Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: 15.3.2018 klo 12:00-13:30

Paikka: https://connect.funet.fi/tuuli/

Kutsuttu:  Mari Elisa Kuusniemi, Sari Räisänen, Susanna Nykyri,  Minna Ahokas, Arja Halkoaho, Kenneth Kahri, Miki Kallio, Marja Kokko, Turkka Näppilä

Poissa: Sari, Arja, Marja, Kenneth


1 Kuulumisia Open Science and Data Action Plan -tapahtumasta (Hki 14.3.). Datanhallinnan tukea tarjoavat tahot ja palvelut kaipaavat organisaatioissaan enemmän markkinointia ja synkronointia. 

2 Suunnitteilla:

Tietosuoja tutkijan arjessa -tapahtuma 16.5. Tapahtuman suunnittelusivu: https://wiki.helsinki.fi/display/Tuuli/Tietosuoja+tutkijan+arjessa

  • Kohderyhmä? Painottuu nykyisellään tukipalveluihin. Jos suunnataan myös tutkijoille, niin olisi hyvä saada tutkijapuhuj(I)a (esim. Sami Borg) mukaan.
  • Ajankohta? Tuleeko liian aikaisin?


3 Ohjeen nykytilan läpikäyntiä

  • Rajaus ja fokus kaiken aikaa tarpeen, ohjeet eivät saa laajeta liian yleisiksi.
  • Ohjeiden rakennetta ja sisäistä koherenssia työstetty.
  • Datanhallinnan- ja tutkimussuunnitelman vuoropuhelu - DMP ja tutkimussuunnitelma ovat osittain ristikkäisiä, mikä ei välttämättä ole tutkijoille vielä ihan selvää. Tätä on avattu kansallisessa yleisohjeessa, mutta korostetaan myös tämän ohjeen alkutekstissä.

4 Eteneminen: Muokataan ohje 27.3. mennessä tämän työryhmän voimin.

Seuraavassa kokouksessa (27.3.) sovitaan tarkemmin kommentointikierroksen toteutustavoista. (Alustavasti: 11.4. mennessä 27.3.-versio kommentoitavana lähiverkostoissa. Sitten käännettäväksi ruotsiksi ja englanniksi (1. kommentointiversio mahd. jo ruotsiksi) ja laajemmalle kommentoinnille.)
  • No labels