Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Seuraa ja kommentoi Helsingin yliopiston tutkimusdatapolitiikan toteutumista!

Tällä wiki-alueella on mahdollisuus seurata ja kommentoida Helsingin yliopiston tutkimusdatapolitiikan toteutumista. Tule mukaan vaikuttamaan!

Tausta ja tutkimusdatapolitiikan toteuttaminen

Helsingin yliopiston tutkimusdatapolitiikka hyväksyttiin helmikuussa 2015. Tutkimusdatapolitiikassa määrätään tutkimusdatan keräämistä, tallentamista, käyttöä ja hallintaa koskevista yliopistotason periaatteista ja linjauksista.

Yliopisto kehittää tutkimusdatan hallintaan liittyviä prosesseja ja palveluita jatkuvasti. Kehitystyön aikana yliopistoyhteisöllä on mahdollisuus vaikuttaa toteutettavien prosessien ja palveluiden sisältöön. Tutkimusdatapolitiikan toteutumista voi seurata ja kommentoida tällä wiki-alueella. Kommentointi wikissa edellyttää kirjautumista (HY- tai Haka-tunnukset). Osallistu rohkeasti keskusteluun!

Lisätiedot

Eeva Nyrövaara, tutkimushallinnon asiantuntija, eeva.nyrovaara@helsinki.fi, puh. 02941 40916.

Sivuston materiaalin käyttöehdot

Helsingin yliopiston tutkimusdatapolitiikkamateriaali, jonka tekijä on Helsingin yliopisto, on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

 

 

Follow and comment on the implementation of UH Research Data Policy!

Come and join us in the implementation of Research Data Policy! This wiki is for anyone to follow and comment on the process.

Background and the implementation process

The Helsinki University research data policy was approved by the Rector in February 2015.

The University continues to develop the processes and services related to research data management to better meet the needs of researchers. The university staff and students are asked to contribute to the development and implementation of the research data policy. The staff and students can follow and comment on the implementation process on this wiki-page.

For more information, please contact:
Eeva Nyrövaara, Senior Adviser in Research Administration, eeva.nyrovaara@helsinki.fi, tel. 02941 40916

Terms of use

Material on University of Helsinki's research data policy by University of Helsinki is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Tutkimusdatapolitiikan toteuttaminen 2016

  1. MILDRED - Tutkimusdatainfrastruktuurin kehittämishanke
  2. Datatuki-verkoston toiminnan kehittäminen
  3. Ohjeiden kehittäminen: Data Management Guide 
  4. Koulutukset

Measures for implementation in 2016

  1. MILDRED - Project for the development of UH research data infrastructure
  2. Datasupport-network
  3. Data Management Guide
  4. Training

 

Recently Updated

Navigate space

 

  • No labels

1 Comment

  1. Kiitos Eevalle ja työryhmälle erinomaisesta työstä datapolitiikan valmistelussa!