Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: 27.1. 2020 klo 10-12
Paikka: Helsingin yliopiston pääkirjasto, Kaisa-talon kokoushuone 7063, 7. krs (Fabianinkatu 32) , kokoushuone on henkilökunnan tiloissa
Jäsenet:

 • Pirjo-Leena Forrström, CSC
 • Pälvi Kaiponen, Helsingin yliopiston kirjasto
 • Arja Kuula-Luumi, Tietoarkisto
 • Anne Lehto, Tritonia - Vaasan tiedekirjasto, 
 • Ulla Nygren, Turun yliopiston kirjasto,
 • Susanna Nykyri, Tampereen yliopiston kirjasto
 • Seliina Päällysaho, Seinäjoen ammattikorkeakoulu (Seamk), 
 • Nina-Mari Salminen, Luonnonvarakeskus, tietopalvelu, 
 • Anne Sunikka, Aalto-yliopisto, Tutkimus- ja innovaatiopalvelut

 • Heriikka Mustajoki, TSV, puheenjohtaja
 • Mari Elisa Kuusniemi, Helsingin yliopiston kirjasto, esittelijä
 • Tiina Äärilä, Helsingin yliopiston kirjasto, sihteeri

Etäyhteys:  https://helsinki.zoom.us/j/746379211

Asiat

 1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

3. Tiedoksi /Ilmoitusasiat

4.  Tammikuun visiotyöpajan tulokset ja toimenpiteet
Työpajan sivu: https://wiki.helsinki.fi/x/kgUWEw

Osallistujien ajatuksia datanhallinnan suunnittelusta vuonna 2030.

Työpajatyöskentelyn tuloksia koottiin Flingaan: https://edu.flinga.fi/s/E9STB7F

Esitys:

 1. Jatketaan organisaatioiden tarpeiden selvitystä. Tehdään tätä työtä mm. TSV:n ja Tuulin yhteisessä työryhmässä, joka on syntymässä keväällä Avoimen datan asiantuntijaryhmän alle.
 2. Tehdään selvitys markinoille tulleista uusista DMP-työkaluista ja verrataan niitä nykyiseen työkaluun suhteessa organsaatioiden tarpeisiin.
 3. Pilotoidaan DMPTuuli ja organisaation tietojärjestelmän välistä integraatiota, jonkun organisaation kanssa.
 4. Jatketaan osallistumista datanhallintasuunnitelman tiedonsiirto tietomallin kehittämiseen RDA:n työryhmässä ja edistetään sen käyttöönottoa yhteistyössä DCC:n kanssa.

5. DMPTuulin ohjaus
Viime kokouksessa (19.11.19) päätettiin, että asiaan palataan visiotyöpajan jälkeen.
Ohjausryhmän toimikausi on kaksivuotinen. Nykyisen ohjausryhmän toimikausi päättyy 31.12.2020. Nykyistä ohjausryhmää voidaan tarvittaessa täydentää. 

Esitys: Keskustellaan ohjauksesta. 

6. DMPTuulin toimintasuunnitelma 2020 (Mari Elisa Kuusniemi)

Toimintasuunnitelma (luonnos)

7. Muut asiat

8. Kokouksen päättäminen

______________________________________________

Seuraavat kokoukset

AikaAiheet, teemat
20.4. 20 klo 12-14                                                                                               

1.9. klo 10-12


3.11. klo 10-12


 • No labels