Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: 22.1.2019 klo 9:15-16:15

Paikka: Tampere, Linna 

Kutsuttu:  Mari Elisa Kuusniemi, Sari Räisänen, Susanna Nykyri,  Minna Ahokas, Arja Halkoaho, Kenneth Kahri, Miki Kallio, Marja Kokko, Turkka Näppilä, Tuija Korhonen, Siiri Fuchs

Asialista

Muistio:

Susanna & Marja puheenjohtajia, Siiri sihteeri


 1. Ajankohtaista
  1. Seuraava Avoimen tieteen päivät Tampereella 14.-15.5., teema tutkimusdatan hallinnan ja avaamisen juridiikka ja etiikka (syksyllä pääteema yritysyhteistyö)
  2. Mitä datanhallintaan kuuluu Suomessa: 
   1. Itä-Suomi, Tomi Rosti: kaikki kunnossa
   2. Lappi, Toni Raja-Hanhela: lähtökuopissa, hän käynnistää koko homman, haastavaa koska organisaatioiden ohjeet ym introissa
   3. Helsinki: DMP-ohje lähes päivitetty, mitään tietoturva/suoja ohjeita ei ole julkisilla sivuilla, kaikki introissa, joka tuo haasteita. Haasteena myös palveluluiden kehittämisessä Datatuen rahoitus. Arkaluontoiselle aineistolle tarkoitettu tallennuspalvelu (Umpio) lähes valmis.
   4. Turku: keskeneräistä
   5. Espoo, CSC: Tietosuojaseloteet julkisilla sivuilla https://www.csc.fi/fi/tietosuoja Tietoturvapolitiikka julkisilla sivuilla https://www.csc.fi/info/tietoturva
     Sensitiivisen datan hallintaan tulossa palvelu  (sisältää jo demotun etätyöpöydän), kysymyksiä tulee, mutta ei vielä valmista. CSC tiedottaa heti, kun palvelut saatavilla.
   6. Oulu: julkaisi vastuullisen tutkimuksen linjauksen, tutkimuksen tukipalveluyksiköt tapaavat tutkijoita jatkossa säännöllisesti, data-asiantuntijat tulee (rehtori hyväksyi 12 ihmisen rekrytoinnin 20% palkalla, 2 vuoden strateginen hanke, koulutusta tarvitaan)
   7. TAMK (+AMK sektori): tietosuojavastaava vaihtunut TAMKilla ja ohjeet vaiheessa, enemmän hankkeita joissa henkilötietoa kuin tutkimusta. AMK: kehittää avoimentieteen asioita ja keskitytään dataan, tehdään ohjeita, 
   8. Jyväskylä: asiat hajallaan, kirjaston puolella hyvät open science sivut, mutta eettiset & juridiset asiat eivät ole selvät. Tutkijoiden koulutusta tarvitaan, jotta ymmärretään mitä on henkilötieto. Paljon on tehty, mutta koordinaatio puuttuu.
   9. Tampere: intrassa paljon tietoa: tietosuoja- & turvapolitiikka, tietoturvavastuut, tietoturvarikkomuskäytännöt, IT käyttösäännöt ym. Datapalvelu perustetaan ja yliopisto varmistaa riittävän resursoinnin (rehtorin päätös). Saatu juristi.

 2. Ohjeen päivitys: kommentit merkitty 2019-01-22
  1. Luodaan uusi pohja päivitettyjen kysymyksien kanssa, johon jaetaan vastuualueet (alla)→ päivitetty versio. Vanhaan versioon kommentit. 
             Motivointiosio:
   1. 1. Helsinki (Siiri + Tuija + MEK)
   2. 2. Jyväskylä+ Tampereen yhteisö TAMK (Marja+Sari +Arja)
   3. 3 CSC (Minna)
   4. 4 Helsinki (Kenneth) + Oulu (Miki)
   5. 5 Tampere (Susanna+ Turkka)
   6. 6 Helsinki (Siiri + Tuija + MEK)

    Lopetaan erillisen sanaston ylläpito. Keskeiset käsitteet/ sanasto siirretään/ linkataan Tieteen termipankkiin (onko kaikki termit jo siellä vai pitääkö päivittää?)

 3. Seuraavat kokoukset & aikataulut
  1. Oma osuus (kohta 2) suhteellisen valmis maaliskuun alussa.
  2. Seuraava kokous: 7.3. klo 9-11: Skypepalaveri (Siiri laittanut kutsun), saate: jokainen on huolehtinut oman osuuden 4.3. valmiiksi, jotta muut ehtivät tutustumaan ennen kokousta.
  3. Face to face kokous: 11.4. Espoossa (Minna laittaa kutsun)

 4. Muuta huomion arvoista:
  1. Sensitiivisen lajitiedon käsittely Suomen lajitietokeskuksessa
  2. Marjan lisäys 05.02.2019:  ELLA - Eläinkoelautakunta Biotekniikan neuvottelukunta ; Geenitekniikan lautakunta
 • No labels