Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: klo 9:30 - 11:00

Pailla: Zoom

Paikalla: Mikko Ojanen (HY, Tuulitoimisto), Anttoni Lehto (Turun AMK), Juuso Marttila (JYU), Turkka Näppilä (TUNI), Jussi Pajari (JYU), Jessica Parlan-von Essen (CSC), Mari Elisa Kuusniemi (Tuulitoimisto, HY)

Aiheita

JUY: Aineistonhallintajärjestelmä käyttöön 2021, suunnittelu ja miten DMPTuuli soveltuu tähän käyttöön.

TAU: Yliopistolla dynaamisia DMP:tä selvittävä esiselvitysprojekti 2021, Turkka vetää. 

Turun AMK: Open Science yleinen mielenkiinto, käytössä eri projektisalkunhallintajärjestelmä kuin muilla AMK:lla.

CSC: kuulolla ja CSC:llä tää tärkeä mielenkiinnon kohde.  

HY: seuraamassa asiaa, DMP:n dynaamisuudesta ja käytöstä on ollut HY:ssa puhetta.


DMPTuulin uusia ominaisuuksia: Ehdolliset kysymykset (Conditional questions): 

 • Toimiiko vain, jos aloittaa alusta? Näkyykö kysymyksissä onko se kenties häviämässä?
 • Miten tieto henkilötiedoista kerätään? Onko lista vai mikä?
 • Sähköpostiviestien lähettäminen valintojen perusteella vaikuttaa mielenkiintoiselta, mutta sitä pitää miettiä tarkasti. Käyttäjän pitää tietää mitä on tekemässä.

Organisaatioiden ensimmäiset suunnitelmat integraatiolle

 • Turun AMK: Projektisalkkuun DMP:t pdf:nä. 
 • Metatietoja viedään Converikseen tutkimusdatan metatietoja, jotka kirjoitetaan DMP:ssä. Ja tiedot viedään validoidut metatiedot Metaxiin.
 • Ennakkotieto datan olemassa olosta DMP:n kautta kuulostaa mielenkiintoiselta. 
 • HY: DMP:n tarkastus ja hyväksymisprosessi. Kuka pääsee lukemaan ja missä. Tieto liikkuisi datatuesta suorituspaikan hyväksyjälle. Ja ehkä DMP:n arkistointi jossain muualla kuin DMPTuulissa.

Nykyiset esteet API:n laajalle käytölle ja kuinka ne raivataan. (Esteenä mm. Suomalaiset käyttöehdot)

 • Voiko käyttöehdot muuttua templaatin perusteella?
 • Jakamisvaltuutusten lisääminen on yksinkertaista
 • Voidaan kytkeä nykyisiin toimintoihin kuten pyydä kommentit ja tarkistaja merkkaa tarkastuksen valmiiksi.

Aikatauluja

 • Turun AMK: Keväällä ehkä voidaan asian eteen jotain.
 • Tampere: Akatemian haku voi olla hyvä kohta kokeilla.
 • JYU: Lomake pitää tehdä ensin 

Seuraava kokous 

 • Tuulitoimisto kutsuu seuraavan kokouksen alkuvuodesta, mukaan pyydetään Sam Rust, joka voi kertoa API:n käytöstä enemmän.
 • No labels