Tämän navigointipalkin saa piiloon sivun ylälaidan -painikkeesta.

Child pages
  • Sukupuoli ja opettajankoulutus
Skip to end of metadata
Go to start of metadataAnne Norema, Penni Pietilä ja Tanja Purtonen suorittivat aineenopettajakoulutuksen pedagogisten opintojen soveltavan harjoittelun TASUKO -hankkeessa. Kirjoittajat tuottivat aineistonsa syksyllä 2009 osallistuvan havainnoinnin menetelmin. He havainnoivat omia opintojansa ja kohdistivat katseensa sukupuolen ja seksuaalisuuden käsittelyyn opetuksessa. Tämä raportti on kirjoittajien yhteenveto koulutuksessa nähdystä, kuullusta ja koetusta. Kirjoittajien havainnot toistavat mielenkiintoisella tavalla sekä kansainvälisessä että kansallisessa koulututkimuksessa parinkymmenen viime vuoden aikana todettua. Sukupuolieron ja eriarvoisuuden rakentaminen ja tuottaminen tapahtuu isolta osin huomaamatta ja tarkoittamatta,  totuttuina ja itsestään selvinä toimintatapoina ja suhtautumisina.  Niiden näkyväksi tekeminen mahdollistaa käytäntöjen kehittämisen tasa-arvoa edistäviksi.

  Kuuntele!

Radikaali miesopettaja

  • Aiheena sukupuolirooit kasvatuksessa. Miten niitä toistetaan arkipäivän kasvatustilanteissa? Miten ne näkyvät oppikirjoissa? Saavatko lapset erilaista kohtelua sukupuolensa perusteella? Musiikkina taas teostovapaa blues.

Raportti:
Norema, Anne, Pietilä, Penni & Purtonen, Tanja. 2010.
Pipot tiedon tiellä. Sukupuolihuomioita opettajankoulutuksessa.
Tasuko 2010.

PDF-julkaisu

Lapin Yliopiston naisutukimus oli mukana TASUKO- hankkeessa tutkimuksella, jossa valmistuneet opettajat arvioivat yliopistossa tarjotun sukupuolitietoisen opetuksen merkitystä oman työnsä kannalta. Tutkimuksessa tarkastellaan myös yliopisto-opettajien opetuskokemukseen perustuvia näkemyksiä luokanopettajille suunnatun opetuksen haasteista ja mahdollisuuksista sekä opiskelijoiden arviointeja sukupuolta ja seksuaalisuutta koskevan kurssin annista ja merkityksestä osana opettajankoulutusta.


Tutkimus:
Viden, Sari ja Naskali, Päivi. 2010.
Sukupuolitietoisuus Lapin yliopiston opettajankoulutuksessa.
Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 22.

PDF-julkaisu


Turun yliopistossa Annukka Jauhiainen, Anne Laiho ja Piia Kovalainen kartoittivat kyselyllä opiskelijoiden näkemyksiä ja kokemuksia tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuudesta. Tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, millaiset mahdollisuudet kasvatustieteen opiskelu erilaisissa opettajankoulutusohjelmissa tai asiantuntijakoulutuksessa tarjoaa sukupuolittuneiden prosessien havaitsemiselle ja ymmärtämiselle. Opiskelijoiden näkökulman kartoittaminen on keskeistä opetussuunnitelmien ja opetuksen kehittämiseksi.


Kysely:
Annukka Jauhiainen, Anne Laiho & Piia Kovalainen 2010.
Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskeva kysely
Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Kyselylomake PDFKatso myös:


Artikkelit

  SUKO-raportti

  Kirjallisuutta opettajuus ja opettajankoulutus

#Sivun alkuun

  • No labels