Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilastotieteen gradut

Kokoelmassa ovat myös matematiikan ja tilastotieteen laitoksen tilastotieteen oppiaineeseen liittyvien kansainvälisten maisteriohjelmien (MBI, Bioinformatiikan maisteriohjelma ja EuroBayes-maisteriohjelma) gradut


 loppuvuosi 2016 ja 2017 päivittämättä

 

TiedekuntaHyväksymisen  pvmGradun otsikkoUlkopuolinen laitos, tdk, instituutti tms., jossa gradu on tehty,   ja / tai   jossa tehtävän tutkimuksen  aineistoa gradussa on käytettyOhjaus / tarkastus tilastotieteen oppiaineessa
Aikasarja-analyysi ja ekonometria
MAT-LU  7.6.2016Credit risk scorecard estimation by logistic regression Saikkonen Pentti, Pere Pekka
MAT-LU  1.12.2015GMAR-mallin parametrien kaksivaiheinen estimointi Saikkonen Pentti, Pere Pekka
MAT-LU 1.12.2015Bayesian Estimation of Multivariate Conditional Correlation GARCH models and Their Application Saikkonen Pentti, Corander Jukka
VALT2.6.2015Lasten huolto- ja asumisriidat Helsingin hovioikeudessa 2003-2006 Pere Pekka
VALT  2.12.2014Epidemiological and spatial study of a community-wide waterborne outbreak Pere Pekka, Möttönen Jyrki
MAT-LU17.12.2013Työvaatepalveluiden kysynnän ennustaminen aikasarja-analyysiä käyttäen Saikkonen Pentti, Pekka Pere
MAT-LU27.5.2013Tutkielmien arvosanat Helsingin yliopistossa Pere Pekka, Saikkonen Pentti
MAT-LU6.9.2011Sequential predictive classification-----Corander Jukka, Saikkonen Pentti
VALT12.4.2011Suomalaisten yksityismetsien raakapuun tarjonta 1999-2009 Pere Pekka
VALT7.12.2011Eturauhassyöpäkuolleisuuden selittäminen elinaika-analyysin avulla Pere Pekka
VALT15.6.2011Kalman Filter Algorithm for Rating and  Prediction in Basketball Pere Pekka
MAT-LU18.5.2011Automaattinen ekonometrisen mallin valinta Autometrics-algoritmilla Pere Pekka, Saikkonen Pentti
Biometria ja bioinformatiikka
MAT-LU1.3.2016Ikä-periodi-kohortti-ilmaantuvuusmallin toteutus rinta-ja kivessyövälle upotetulla approksimatiivisella bayesiläisellä menetelmälläSyöpärekisteriCorander Jukka
MAT-LU  1.12.2015Correcting the Effects of Missing Data in Helsinki Psychotherapy Study using Multiple ImputationTerveyden ja hyvinvoinnin laitosVarvio Sirkka-Liisa
MAT-LU  1.12.2015U12-type introns and the minor spliceosome in dogEläinlääketieteellinen tdkVarvio Sirkka-Liisa
MAT-LU 3.11.2015Linear mixed models for estimating heritability and testing genetic association in family dataFIMM, Lääketieteellinen tdkVarvio Sirkka-Liisa
MAT-LU13.10.2015Discovering disease trajectories from the Finnish Hospital Discharge Register with the MCL algorithmFIMM, Lääketieteellinen tdkVarvio Sirkka-Liisa
MAT-LU 2.6.2015Modeling for Mainland-island Metapopulation of Common Shrews (Sore araneus) in Eastern Finland Biotieteiden laitos, Bio- ja ympäristötieteellinen tdkCorander Jukka
MAT-LU 14.4.2015A Comparison Between Some Discriminative And Generative Classifiers Corander Jukka
MAT-LU20.1.2015A Proteomic Study of Potyviral HC-Pro-interacting Host and Viral Proteins

Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos, Maatalous-metsätieteellinen tdk

