Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Aika: 27.3.2018 klo 9:30-11:00

Paikka: https://connect.funet.fi/tuuli/

Kutsuttu:  Mari Elisa Kuusniemi, Sari Räisänen, Susanna Nykyri,  Minna Ahokas, Arja Halkoaho, Kenneth Kahri, Miki Kallio, Marja Kokko, Turkka Näppilä


Ajankohtaista

 • Arja: Tietosuojavaltuutetun toimiston uutiset
 • Rekisteritutkimuksen lupaprosessit ruuhkautuneet
 • Tietosuojavaltuuteutn toimiston sivusto täydentää tietosuojan ohjeistusta, mm. seloste käsittelytoimista, vaikutusten arviointi
 • http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus/ohjeitarekisterinpitajalle/selostekasittelytoimista.html
 • Pohdinnassa rekisterinpitäjän rooli: esim. onko tutkija vai organisaatio
 • Suostumukseen liittyy vielä pohdintaa ja kansallinen linjaus kenties tulossa
 • Olemassa olevien tutkimusten päivittäminen suhteessa nykyiseen tietosuojaan - käytänteet tulossa eettisten toimikuntien ohjeistuksiin
 • Hyvä linkki tietosujaasetuksesta: http://www.privacy-regulation.eu/fi/index.htm
 • Turkka: Tampereen yliopistossa tutkimusaineistokysely, jonka tarkoituksena selvittää minkälaisia aineistoja tutkijoilla on
 • Sotetiedon toissijainen käyttö -laki ei vielä valmis http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2017/20170159
 • MEK: ollut viime viikolla kansainvälisessä datakonferensissa: norjalainen ja suomalainen sensitiivisen datan alustat esitelty
 • Suomalainen Epouta on vain levytilaa, norjalainen kehittyneempi
 • Ratkaisuja vähäisesti ja paljon asioita vielä auki.Kansallista työskentelyä jatkettava aktiivisesti!
 • Kenneth: Näyttää, että yliopistoja ja muita julkisyhteisöjä uudet tietosuojan sanktiot eivät koskisi. Tutkija sen sijaan olisi vastuussa.
 • HY:ssa ollaan päätymässä siihen, että pääsääntöisesti rekisterinpidon vastuu olisi organisaatiolla.
 • Arja kertoo että sanktiona voi olla myös käsittelykielto, joka voi olla sakkoa hankalampi ongelma.
 • Kenneth: sopimus ja vastuuasiat dokumentoitava ja perusteltava tarkemmin jatkossa.

Ohjeen tilanne

 • Ohjeen rajaus kuvattava: Ohje on datanhallinnan ohje ja tutkimuksen suunnitteluun liittyvät asiat esitetään tutkimussuunnitelmassa
 • 2.2. kohtaan pyydetään kommentteja ainakin lakimies Matias Partaselta HY:stä
 • 2.2. kuvataan asiat mistä tarvitaan sopimukset, huomioidaan käsitteiden yhtenäisyys
 • Yleinen ohje täydentyy myöhemmin organisaatioiden omilla ohjeilla
 • 4 ja 5 kohdat melko valmiit
 • Tämä on organisaatioille tarkoitettu pohja, johon täydennetään organisaation tiedot, lisätään ohjeistusta mitä ja mihin lisättävä

Ohjeen motivointiosuus

 • Lyhyehkö teksti, jossa avataan lainsäädännön uudistusta ja rajausta, tutkimukseen osallistujan näkökulmaa voisi myös avata
 • Turkka työstää motivaatio-osuutta

Jatkotyöskentely

 • Sari työstää käsitteitä
 • MEK tekee ohjeesta wiki- ja word-versiot

Tietosuoja tutkijan arjessa -seminaari 16.5.

 • Ohjelma valmis, ilmoittautuminen avataan tänään


 • No labels