Child pages
  • Tilastotieteen gradut
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilastotieteen gradut

Kokoelmassa ovat myös matematiikan ja tilastotieteen laitoksen tilastotieteen oppiaineeseen liittyvien kansainvälisten maisteriohjelmien (MBI, Bioinformatiikan maisteriohjelma ja EuroBayes-maisteriohjelma) gradut


 loppuvuosi 2016 ja 2017 päivittämättä

 

TiedekuntaHyväksymisen  pvmGradun otsikkoUlkopuolinen laitos, tdk, instituutti tms., jossa gradu on tehty,   ja / tai   jossa tehtävän tutkimuksen  aineistoa gradussa on käytettyOhjaus / tarkastus tilastotieteen oppiaineessa
Aikasarja-analyysi ja ekonometria
MAT-LU  7.6.2016Credit risk scorecard estimation by logistic regression Saikkonen Pentti, Pere Pekka
MAT-LU  1.12.2015GMAR-mallin parametrien kaksivaiheinen estimointi Saikkonen Pentti, Pere Pekka
MAT-LU 1.12.2015Bayesian Estimation of Multivariate Conditional Correlation GARCH models and Their Application Saikkonen Pentti, Corander Jukka
VALT2.6.2015Lasten huolto- ja asumisriidat Helsingin hovioikeudessa 2003-2006 Pere Pekka
VALT  2.12.2014Epidemiological and spatial study of a community-wide waterborne outbreak Pere Pekka, Möttönen Jyrki
MAT-LU17.12.2013Työvaatepalveluiden kysynnän ennustaminen aikasarja-analyysiä käyttäen Saikkonen Pentti, Pekka Pere
MAT-LU27.5.2013Tutkielmien arvosanat Helsingin yliopistossa Pere Pekka, Saikkonen Pentti
MAT-LU6.9.2011Sequential predictive classification-----Corander Jukka, Saikkonen Pentti
VALT12.4.2011Suomalaisten yksityismetsien raakapuun tarjonta 1999-2009 Pere Pekka
VALT7.12.2011Eturauhassyöpäkuolleisuuden selittäminen elinaika-analyysin avulla Pere Pekka
VALT15.6.2011Kalman Filter Algorithm for Rating and  Prediction in Basketball Pere Pekka
MAT-LU18.5.2011Automaattinen ekonometrisen mallin valinta Autometrics-algoritmilla Pere Pekka, Saikkonen Pentti
Biometria ja bioinformatiikka
MAT-LU1.3.2016Ikä-periodi-kohortti-ilmaantuvuusmallin toteutus rinta-ja kivessyövälle upotetulla approksimatiivisella bayesiläisellä menetelmälläSyöpärekisteriCorander Jukka
MAT-LU  1.12.2015Correcting the Effects of Missing Data in Helsinki Psychotherapy Study using Multiple ImputationTerveyden ja hyvinvoinnin laitosVarvio Sirkka-Liisa
MAT-LU  1.12.2015U12-type introns and the minor spliceosome in dogEläinlääketieteellinen tdkVarvio Sirkka-Liisa
MAT-LU 3.11.2015Linear mixed models for estimating heritability and testing genetic association in family dataFIMM, Lääketieteellinen tdkVarvio Sirkka-Liisa
MAT-LU13.10.2015Discovering disease trajectories from the Finnish Hospital Discharge Register with the MCL algorithmFIMM, Lääketieteellinen tdkVarvio Sirkka-Liisa
MAT-LU 2.6.2015Modeling for Mainland-island Metapopulation of Common Shrews (Sore araneus) in Eastern Finland Biotieteiden laitos, Bio- ja ympäristötieteellinen tdkCorander Jukka
MAT-LU 14.4.2015A Comparison Between Some Discriminative And Generative Classifiers Corander Jukka
MAT-LU20.1.2015A Proteomic Study of Potyviral HC-Pro-interacting Host and Viral Proteins

Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos, Maatalous-metsätieteellinen tdk