Varvio Sirkka-Liisa
MAT-LU14.10.2014Comparative Analysis of Cancer Stem Cell Gene Expressions with respect to Intratumor Heterogenity----Varvio Sirkka-Liisa, Corander Jukka
MAT-LU6.5.2014iPRANK: iterative alignment with PRANKBiotekniikan instituuttiVarvio Sirkka-Liisa
MAT-LU28.1.2014Gene Expression Analysis of Monozygotic Twin Pairs Discordant for Body Mass IndexKliininen laitos, Lääketieteellinen tdkVarvio Sirkka-Liisa
MAT-LU27.5.2013Analysing exome variant data for identifying causative SNVs of infantile mitochondrial disordersMolekyylineurologian tutkimusohjelma, Lääketieteellinen tdkVarvio, Sirkka-Liisa
MAT-LU7.5.2013A comparison of methods for haplotype inference----Koistinen Petri
MAT-LU5.3.2013Bayesian confimatory factor analysis for detection of differential gene expression Genomibiologian tutkimusohjelma, Lääketieteellinen tdkCorander Jukka, Koistinen Petri
MAT-LU27.11.2012Correlation analysis for evalution of functional annotation methods of proteinsBiotekniikan instituuttiCorander Jukka
MAT-LU6.11.2012Calculating conservation and predicting hENT1 structure using the amino acid sequenceFarmasian tdkVarvio Sirkka-Liisa
MAT-LU9.10.2012Linear models with regularization Möttönen Jyrki, Sillanpää Mikko
MAT-LU18.9.2012 De-novo assembly and finishing of the genome of neuro-toxin (anatoxin-a) producing cyanobacterium, Anabaena sp. strain 37Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos, Maatalous-metsätieteellinen tdkVarvio Sirkka-Liisa
MAT-LU14.8.2012Differential Methylation Analysis of Monozygotic Twin Pairs Discordant for Body Mass IndexHjelt-instituutti, Lääketieteellinen tdkVarvio Sirkka-Liisa
MAT-LU29.5.2012Proteochemometric Modeling of Kinase - Inhibitor Interactions using Field-based Protein DescriptionsORION / Farmasian tdkCorander Jukka
MAT-LU29.5.2012Genome-based repositioning of commonly used drugs integrating multi-layer informationLääketieteellinen tdkCorander Jukka
MAT-LU15.5.2012Phylogenic Profiling of Streptomyces Species Associated with Potato ScabMaataloustieteiden laitos, Maatalous-metsätieteellinen tdkVarvio Sirkka-Liisa
MAT-LU29.11.2011Measurements of Relative Hazards Without Active Follow-up of a Cohort - Applications to Vaccine Efficacy Koistinen Petri, Auranen Kari
MAT-LU29.11.2011Bayesian Clustering of DNA Sequences Using Markov Chains and a Partition Model-----Corander Jukka, Koistinen Petri
MAT-LU29.11.2011Spatial Interpolation of Atmospheric Remote Sensing ObservationsIlmatieteen laitosCorander Jukka
MAT-LU11.10.2011Stochastic genotype imputation in Finnish population based cohortsFIMM, Lääketieteellinen tdkCorander Jukka
MAT-LU6.9.2011Apple cultivar identification using automated shape analysisMaataloustieteiden laitos, Maatalous-metsätieteellinen tdkKoistinen Petri
MAT-LU6.9.2011Case-control haplotype inference for HLA-genes in coronar artery diseaseHaartman-instituutti, Lääketieteellinen tdkVarvio Sirkka-Liisa
MAT-LU30.5.2011Analysing the Course of the A(H1N1) Influenza Epidemic of 2009 in FinlandTHLVarvio Sirkka-Liisa, Koistinen Petri
MAT-LU30.5.2011Large-scale Genotyping Pipe-line for Non-model organismsBiotieteiden laitos, Bio- ja ympäristötieteellinen tdkVarvio Sirkka-Liisa
MAT-LU25.5.2011Poisson-malli ilmaantuvuudelle. Altistus Tsernobylin radioaktiivisille päästöille ja kilpirauhassyövän ilmaantuvuus SuomessaSTUKCorander Jukka, Koistinen Petri
MAT-LU5.4.2011Bayesian association analysis using RJMCMC applied to drug responsesORIONCorander Jukka, Varvio Sirkka-Liisa
MAT-LU5.4.2011Computational Methods for Pathway Analysis of Genome-Wide Association Study ResultsFIMM, Lääketieteellinen tdkSillanpää Mikko, Varvio Sirkka-Liisa
MAT-LU1.3.2011Approximating Posterior Distrubutions over Dendrogram Spaces with an Application to Population Genetics Corander Jukka, Koistinen Petri
MAT-LU1.2.2011Finding Enriched Gene Sets by Confirmatory Factor Analysis Corander Jukka, Varvio Sirkka-Liisa
MAT-LU7.12.2010Genetic risk prediction of coronary heart disease. Prospective study of Finnish and Swedish cohortsFIMM, Lääketieteellinen tdkVarvio Sirkka-Liisa
MAT-LU8.6.2010Shrinkage variable selection methods for linear regression models with application to QTL mapping-----Sillanpää Mikko, Varvio Sirkka-Liisa
MAT-LU4.5.2010Kampylobakteeritartuntojen lähteiden selvittäminen ja mallintaminenEVIRAAuranen Kari, Corander Jukka
Tilastollinen koneoppiminen
MAT-LU  1.12.2015Approximate nearest neighbor search using multiple parallel random projection treesHIITCorander Jukka
MAT-LU29.5.2012Inductive Inference in Supervised Classification-----Corander Jukka, Koistinen Petri
Yhteiskuntatilastotiede
MAT-LU 7.6.2016Syyttäjän seuraamuskannanoton ja rattijuopumustuomion suhteen mallintaminen Pere Pekka, Saikkonen Pentti
VALT19.1.2016Nollakustannusten bayesiläinen mallinnus sydänlääkkeen kustannustehokkuusanalyysissäOrionAlho Juha
MAT-LU17.12.2015Uncertainty in microsimulation Assessing sampling variability in inequality and poverty indicators through variance estimationKELALehtonen Risto
MAT-LU17.12.2015Survey-tutkimusten informaation yhdistäminen: Tilastomenetelmällinen ja empiirinen tarkastelu Lehtonen Risto, Laaksonen Seppo
VALT29.9.2015Järvien tilan arvioinnin tehostaminen lineaarisilla sekamalleillaSYKELehtonen Risto
VALT20.1.2015Web-tiedonkeruulla ja puhelinhaastattelulla saatujen aineistojen painotus ja estimaattien vertailu Lehtonen Risto
VALT2.12.2014

