMP ja miksi sellainen pitäisi olla?
  • Aineiston yleiskuvaus
  • Eettisten periaatteiden ja lainsäädännön noudattaminen
  • Dokumentointi ja metatiedot

II verkkotapaaminen: Datanhallinnantasuunnitelman toinen puolikas (2h)

Aika: ti 27.10. klo 13-15 (suomenkielellä) TAI ma 26.10. klo 9:30-11:30 (englanniksi)

Kouluttajat: Mari Elisa Kuusniemi

Kuvaus: Koulutuksessa käydään läpi datanhallintasuunnitelman toisen puolikkaan sisällöt ja niihin liittyvät vinkit ja yleiset haasteet. 

Ennakkotehtävä: 

Aiheet:

4. Tallentaminen ja varmuuskopiointi tutkimushankkeen aikana

5. Aineiston avaaminen, julkaiseminen ja arkistointi tutkimushankkeen päätyttyä

6. Aineistonhallintaa koskevat vastuut ja resurssit

III verkkotapaaminen: Ideoita erilaisten datanhallinnan suunnittelun koulutusten järjestämiseen (2h) 

Aika: ti 10.11. klo 9:30 - 11:30 (suomenkielellä) TAI ma 10.11. klo 9:30 - 11:30  (englanniksi)

Kouluttajat: Mari Elisa Kuusniemi

Kuvaus: Koulutuksessa esitellään erilaisia käytössä olevia ratkaisuja datanhallinnan suunnittelun koulutusten järjestämiseen. Miten koulutuksista viestitään, mitä ennakkotehtäviä annetaan ja mitä erilaisia tapoja nykyisin käytetään. Ideoimme myös uusia tapoja koulutusten järjestämiseen.

Ennakkotehtävä: 

Aiheet:

  • Viestintä
  • Motivointi, motivointi, motivointi
  • Erilaisia koulutuksia, työpajoja, tehtäviä
  • Datanhallinnan suunnittelun koulutuksen integrointi osaksi muuta kurssia


  • No labels