Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: 11.4.2019 klo 9:00

Paikka: Skypepalaveri

Kutsuttu:  Mari Elisa Kuusniemi, Sari Räisänen, Susanna Nykyri,  Minna Ahokas, Arja Halkoaho, Kenneth Kahri, Miki Kallio, Marja Kokko, Turkka Näppilä, Tuija Korhonen, Siiri Fuchs

Poissa: Kenneth, Minna

Asialista

 1. Ajankohtaiskierros
 2. AT-kevätpäivät (ohjelma), luonnos lyhyeksi uutiseksi
 3. Ohjeen nykyversion palautekierros
 4. Seuraavan kokouksen ajankohta

Muistio

 1. Ajankohtaiskierros
  1. Helsinki (MEK): 
   1. HY datatuessa mietitään vastuukuviota tietosuojakysymyksiin liittyen: vaikutustenarviointilomake mahdollisesti Tuuliin + tukipalvelu mukaan (tietoturva & laitteet). Testataan tutkijoilla ja kehitetään. 
   2. Pohdintaa vaikutustenarviointiin: kannattaako käyttää kaupallista palvelua vai Tuulia tai jotain muuta? Dokumenttien pitäisi kuitenkin löytyä organisaation arkistoista.
   3. Monet asiat HY DMP ohjeessa auki, koska asioita ei ole päätetty, esim. kuka on rekisterinpitäjä. Vaikka ohjetyö on haasteellista, niin se kuitenkin tekee näkyväksi sen, mitä tietoa tarvitaan & keiden pitää olla mukana = ohjeen teko prosessin rakentamista.
  2. Tampere: tietosuojapäälikkövaihtunut, resurssit tiukilla, juridinen osaaminen resursoinnin paikka, koordinaatioryhmä?
  3. TAMK: Arja Halkoaho & Sari Räsänen:  ohjeistukset puutuu, monet asiat auki ja koulutusta tarvitaan
  4. Oulu (Miki): ollaan ostamassa ulkoa koulutusta uusille data-asiantuntijoille ja mahdollisesti myös kaikille tutkijoille. Omat ohjeet kesken, vaikutustenarviointiin harkinnassa palvelu.  
  5. Turkka & MEK RDM-noodiin (Helsingissä) esittelemään ohjetta. 

 2. AT-kevätpäivät (ohjelma), luonnos lyhyeksi uutiseksi
  1. Marja & Susanna tehneet kalvon (yllä)
   1. Tiivistyy hyvin, mutta ehkä toinen kalvo, jossa kuva? (saa olla vain 1 kalvo)
   2. Sanasto: erityiset henkilötietoryhmät, moni ei tiedä mistä puhutaan eli laitetaanko tieteentermipankkiin?
   3. Ohje ei ota edukatiivista tehtävää, hyvä instrumentti ohjaamaan organisaatioita huomaamaan tarpeet & vastuut. 
   4. Kalvon muokkaus: nyt kalvossa puhutaan vain erityisistä henkilötietoryhmistä, mutta esim. ohjeen ensimmäinen kohta kertoo arkaluonteisesta ja luottamuksellisesta tiedosta ylipäätään (ei vain henkilötieto), kuten sovimme aikaisemmassa Tampereen kokouksessa. → muokataan otsikko

   5. 26.4.2019 deadline kalvoille: 
    1. Susanna & Marja muokkaa, Siiri tuottaa MEKin kanssa toisen sliden kuvan (yhteistyön esilletuonti) 
    2. Muut kommentoi tämän jälkeen spostissa.
    3. 10.5.2019 virallinen deadline

 3. Ohjeen nykyversion palautekierros
  1. Ohjeen viimeiset editoinnit
  2. Editoidaan termit yhteneviksi (Sari)
  3. Motivointi tulossa (Susanna & Marja) → mutta tarvitaanko, koska aineistohallinnan ohjeissa on jo perusmotivaatio? Tehdään pikemminkin saate, ns ohjeen käyttöohje.
  4. 4 kohta valmis (miki)
  5. Käännös englanti & ruotsi. (Tuija Tuulitoimistosta)

 4. Seuraavan kokouksen ajankohta
  1. Ryhmän jatko ei tarpeen, koska ryhmä on työssään niin valmis kuin mahdollista.  Nyt pallo tulisi heittä organisaatioille.
  2. Jatkossa kenties ryhmä, jossa aiheesta voi keskustella. Käytännössä ryhmän focus muuttuu ja mukaan laajempi edustus eri kaupungeista. (PJ kokous)

  3. Viimeinen kokous: Skypetapaaminen: 6.5.2019 12-14
   1. ATP tapaaminen, jos olemme kaikki paikalla?
 • No labels