Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: 7.3.2019 klo 9:00

Paikka: Skypepalaveri

Kutsuttu:  Mari Elisa Kuusniemi, Sari Räisänen, Susanna Nykyri,  Minna Ahokas, Arja Halkoaho, Kenneth Kahri, Miki Kallio, Marja Kokko, Turkka Näppilä, Tuija Korhonen, Siiri Fuchs

(Poissa: Sari Räisänen, Arja Halkoaho)

Asialista

2019 Ohje arkaluonteisia henkilötietoja sisältävän datan hallinnan suunnitteluun

Muistio

Marja puheenjohtaja, Siiri sihteeri


 1. Keskustelua avoimesta tieteestä & tutkimuksesta, vastuullisen tieteen päämäärien realisoinnista, kokonaiskuva mielessä. 
  1. Esim. Tampereen korkekouluyhteistyössä Avoin tiede ja tutkimus -dokumentti
 2. Käydän 2019 ohje läpi kohta kohdalta
  1. 2 kohtaa korjataan/täydennetään vielä
   1. Keskustelua rekisterinpitäjyydestä/ tietosuoja/tietoturvavastuista: jaettu vastuu siinä vaiheessa, kun tutkija ottaa organisaation tukipalveluihin yhteyttä.
  2. Pidetään ohje ns "ei täydellisenä", jota sitä ei voi suoraan kopioda vaan organisaatiot lisäävät omat ohjeensa, joita tutkija tarvitsee (esim. tietoturva & tietosuoja). Ohjeessa paljon hyviä ohjaavia kysymykisä & linkkejä.
  3. Ohje tuo aiheen problematiikkaa esille & ohjaa kysymyksillä mitä missäkin kohdassa pitää miettiä, eikä niinkään kerro vastauksia, koska ne ovat pitkälti organisaatioiden toimintatapoja ja malleja.
  4. 5.2. kommentit Tampereelle:
   1. PAS säilytys palvelu, ei arkistointia juridisessa mielessä (yleiskäsitteenä kylläkin) eli sanamuodot pitää muutaa (arkistointi pois).
  5. 6 kohta: kokoava kohta, lisätään valvonta, 
 3. Hyödyllisiä linkkejä:
  1. Esim. Lapin yliopistolla hyvä ohje Tietoaineistojen käsittelemistä ja tallentamista koskevia yleisiä ohjeita Lapin korkeakoulukonsernin jäsenorganisaatioissa
   1. Oululaisilla on vastaavaa, mutta muualla ei. Ohjeen markkinointiin lisätään, että perusohjetta täydentäisi organisatorinen ohje tallennuspalveluista Lapin malliin.
  2. Edge Hill University: Research risk assessment
  3. Enisa 12/2017: Handbook on Security of Personal Data Processing 
 4. Miten käytät ohjetta -saate (Marja& Susanna)
 5. Jatko: 
  1. Jokainen ryhmä tarkistaa omat osuutensa
  2. Avoimen tieteen kevätpäivät 14.-15.5., työryhmät esittelevät mitä ovat saaneet aikaiseksi
  3. Susanna kutsuu seuraavan palaverin koolle
  4. 11.4. CSC alusta vavaraus, pidetäänkö? skypessä kenties?
  5. 25.4. to RDA-kokous tiedekulmassa helsingissä sensitiivisestä datasta
   1. Tämän ryhmän kokous voitaisiin pitää RDA:n yhteydessä Kaisa-talossa (HY kirjaston tiloissa)
 • No labels