Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: 26.11.2018 klo 9:0-10:30

Paikka: https://connect.funet.fi/tuuli/

Kutsuttu:  Mari Elisa Kuusniemi, Sari Räisänen, Susanna Nykyri,  Minna Ahokas, Arja Halkoaho, Kenneth Kahri, Miki Kallio, Marja Kokko, Turkka Näppilä

Asialista

 • Viimeisen tapaamisen muistiinpanot
 • Tietosuojan ohjeet omassa organisaatiossa kartoitus - tilannekatsaus
 • Tämän työryhmän rooli osana TSV:n vetämää kansallisen avoimen tieteen koordinointia
  • Avoimen tieteen koordinaatio = datanhallinnan asioiden koordinointia (ei vain avoin data)
  • TSV:ltä tullut ehdotus ryhmän osallistumisesta yhteiseen työhön.


Muistio:


Susanna & Marja kokouksen puheenjohtajia, Siiri sihteeri:


 1. TSV avoimen tieteen päivät: 
  1. Marja: Henriikka Mustajoki soitti: On epäselvää mitä meidän ryhmä on tehnyt . Tarvittaisiin ohje, jotka ei liity henkilötietoihin vaan muihin sensitiviisiin EI henkilötietoa sisältäviin aineistoihin (uhanalaiset eläimet ym). 
   Susanna & MEK olleet myös juttelemassa samasta aiheesta: Pitäisikö meidän ohjeista tehdä nyt parempi versio ja vasta sitten ns. laajennus muihin sensitiivisiin datoihin?
  2. Keskustelua miten edetään: Esitetään päivitetty versio meidän ohjeista ja sitten kick-off laajennettuihin sensitiivisiin ohjeisiin, joissa myös ohjeet sensitiiviselle ei henkilötietoa sisältävälle datalle.
   →MEK: Korjataan ensin nämä sensitiivisen datan ohjeet (henkilötietoa sisältävä) ja sitten jatketaan muiden sensitiivisten datojen ohjeisiin (ei henkilötieto)
   →Mietitään miten ohjeet nimettäisiin.
  3. Susanna/Marja: Järjestäytymiskokouksessa sai kertoa halukkuudesta osallistua eri työryhmiin. Muutama ilmoitti halukkuudestaan tähän ryhmään, mutta riski on että ryhmä paisuu liian suureks, eikä meillä ole aikaa opettaa uusia jäseniä tässä vaiheessa projektia. Parempi siis jatkaa pienemmällä porukalla projekti loppuun, mutta pidetään jälleen seminaari ja pyydetään kommentteja → avataan siten keskustelua laajemmin.
   1. Otetaan työpajaan mukaan tai kenties taustatukea muiden ei henkilötietoa sisältävien aineistojen ohjeiden tekemiseen: Mari Siiroinen: tutkimuskoordinaattori, Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto; Jaani Kuusela, Hankeasiantuntija?, Sopimusasiantuntija?, Turun AMK; Heikki Lehväslaiho, genomitutkimus, bioinformaatikko, CSC
  4. Yhteenveto keskustelusta: Jatketaan tällä porukalla tässä projektin vaiheessa eteenpäin. Tehdään ensin tämä ohje loppun ja katsotaan tämän jälkeen miten edetään sensitiviisen ei-henkilötietoa sisältävien aineistojen ohjeen kanssa. 
   Ryhmään siis saa liittyä, mutta ajankohdallisesti pitää katsoa milloin, esimerkiksi kommentointikierroksella.


 2. Organisaatioiden tietosuojaoheet: 
  1. Monet piilossa introissa ja vanhentuneita, joka on huono yhteistyön kannalta. → Halutaan avoimiksi + kannattaa kirjata milloin ne on tehty. 
  2. Jyväskylän yliopiston tietosuojaohjeet: Jy­väs­ky­län yli­opis­ton tie­to­suo­ja­po­litiik­ka (reh­to­rin pää­tös 18.6.2018) + Jyväskylän yliopiston tietoturvaperiaatteet (Rehtorin päätös 16.6.2017) 
  3. HY (MEK): Intrassa suppea yleisohje tutkijoille sekä koulutusta (tietoturvakoulutus), Yammerissa enemmän ohjeita: ohjeet+ selosteet + ilmoituspohja. Tulossa myös uusi 2h koulutus, joka on pilotoitu, ja jota tutkimuksenjuristit vetää. 
  4. JyU/ Marja: On suositeltu, että suostumus olisi henkilötietojen keräämisen peruste (ei yleistä etua), moodle-kokoulutusta, opiskelijoille kevennetty malli, 2 eettistä toimikuntaa, joissa eri ohjeet hankaloittaa
  5. Tampere/ Susanna: 30min moodlekoulutus tietoturvasta
  6. Tammikuuksi kaikki tekee tiivistelmän oman organisaation ohjeista ja olla yhteydessä muihin toimijoihin, jotta ne olisivat paremmassa kunnossa toukokuuhun mennessä. 

 3. Kevään aikataulu: 
  1. Tammikuu: 22.1.2019 tiistai Tampereella (ja siihen mennessä olisi tarkemmat TENKIn ohjeet & laki valmis), Susanna kutsuu myöhemmin (Hervanta tai keskusta) - update 5.12.: kutsut lähetetty, kokoontuminen Linnassa (Tre)
  2. Toukokuussa deadline Avoimen tieteen päivät 14.-15.5.2019

 4. Muuta: 
  1. MEK: Kommentointikierros/ nettikokous, johon uudet pääsisivät mukaan jo ennen toukokuuta. Mietitään tammikuussa miten kommentointikierros toteutetaan.
  2. Turku, pitää ottaa yhteyttä esim. Jaani Kuusela (MEK ottaa yhteyttä)
  3. Itä-Suomi & Lappeenranta:  Marja tiedustelee
  4. Lappi, Marja tiedustelee
  5. AMK avoin tiede -ryhmä
 • No labels