Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilastotieteen opiskelu Helsingin yliopistossa


Tutkintovaatimukset

Näiden tutkintovaatimusten mukaan voi valmistua 18.12.2020 saakka. Opetus on kuitenkin "Ison Pyörän", eli uusien 1.8.2017 alkaneiden koulutusohjelmien mukaista ja aiemmin suunnitellut opinnot (esim muutokset HOPSeihin) on mukautettava weboodissa esitettyjen vastaavuustaulukoiden mukaisesti.


Pääaineopiskelijalle: 2014-2016 | 2012-2014 | 2011-2012 | 2010-2012 | 2008-2010

Sivuaineopiskelijalle: 2014-2016 |2012-2014 | 2011-2012 | 2010-2012 | 2008-2010


Tämän sivuston kautta löydät nykyiset tiedot esim opintoneuvonnasta ja opintokokonaisuusmerkinnöistä sekä kaiken muunkin informaation. Älä etsi, äläkä seuraa vanhojen wikisivujen ohjeita esim opintoneuvonnasta ja opintokokonaisuumerkinnöistä.

(Harmillisia tilanteita; Osa vanhoista wikisivuista on sellaisessa tilassa että niihin ei voi tehdä minkäänlaisia muutoksia eikä niitä voi edes poistaa eikä tehdä uudelleenohjausta. Mutta tämän sivun - jolla nyt olet -  wikisivuilla olevat tutkintovaatimukset (wikisivun alasivuja) ovat relevanttia informaatiota - eli pää- ja sivuaineopiskelijoiden tutkintovaatimuksia koskevat tiedot vanhassa tutkintojärjestelmässä.   • No labels