Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 • Kutsuttu: MEK, Sari, Susanna, Minna

Kaisa-talo, 7063, 10-11:30


Työpaja: työstetään luonnosta kokonaisuudesta laajempaa kommentointikierrosta varten

Sensitiivisen aineiston lisäohje sekä Tuulin kansallinen ohje 

 • ohjeet ensin suomeksi, myöh. käännös englanniksi
 • lähtökohtana tutkijan omaa työtään varten laatima , kyllin seikkaperäinen suunnitelma, joka lyhennettävissä rahoitushakemuksen liitteeksi

  To do:
 • osio 2_ ethical and legal compliance: Sari ja Arja työstävät (linkkejä lainsäädäntöön, sensit.datan erityisvaatimukset), Sari vastaa
 • 2.1 & 2.2 tähän mukaan eettinen ennakkoarviointi, tutkittavan oikeudet, käsittelyperuste
  3. documentation & metadata, Minna työstää (osa kansallisen ohjeen puolelle)
  4. storage and backup during the research project (MEK+Kenneth+Jarkko R.)
  5. Opening, publishing and archiving the data after the research project
 • ohjeet tuhoamiseen
 • No labels