Varvio Sirkka-Liisa
MAT-LU14.10.2014Comparative Analysis of Cancer Stem Cell Gene Expressions with respect to Intratumor Heterogenity----Varvio Sirkka-Liisa, Corander Jukka
MAT-LU6.5.2014iPRANK: iterative alignment with PRANKBiotekniikan instituuttiVarvio Sirkka-Liisa
MAT-LU28.1.2014Gene Expression Analysis of Monozygotic Twin Pairs Discordant for Body Mass IndexKliininen laitos, Lääketieteellinen tdkVarvio Sirkka-Liisa
MAT-LU27.5.2013Analysing exome variant data for identifying causative SNVs of infantile mitochondrial disordersMolekyylineurologian tutkimusohjelma, Lääketieteellinen tdkVarvio, Sirkka-Liisa
MAT-LU7.5.2013A comparison of methods for haplotype inference----Koistinen Petri
MAT-LU5.3.2013Bayesian confimatory factor analysis for detection of differential gene expression Genomibiologian tutkimusohjelma, Lääketieteellinen tdkCorander Jukka, Koistinen Petri
MAT-LU27.11.2012Correlation analysis for evalution of functional annotation methods of proteinsBiotekniikan instituuttiCorander Jukka
MAT-LU6.11.2012Calculating conservation and predicting hENT1 structure using the amino acid sequenceFarmasian tdkVarvio Sirkka-Liisa
MAT-LU9.10.2012Linear models with regularization Möttönen Jyrki, Sillanpää Mikko
MAT-LU18.9.2012 De-novo assembly and finishing of the genome of neuro-toxin (anatoxin-a) producing cyanobacterium, Anabaena sp. strain 37Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos, Maatalous-metsätieteellinen tdkVarvio Sirkka-Liisa
MAT-LU14.8.2012Differential Methylation Analysis of Monozygotic Twin Pairs Discordant for Body Mass IndexHjelt-instituutti, Lääketieteellinen tdkVarvio Sirkka-Liisa
MAT-LU29.5.2012Proteochemometric Modeling of Kinase - Inhibitor Interactions using Field-based Protein DescriptionsORION / Farmasian tdkCorander Jukka
MAT-LU29.5.2012Genome-based repositioning of commonly used drugs integrating multi-layer informationLääketieteellinen tdkCorander Jukka
MAT-LU15.5.2012Phylogenic Profiling of Streptomyces Species Associated with Potato ScabMaataloustieteiden laitos, Maatalous-metsätieteellinen tdkVarvio Sirkka-Liisa
MAT-LU29.11.2011Measurements of Relative Hazards Without Active Follow-up of a Cohort - Applications to Vaccine Efficacy Koistinen Petri, Auranen Kari
MAT-LU29.11.2011Bayesian Clustering of DNA Sequences Using Markov Chains and a Partition Model-----Corander Jukka, Koistinen Petri
MAT-LU29.11.2011Spatial Interpolation of Atmospheric Remote Sensing ObservationsIlmatieteen laitosCorander Jukka
MAT-LU11.10.2011Stochastic genotype imputation in Finnish population based cohortsFIMM, Lääketieteellinen tdkCorander Jukka
MAT-LU6.9.2011Apple cultivar identification using automated shape analysisMaataloustieteiden laitos, Maatalous-metsätieteellinen tdkKoistinen Petri
MAT-LU6.9.2011Case-control haplotype inference for HLA-genes in coronar artery diseaseHaartman-instituutti, Lääketieteellinen tdkVarvio Sirkka-Liisa
MAT-LU30.5.2011Analysing the Course of the A(H1N1) Influenza Epidemic of 2009 in FinlandTHLVarvio Sirkka-Liisa, Koistinen Petri
MAT-LU30.5.2011Large-scale Genotyping Pipe-line for Non-model organismsBiotieteiden laitos, Bio- ja ympäristötieteellinen tdkVarvio Sirkka-Liisa
MAT-LU25.5.2011Poisson-malli ilmaantuvuudelle. Altistus Tsernobylin radioaktiivisille päästöille ja kilpirauhassyövän ilmaantuvuus SuomessaSTUKCorander Jukka, Koistinen Petri
MAT-LU5.4.2011Bayesian association analysis using RJMCMC applied to drug responsesORIONCorander Jukka, Varvio Sirkka-Liisa
MAT-LU5.4.2011Computational Methods for Pathway Analysis of Genome-Wide Association Study ResultsFIMM, Lääketieteellinen tdkSillanpää Mikko, Varvio Sirkka-Liisa
MAT-LU1.3.2011Approximating Posterior Distrubutions over Dendrogram Spaces with an Application to Population Genetics Corander Jukka, Koistinen Petri
MAT-LU1.2.2011Finding Enriched Gene Sets by Confirmatory Factor Analysis Corander Jukka, Varvio Sirkka-Liisa
MAT-LU7.12.2010Genetic risk prediction of coronary heart disease. Prospective study of Finnish and Swedish cohortsFIMM, Lääketieteellinen tdkVarvio Sirkka-Liisa
MAT-LU8.6.2010Shrinkage variable selection methods for linear regression models with application to QTL mapping-----Sillanpää Mikko, Varvio Sirkka-Liisa
MAT-LU4.5.2010Kampylobakteeritartuntojen lähteiden selvittäminen ja mallintaminenEVIRAAuranen Kari, Corander Jukka
Tilastollinen koneoppiminen
MAT-LU  1.12.2015Approximate nearest neighbor search using multiple parallel random projection treesHIITCorander Jukka
MAT-LU29.5.2012Inductive Inference in Supervised Classification-----Corander Jukka, Koistinen Petri
Yhteiskuntatilastotiede
MAT-LU 7.6.2016Syyttäjän seuraamuskannanoton ja rattijuopumustuomion suhteen mallintaminen Pere Pekka, Saikkonen Pentti
VALT19.1.2016Nollakustannusten bayesiläinen mallinnus sydänlääkkeen kustannustehokkuusanalyysissäOrionAlho Juha
MAT-LU17.12.2015Uncertainty in microsimulation Assessing sampling variability in inequality and poverty indicators through variance estimationKELALehtonen Risto
MAT-LU17.12.2015Survey-tutkimusten informaation yhdistäminen: Tilastomenetelmällinen ja empiirinen tarkastelu Lehtonen Risto, Laaksonen Seppo
VALT29.9.2015Järvien tilan arvioinnin tehostaminen lineaarisilla sekamalleillaSYKELehtonen Risto
VALT20.1.2015Web-tiedonkeruulla ja puhelinhaastattelulla saatujen aineistojen painotus ja estimaattien vertailu Lehtonen Risto
VALT2.12.2014

