Tietotekniikan palveluluettelo

IT Service Catalogue

Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tietotekniikkakeskuksen palveluluettelo esittelee Helsingin yliopiston tietotekniikkapalvelut. Palvelukuvaukset määrittelevät palveluiden sisällön ja rajaukset.

The IT Center service catalogue presents the IT services of the University of Helsinki. The service descriptions specify the contents and restrictions of services.

Pääkategoriat - Main categories

 

Haku

  • No labels