Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilastotieteen opiskelu Helsingin yliopistossa

Tilastotiedettä voi opiskella pääaineena sekä matemaattis-luonnontieteellisessä että valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

Tutkintovaatimukset

Näiden tutkintovaatimusten mukaan voi valmistua 31.7.2020 saakka. Opetus on kuitenkin Ison Pyörän koulutusohjelmien mukaista ja aiemmin suunnitellut opinnot (esim muutokset HOPSeihin) on mukautettava weboodissa esitettyjen vastaavuustaulukoiden mukaisesti. Katso weboodista opinto-oppaat: Matemaattisten tieteiden kandiohjelma, Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma, Life Science Informatics maisteriohjelma (näissä maisteriohjelmissa on sellaisia opintojaksoja, jotka aiemmin ovat esiintyneet Tilastotieteen koulutusohjelmassa. Myös datatieteen maisteriohjelman tietoja on hyödyllistä katsoa.

ML-tiedekunnan Flamma-sivuilla on tärkeitä tietoja koulutusuudistuksesta, katso koulutusuudistus - siirtymäpolut

Pääaineopiskelijalle: 2014-2016 | 2012-2014 | 2011-2012 | 2010-2012 | 2008-2010

Sivuaineopiskelijalle: 2014-2016 |2012-2014 | 2011-2012 | 2010-2012 | 2008-2010

Täällä on lisää tietoja tutkintovaatimuksista

Opintoneuvonta

Opintokokonaisuusmerkinnät


 

 


  • No labels