Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: 26.2.2018 klo 9:30-11:00

Paikka: https://connect.funet.fi/tuuli/

Kutsuttu:  Mari Elisa Kuusniemi, Sari Räisänen, Susanna Nykyri,  Minna Ahokas, Arja Halkoaho, Kenneth Kahri, Miki Kallio, Marja Kokko, Turkka Näppilä

Poissa: Sari, Kenneth, Marja

Agenda

 1. Ohjeen tilannekatsaus - luonnos: https://wiki.helsinki.fi/x/8mjGDg

 - rajaus (esillä johdannossa):

 • kaiken henkilötiedon kanssa oltava tarkkana, tuotava painokkaasti esille johdannossa
 • ohjeissa keskitytään henkilötietoja sisältäviin aineistoihin, painotus arkaluontoisissa aineistoissa
 • ohjeet hyödylliset soveltuvin osin myös muun sensitiivisen aineiston hallinnassa

1.2 Tutkijoilla on ollut perinteisesti hankala hahmottaa mitä datan laadunhallinnan tarkoitetaan. Se menee helposti sotkuun tutkimusmenetelmän laadun kanssa. Tähän tarvitaan vielä lisätukea.

2. Ethical and Legal Compliance. Haasteena GDPR-asetuksen keskeneräisyys.

2.1 ja 2.2 sisältävät paljon päällekkäistä

Linkkien pysyvyys?

Organisaatioiden tulisi linkata omat organisaatiokohtaiset omiin ohjeisiinsa.

Osa sisällöstä siirrettävä ohjeen muihin alakohtiin. Esim. "Pohdi ovatko keräämäsi tiedot arkaluonteisia tietoja (tietosuoja-asetus 9,10 art), joita ovat: . . ." johdantoon tai kohtaan 1.

3. Documentation & metadata. Tätäkin kohtaa jatkotyöstetty kansallisen ohjeen puolella, mikä hyödyttää myös tällä puolella.

Organisaatioiden, jotka tarjoavat tukea metadatan hallintaan, toivotaan lisäävän linkki omiin palveluihinsa organisaatiokohtaisiin ohjeisiinsa.

4. Storage and backup during the research project

 • ePouta-pilotointi voi mennä vuoden 2019 puolelle
 • rekisteriaineiston etäkäytöstä lisättävä konkretiaa
 • organisaatiotasoiset palvelut ja ohjeet eroavat paljon toisistaan, organisaatiot ovat kovin eri vaiheessa palvelun tarjoamisessa - kansalliselta ohjeelta toivotaan apua, mutta organisaatioiden on kehitettävä omiaan
 • vastuutahot tuotava selkeästi esille. Datan hallinta tutkijoiden vastuulla, organisaatioiden vastuulla tuottaa siihen palveluita ja saattaa tietoisuus niistä tutkijoille. - Todella haastavaa!

5. Opening, publishing and archiving the data after the research project

2. Miten jatketaan?

 • lainsäädäntötyön viivästymisestä johtuen ohjeidemme viimeistely myös venyy
 • jatketaan aiemmin sovituilla vastuujaoilla, mutta kaikki osallistuvat kommentoimalla
 • johdanto + kohta 1:  Marja 
 • laitetaan seuraavat kokouskutsut: 15.3. klo 12-13:30, 27.3. klo 9:30-11:00, 11.4. klo 9:30-11:00. • No labels