Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

9:30-11:30, Paikka: https://connect.funet.fi/tuuli/

Paikalla: Mari Elisa Kuusniemi, Sari Räisänen, Miki Kallio, Marja Kokko, Turkka Näppilä, Susanna Nykyri, Minna Ahokas

Poissa: Arja Halkoaho, Kenneth Kahri


 1. Ajankohtaista-kierros 

Miki: EUDATiin ollut yhteydessä, suosittelevat norjalaista TSD:tä, ePoutaa tarjoavat. EUDATilta käsittelysofta ehkä parin vuoden kuluttua. CSC:n käyttöehdot vuodelta 2015, pitäisi kysyä päivitystarpeesta - onko ed. tarpeen, että sensit. aineistot laitettava yliopistojen omille tallennusalustoille. Kutsuu organisaationsa lakiasiantuntijan työpajaan.

Sari: Ville Tenhunen: palvelutyöryhmän (ATT) ajankoht. aihe, esillä tulevassa työpajassa. Esa-Pekka Keskitalo pitkäaikaissäilytys-ratkaisuista. Kirjastoverkko-päivillä datan elinkaari esillä, paljon epäselvyyttä ja kysymyksiä liittyen datan avaamiseen jne

Susanna: työpajaan ilmoittautuneita tällä hetkellä 19, mukana lainoppineita, katsottava vielä täsmäkutsuttavien tarve. Susanna siirtyy Tampereen teknillisen yliopiston kirjastoon 1.1.2018 alkaen, jatkaa ryhmässä.

Minna: Elixirillä ePoutaa paljon käytetty. CSC rakentaa sensit. datan hallinta-alustaa (Elixirin ja FIMMin tarpeista lähtöisin), pilotointi 2018 alussa. Elixirissä listattuna tallennuspaikkoja, Minna katsoo mitkä voisivat sopia sensit. datalle. Elixirissä luodaan enemmänkin teknisiä ratkaisuja, tämän ryhmän ohjetyön kanssa ei turhaa päällekkäisyyttä.

ELIXIR Core Data Resources

CSC rakentaman sensitiivisen datan hallinta-alustaan kuuluvat olennaisesti:

 • käyttäjien luotettava tunnistaminen ja data-aineistojen käyttöoikeudet
 • aineistojen vastaanotto kuvattuna kansainvälisten metadatastandardien avulla
 • Aineistojen pitkäaikaissäilytys ja palautus laskentaympäristöön
 • kansainvälisten referenssiaineistojen tarjoaminen paikallisessa ympäristössä

MEK: Mildred 2. tulossa 2018: sensitiivisen aineiston hallinnan alusta, Ville Tenhunen toimii vetäjänä, ksto mukana. Työpajaan teknisiin kysymyksiin keskittyvä ryhmä. Tällä hetkellä kaikki sensit. tarpeen kryptata. Sensit. aineistolle sopivat ratkaisut puuttuvat myös HY:stä.

Turkka: TaY:ssa suunnitteilla organisaatiokohtaista ohjeistusta, hyödyntävät tässä ryhmässä syntyviä ohjeita pohjana. MEK: kaikkien organisaatioiden hyvä tehdä lokalisoidut ohjeet.

Marja: JYU:ssa on alkamassa Aineistot haltuun -hanke, mutta tästä ei ole vielä uutta tietoa


2. MEK esitteli (olemassa olevien + tekeillä olevien) DMP-ohjeiden suhteen toisiinsa. (Kalvot)

 • MEK: kansallista yleisohjetta päivitetään ja selkiytetään keväällä 2018 saadun palautteen perusteella. Organisaatiokohtaiset noudattavat samaa rakennetta.
 • Sari: käyttöön liittyvät eettiset kysymykset, nykyisessä toistoa säilyttämisessä
 • MEK: ei tehdä erillisiä ohjeita, vaan toisiaan täydentäviä. Perusohjeessa olevia asioita ei kirjoiteta moneen paikkaan. Ohjeita luettava rinnakkain. Sensitiv. siis lisäohje perusohjeeseen.
 • Marja: hyvä pitää nämä yhdessä, koska tutkijoilla voi olla sekä sensitiivistä ja ei-sensitiivistä dataa.
 • Sari: termistön yhtenäistämisen tarve, työpajassa yksi käsiteltävistä aiheista
 • MEK: sanasto tarpeen, laaditaan


3. Luonnoksen tarkastelua

 • Sari: kohdassa 1: sensitiivisen datan keruun ja käsittelyn käyttötarkoitus tultava esille
 • MEK: osa asioista esitetään tutkimussuunnitelman puolella. Siinäkin yhteydessä käsitellään DMP-asioita - pohdittava miten saadaan sellainen aineistonhallinnan suunnittelun kokonaisuus, joka kattaa koko sensitiivisen aineiston hallinnan eikä siitä jää pois osioita, koska ovat perinteisesti käsitelty tutkimussuunnitelman puolella. Otettava esille mm. Introduction-osuudessa.
 • Minna: kohtaan 2: kansallinen metatietovaranto käyttöön 2018, tähän ohjeeseen tukea päätökseen millaista metatietoa voi julkaista ja tukea esim. standardin ja formaatin valintaan
 • Marja: motivaatio-osuuteen linkki esim. SA:n ohjeisiin, joissa Jyrki Hakapää erottelee hyvin tutkimussuunnitelman ja aineistonhallinnan eron
 • Sari: Tilastokeskuksen edustaja hyvä kutsua työpajaan, liittyen erit. kohtaan 3 (esim. Valtteri Valtonen)
 • MEK: kohdassa 1 mainittava rekisteritutkimusaineisto, tähän Tilastokeskukselta osviittaa
 • Jatketaan täydentämistä, kaikki voivat täydentää jokaista kohtaa


4. Susanna esitteli työpajan suunnittelun tilannetta

Tiedoksi seuraava kokous: Työpajan suunnittelukokous Kaisa (HULib), aika: 13.12.2017 klo 12:00-14:00: MEK, Sari, Susanna, Minna


5. Pahimpia skenaarioita, mm.

 • sensitiivinen data vuotaa julkisuuteen, tietovuoto
 • aineiston käsittelylle/käytölle ei ole lupaa
 • käsittelyprosessia ei ole kuvattu
 • käsittelijät eivät ole pitäneet listaa käsittelytoimista ajantasaisena
 • rekisterinpitäjä ei ole tiedossa, vastuullista tahoa ei ole nimetty
 • epäselvyys datan käyttötarkoituksesta ja -ehdoista, tavoista yhdistella erilaisia datoja
 • luottamuspula, luotettavuutta ei ole pystytty osoittamaan riittävästi
 •  ks. myös Kriittisimmät asiat
 • ohje auttaa tunnistamaan sensitiivisen datan, kertoo miten aineistoa käsitellään niin, että ei synny tietovuotoa, käsittelylle on selkeä lupa ja sitä käsitellään sen mukaisesti, rekisterinpitovelvollisuudet tunnetaan ja osataan kuvata, kuvaukset riittäviä ehkäisemään luottamuspulan syntymistä




 • No labels