Child pages
  • Juuret - esseiden ja tutkielmien aiheita
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilastotieteen juuret - esseiden ja tutkielmien aiheita

Palaa Juurten kurssisivulle tästä


Pidemmän tähtäimen suunnitelma:  Tilastotieteen juurissa olisi laaja valikoima aiheita. Kun tietty käsite tai menetelmä tulee esille jollakin kurssilla, opiskelija voi halutessaan palata Juuriin ja etsiä kiinnostuksensa kohteena olevan käsitteen tai menetelmän taustoja ja sovelluksia - ja kirjoittaa siitä esseen. Tämä toiminta ei ole sidoksissa kurssin aikatauluun.

Valitse aihe tai aiheita kirjallisuusvalikoimasta. Noin viiden sivun pituinen essee on 1 op. Esseiden lukumäärälle ei ole rajoituksia. Ei myöskään esseiden kirjoittamisen aikataululle! Voit siis jatkaa opintopisteiden keräämistä kurssin jälkeenkin. 

Mikäli haluat pitää Juurten kurssilla myös seminaariesityksen ja opponoida toisen opiskelijan esitystä, niin voit kerätä 3 op:n suorituksen (eli essee + esitys + opponointi). Seminaariesityksiin on varattu syksyn 2014 Juurten kurssilla viimeinen sessio. Mikäli haluat pitää esityksen, ota yhteyttä sirkka-liisa.varvio at helsinki.fi, tai tule käymään huoneessa B312!

Essee ei tarkoita esim. suoraa suomennosta kirjallisuusviitteestä. Sinun on kirjoitettava aiheesta omin sanoin. Esseen ei tarvitse perustua pelkästään yhteen artikkeliin ja kun artikkeli on kovin lyhyt, otat myös toisen artikkelin (toisia artikkeleita) materiaaliksesi.

Fuksi - vanhempi opiskelija: Osa aiheista soveltuu kaikille, osa paremmin opiskelijalle joka on jo opiskellut tilastotieteen käsitteitä. Selaile materiaalia ja päätä itse, soveltuuko sinulle! Sinun ei tietenkään tarvitse ymmärtää kaikkia, tai edes läheskään kaikkia, yksityiskohtia. Mutta jos et ymmärrä ollenkaan mistä tietyssä artikkelissa on kysymys, niin älä valitse sitä esseesi aiheeksi.

Yleisluonteisia kirjoituksia tilastotieteestä tai aiheista jotka liittyvät tilastotieteeseen

Tilastotieteen merkkihenkilöitä, heidän keskeisiä tuotoksiaan sekä henkilökuvia 

  • Erityisen keskeisiin tilastotieteen uranuurtajiin, Galtoniin, K.Pearsoniin ja Fisheriin, on linkit joista voi poimia heidän julkaisujaan ja henkilökuvia.  Lisäksi on annettu heistä viime aikoina kirjoitettuja katsauksia, jotka myöskin sopivat esseiden aiheiksi - ehkä paremmin kuin alkuperäiset artikkelit. Muutamasta muusta keskeisestä hahmosta on annettu muutamia julkaisuja.  Tutustu, poimi esseidein aiheita!  Kokoelma on toistaiseksi keskeneräinen.

 


Todennäköisyyden käsite

  • tba

Riskinarviointi ja tilastotiede

  • tba

Terveys, taudit ja tilastotiede

  • tba
 

 

 

 

  • No labels