Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Aika: 11.4.2018 klo 9:30-11:00

Paikka: https://connect.funet.fi/tuuli/

Kutsuttu:  Mari Elisa Kuusniemi, Sari Räisänen, Susanna Nykyri,  Minna Ahokas, Arja Halkoaho, Kenneth Kahri, Miki Kallio, Marja Kokko, Turkka Näppilä

Paikalla: MEK, Marja, Susanna, Sari, Turkka, Kenneth


 1. Ohjeen nykytilanne (https://wiki.helsinki.fi/x/-yA6Dw) ja jatkotyöstö
 • käännätetään englanniksi, käännöstyössä menee 2-3 viikkoa 
 • Sari työstää kohtaa 2 (Eettisten periaatteiden ja lainsäädännön noudattaminen) tällä viikolla
 • Kohtaan 2.2. MEK pyytänyt Maria Rehbinderiltä täydennystä
 • Bulleteissa keskeiset huomioon otettavat asiat, allaan tarjottavista linkeistä pääsee ohjeisiin ja lisätietoihin. Vars, leipäteksti pidetään lyhyenä.
 • Seuraavaksi: Etsitään sopivia linkkejä
 • Organisaatioiden omat, täsmentävät ohjeet merkittävät - tuotava johdannossa viestinnässä esiin
 • Omistajuuteen liittyen - analytiikkapalvelut ja eri käsittelyvaiheet - selvitettävä minne data päätyy ja jää - > tästä kohtaan 4, infran ja tietojensiirron yhteyteen. Taustatietoa Jarkko Reitun esityksessä "Kuinka valmistautua yleiseen tietosuoja-asetukseen?",  http://www.doria.fi/handle/10024/144142
 • Kohta 3 valmis
 • Sari katsoo rekisterinpitäjyys-asiat läpi ohjeen (mitä ja missä mikin)
 • MEK katsoo kohdan 4 (mm. ei käytetä termiä luottamuksellisuusaste)
 • Keskeiset käsitteet vaativat vielä täydennystä
 • 5.2. "Näytteisiin liittyvä data voidaan arkistoida biopankkiin." - yhteyteen PAS? Susanna laajentaa.


2. Tietosuoja tutkijan arjessa - tilaisuudesta (16.5.) (https://wiki.helsinki.fi/x/HgEHDw )

 • ilmoittautumistilanne tänään 207, paikan päälle mahtuu 100
   

3. Seuraava kokous pe 27.4. 9:30-11:00 https://connect.funet.fi/tuuli/

 • No labels