Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataAika: 27.4.2018 klo 9:30-11:00

Paikka: https://connect.funet.fi/tuuli/

Kutsuttu:  Mari Elisa Kuusniemi, Sari Räisänen, Susanna Nykyri,  Minna Ahokas, Arja Halkoaho, Kenneth Kahri, Miki Kallio, Marja Kokko, Turkka Näppilä

Paikalla: MEK, Arja, Marja, Miki, Sari, Turkka, Susanna + Tuija Korhonen


 1. Kuulumiskierros

Susanna - motivointiosuus ja kontekstualisointi erittäin tärkeät, Sarilla ja Marilla sama kokemus, viestinnällinen haaste, kyseessä paradigman muutos, tutkijoillakin vastuu perehtyä

 • tarve teknisen infrastruktuurin huolelliselle laadinnalle
 • yliopistojen tietoturva-ohjeistukset tärkeät ja niiden noudattaminen
 • Sari kertoi kiitoksia Datan elinkaari -seminaarista (19.4.). Erityisesti Henkilötietoja sisältävän aineiston käsittely ja jatkokäyttö -osuudelle toivottiin jatkoa.
 • Arja: 16.5. tulossa oleva seminaari hyvä lähitulevaisuuden jatko - Tietosuoja tutkijan arjessa 16.5.2018
 • . Tietosuojavastaavien rooli merkittävä
  Miki: Oulussa panostetaan erityisasiantuntijuutta kaipaavien tehtävien toimenkuviin, hänelläkin jatkossa enemmän aikaa avoimen tieteen asioille
  Marja: mm. tulevassa seminaarissa (16.5.) tarvitaan kertausta, että henkilötietolaissa ollut jo näitä asioita, ei vallan uusia vaatimuksia
  MEK: Kennethiltä - dokumentaatiolle aiempaa suuremmat vaativukset, prosesseissa suostumukseen liittyvät asiat. Jos tekninen puoli ollut aiemmin kunnossa, ei muutostarveita
  Työnjakoa 16.5. -semmaan - Sari ja MEK palsuavat
  kansalliset yleisohjeet eilen päivitetty, uudet ohjeet DMPTuulissa - testausta meneillään


2. Ohjeen nykytilanne (https://wiki.helsinki.fi/x/-yA6Dw) ja jatkosta


 • Maria Rehnbinder täydentänyt ohjetta, arkaluontoisuuden ja ohjeen fokuksen tarkempi määrittely tarpeen. Ehdotti vielä tarkempaa rajausta - datanhallinnan suunnitelman kirjoittamisen ohje tutkimukselle, jotka käsittelevät arkaluonteista henkilötietoa. - Näin tehdään.
 • terminologia yhtenäistettävä lainsäädännössä käytetyn kanssa
 • syksyllä tarpeen ohjeiden päivityskierros - kerätään palautetta
 • ohjetta tulisi täydentää riskienhallinnan ja vaikutuksen kuvauksella
 • eettisten ohjeiden yhteyteen tietosuojavastaavien roolista - Arja ja Sari täydentävät
 • lakimieheltä tarkistettu - omistajuuteen liittyvät eivät eroa muista
 • MEK katsoo täydennysten jälkeen kokonaisuuden ensi viikon aikana - jäisi aikaa vielä käännöstyölle - kansallisten ohjeiden kielinä suomi, ruotsi, englanti
 • Rehbinderin teksti otetaan talteen - hyödyllinen kansallisen ohjeen seuraavassa päivityskierroksessa vuoden pasta ja sitä ennen jo organisaatiokohtaisissa ohjeissa
 • rekisterinpitäjän ja käsittelijän roolit selkeämmin myös riskienarvioinnissa
 • pilvipalveluiden myötä käyttöehdot tarkistettava, että miten omistajuus ja muut oikeudet voivat muuttua - vaikuttaa minkälaista dataa missäkin voi tallentaa. Esim. UEF:in organisaatiokohtaisissa ohjeissa pilvipalvelut kielletty arkaluontoisen datan säilytykselle. - ohjeissa sopimus-kohtaan muistuttelua.
 • 7.5. työryhmällä ohjeet pikaisella tarkistus- ja kommentointikierroksella
 • eri kieliversiot laitetaan saataville myös Zenodoon

syksylle työpaja Tampereelle 3.10. päivitystarpeista + suunnitellaan  tuleva roadshow (Susanna organisoi): 2018-10-03 Kokous


16.5. -semmaan yht. 348 ilmoittautunut, paikan päälle 101


 • No labels