Väestötutkimusaineiston tilastolliset kadonhallintamenetelmät - Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen kyselyaineisto 2010

THLLehtonen Risto
VALT12.2.2014Robustit menetelmät logistisessa regressiossa Möttönen Jyrki
VALT5.11.2013Ympäristötekijöiden yhteys musikaalisuuden kehittymiseen ja ilmenemiseenLääketieteellinen tdkVehkalahti Kimmo
VALT1.10.2013Maatilapaneeliaineiston analyysi lineaarisella sekamallilla Lehtonen Risto
MAT-LU13.8.2013Monitilaiset elinajantaulut avioeron todennäköisyyden tarkastelussa Alho Juha
MAT-LU9.4.2013Kulutustutkimuksen alue-estimointi - Pienalue-estimointimenetelmien vertailu Kulutustutkimus 2006 -aineistossa Lehtonen, Risto
VALT11.12.2012Yleistetyt additiiviset sekamallit - sovelluksena pihlajatutkimus kaupunkimetsissäMETLAMöttönen  Jyrki
VALT6.11.2012Microsimulation: Statistical Methodology and Assessment of UncertaintyKELALehtonen Risto
VALT5.6.2012Initial Wave Nonresponse and Panel Attrition in the Finnish Subsample of EU-SILC Lehtonen Risto
 VALT8.5.2012Verkkotutkimuksesta monimuuttujamenetelmiin - Lukukausimaksukokeilu ja opiskelija-ainesAalto-yliopistoVehkalahti Kimmo
VALT14.2.2012Haastattelijavaikutus EU-rikosuhritutkimuksessa ja kansallisessa uhritutkimuksessa Laaksonen Seppo
VALT17.1.2012Itsevalikoituminen verkkokyselytutkimuksen haasteena Lehtonen Risto
VALT17.1.2012Taulukkoaineistojen tilastolliset tietosuojamenetelmätTilastokeskusVehkalahti Kimmo
MAT-LU9.10.2012Kurkkaus katoon, Tutkimus aikuiskoulutustutkimukseen vuonna 2006 osallistumattomista 

Lehtonen Risto

MAT-LU29.5.2012Pienalue-estimointimenetelmät: Sovelluskohteena suomalaisten koettu toimeentulo vuonna 2009KELALehtonen Risto
VALT7.12.2011Espoolaisten koettu terveys - pienalue-estimoinnin soveltaminen aluetasoisen tiedon tuottamiseen Lehtonen Risto
VALT7.12.2011Ryhmien moniulotteisten erojen testaus Vehkalahti Kimmo
VALT7.6.2011Lineaarisesta regressiomallista monitasoiseen rakenneyhtälömalliin menetelmien toimivuustarkasteluja skitsofreniaperheaineistossa Vehkalahti Kimmo
VALT

15.2.2011

Edustavuuden mittaus R-indikaattorilla Suomen uhritutkimuspilotissa Laaksonen Seppo
VALT8.11.2010Markov Random Fields and Spatial Smoothing in Improving of Forest Inventory EstimatesMETLALehtonen Risto
VALT5.10.2010

Tiedonkeruu- ja painotusmenetelmien vaikutukset tutkimusaineiston laatuun ja estimaatteihin

EU-rikosuhritutkimuksen aineistojen tarkastelu vastauskadon näkökulmasta
 Laaksonen Seppo
VALT8.6.2010Yksityisen terveydenhuollon sairaanhoitajakorvausten alueellista vaihtelua selittävät tekijät Lehtonen Risto
VALT16.2.2010Vastaustodennäköisyys osana otanta-asetelmaa; markkinoinnin kohdentaminen asiakastiedon avulla Laaksonen Seppo

 

Vanhempia graduja löytyy täältä  ja täältä, ja yhteiskuntatilastotieteen aiheista (tba)

 

 

  • No labels