Tietotekniikan palveluluettelo

IT Service Catalogue

Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

6//2022: Tehty oikeaan paikkaan Efecteen https://help.helsinki.fi/itsm/EfecteFrameset.do#/workspace/datacard/view/45217

Palvelun nimiVarmuuskopiointi

Lyhyt kuvaus

Palvelinten tietosisällön varmuuskopiointi sovitun aikataulun mukaisesti sekä tietojen palautus tarvittaessa. Palveluun voi liittää myös yksiköiden omia palvelimia.

Palvelun tuottajaTietotekniikkakeskus

Yleiskuvaus

  • Sisältö, käyttötarkoitus, hyödyt 

Tietotekniikkakeskus ottaa säännöllisesti varmuuskopiot hallinnoimiensa palvelimien tietosisällöistä. Asiakasyksiköt voivat liittää myös omia palvelimiaan varmuuskopioinnin piiriin, mikä turvaa tietojen säilymisen myös häiriötilanteissa. Varmuuskopioita säilytetään erikseen sovittava aika, oletuksena kaksi kuukautta.

Palveluun sisältyy palvelimen varmuuskopiointi sovitun aikataulun mukaisesti sekä tiedostojen ja tiedostojärjestelmien palautukset tarvittaessa. Palvelinten tiedostojärjestelmistä otetaan kahdet identtiset varmuuskopiot nauhalle kahteen eri kiinteistöön.

Kenelle palvelu on tarkoitettu

Yliopiston yksiköt

Miten palvelun saa käyttöön

Ottamalla yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen unix-backup@helsinki.fi.

Palvelutaso

  • Palveluajat, rajaukset

Varmuuskopioita säilytetään erikseen sovittava aika. Pääsääntöisesti säilytysaika on kaksi kuukautta.

Normaalisti varmuuskopioita tehdään automaattisesti kerran vuorokaudessa, yleensä yöaikaan. Osa varmistuksista on täysvarmistuksia, jolloin koko tiedostojärjestelmät kopioidaan, osa eri tavoin osittaisia, jolloin varmistetaan muuttuneet tiedostot.

Tietotekniikkakeskus tekee palautuksia arkisin klo 8–16. Palautuksia voi tehdä itsepalveluna tuoreimmilta varmistuksilta milloin tahansa.

2022: Tutkimusdatan varmuuskopioinnin tekoajat, säilytysajat ja palautustavat sovitaan aina asiakkaan kanssa erikseen.

Hinnoittelu

2018: Hinnoittelu perustuu nauhalle kopiodun tiedon määrään. Uusi hinnasto on edelleen tekeillä.

Maksuton peruspalvelu 10 Gt/htv/yksikkö. Kiintiön ylittävästä levytilan käytöstä laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaan. Hinnasto löytyy intranetistä osoitteesta https://flamma.helsinki.fi/fi/tietotekniikka/palveluhinnasto.

Kiintiössä huomioidaan sekä varmuuskopioitu tallennustila palvelimella että laitoksen omissa tiloissa ja ylläpidossa olevan palvelimen varmuuskopioitu levytila.

2022: Tutkimusdatan varmuuskopioinnissa asiakas maksaa tarvittavat varmuuskopiointinauhat hankintahetken hinnaston mukaan. Jos noin 12 TB vetävä LTO8-nauha maksaa 100 €, tulee 100 TB aineiston varmuskopiointikuluiksi 2*(100/12)*100 € = 1800 €/säilytettävä versio (datasta kaksi kopioita).

Käyttäjätuki
Vastuut

Tietotekniikkakeskus vastaa varmuuskopioiden tekemisestä ja tarvittaessa virhetilanteiden korjaamisesta sekä käyttäjien ohjeistamisesta tietojen palautustilanteissa. Tietotekniikkakeskuksen vastuulla on myös varmuuskopiointijärjestelmän toiminta sekä käyttäjien tekemiin palautustestauksiin osallistuminen.

Palvelun tilaajan tulee nimetä yksikön omille palvelimille ylläpitäjä, joka osallistuu ongelmatilanteiden selvittämiseen. Lisäksi tilaajan tulee huolehtia, että sovellusten (esimerkiksi tietokantojen) tietosisältö on sellaisessa muodossa, että tiedostojärjestelmän tasolla tehty varmistus on varmuudella eheä.

Tilaaja vastaa siitä, että varmistuksilta palautetun datan käyttökelpoisuus sovelluksen tasolla on riittävässä määrin testauksin varmistettu.

Tilaajan tulee myös huolehtia testauksesta palautusten yhteydessä ja varmistaa, että kaikki palvelinten tiedostojärjestelmät ovat varmuuskopioinnin piirissä. Lisäksi tilaajan tulee määritellä, mitkä tiedostojärjestelmän osat (tiedoston tarkkuudella) ovat varmuuskopioinnin piirissä.

Palveluvaihtoehdot

  • Versiot, lisäpalvelut, muut palvelut

 Varmuukopiointia tehdään kahdella tekniikalla:

  • EMC Networker: Tietotekniikkakeskuksen ylläpidossa olevat palvelimet sekä erikseen sovitut palvelimet. Itsepalvelupalaus on mahdollinen.
  • Bareos: Tutkimusdatan varmuuskopiointi erikseen sovituille palvelimille ja aineistoille, erikseen sovittavilla tavoille. Isojen aineistojen nauhakulut peritään palvellimen omistajalta.