Väestötutkimusaineiston tilastolliset kadonhallintamenetelmät - Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen kyselyaineisto 2010

THLLehtonen Risto
VALT12.2.2014Robustit menetelmät logistisessa regressiossa Möttönen Jyrki
VALT5.11.2013Ympäristötekijöiden yhteys musikaalisuuden kehittymiseen ja ilmenemiseenLääketieteellinen tdkVehkalahti Kimmo
VALT1.10.2013Maatilapaneeliaineiston analyysi lineaarisella sekamallilla Lehtonen Risto
MAT-LU13.8.2013Monitilaiset elinajantaulut avioeron todennäköisyyden tarkastelussa Alho Juha
MAT-LU9.4.2013Kulutustutkimuksen alue-estimointi - Pienalue-estimointimenetelmien vertailu Kulutustutkimus 2006 -aineistossa Lehtonen, Risto
VALT11.12.2012Yleistetyt additiiviset sekamallit - sovelluksena pihlajatutkimus kaupunkimetsissäMETLAMöttönen  Jyrki
VALT6.11.2012Microsimulation: Statistical Methodology and Assessment of UncertaintyKELALehtonen Risto
VALT5.6.2012Initial Wave Nonresponse and Panel Attrition in the Finnish Subsample of EU-SILC Lehtonen Risto
 VALT8.5.2012Verkkotutkimuksesta monimuuttujamenetelmiin - Lukukausimaksukokeilu ja opiskelija-ainesAalto-yliopistoVehkalahti Kimmo
VALT14.2.2012Haastattelijavaikutus EU-rikosuhritutkimuksessa ja kansallisessa uhritutkimuksessa Laaksonen Seppo
VALT17.1.2012Itsevalikoituminen verkkokyselytutkimuksen haasteena Lehtonen Risto
VALT17.1.2012Taulukkoaineistojen tilastolliset tietosuojamenetelmätTilastokeskusVehkalahti Kimmo
MAT-LU9.10.2012Kurkkaus katoon, Tutkimus aikuiskoulutustutkimukseen vuonna 2006 osallistumattomista 

Lehtonen Risto

MAT-LU29.5.2012Pienalue-estimointimenetelmät: Sovelluskohteena suomalaisten koettu toimeentulo vuonna 2009KELALehtonen Risto
VALT7.12.2011Espoolaisten koettu terveys - pienalue-estimoinnin soveltaminen aluetasoisen tiedon tuottamiseen Lehtonen Risto
VALT7.12.2011Ryhmien moniulotteisten erojen testaus Vehkalahti Kimmo
VALT7.6.2011Lineaarisesta regressiomallista monitasoiseen rakenneyhtälömalliin menetelmien toimivuustarkasteluja skitsofreniaperheaineistossa Vehkalahti Kimmo
VALT

15.2.2011

Edustavuuden mittaus R-indikaattorilla Suomen uhritutkimuspilotissa Laaksonen Seppo
VALT8.11.2010Markov Random Fields and Spatial Smoothing in Improving of Forest Inventory EstimatesMETLALehtonen Risto
VALT5.10.2010

Tiedonkeruu- ja painotusmenetelmien vaikutukset tutkimusaineiston laatuun ja estimaatteihin

EU-rikosuhritutkimuksen aineistojen tarkastelu vastauskadon näkökulmasta
 Laaksonen Seppo
VALT8.6.2010Yksityisen terveydenhuollon sairaanhoitajakorvausten alueellista vaihtelua selittävät tekijät Lehtonen Risto
VALT16.2.2010Vastaustodennäköisyys osana otanta-asetelmaa; markkinoinnin kohdentaminen asiakastiedon avulla Laaksonen Seppo

 

Vanhempia graduja löytyy täältä  ja täältä, ja yhteiskuntatilastotieteen aiheista (tba)

 

 

  • No labels