Staff & Course Pages (2010-2018)

Child pages
  • Tilastotieteen pro- ja tutkielmaseminaari, syksy 2012

Staff & Course Pages (2010-2018)

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilastotieteen pro- ja tutkielmaseminaari, syksy 2012

Luennoitsija

Jyrki Möttönen

Laajuus

4 tai 1+3 op (aineopinnot) tai 2 op (syventävät opinnot).

Tyyppi

Aine- tai syventäviä opintoja.

Aineopintovaiheessa olevia seminaari palvelee proseminaarina ja syventäviä opintoja suorittavia tutkielmaseminaarina. Tavoitteena on harjoitella (kandidaatin tai pro gradu -) tutkielman tekemisen ja kirjoittamisen taitoa sekä esitelmän pitoa ja tieteellistä keskustelua. Opiskelijoita autetaan myös tutkielman aiheen haussa. Tutkielmat voivat liittyä jonkin kurssin harjoitustyöhön. Suoritustapa on oman esitelmän laatiminen ja pito, toimiminen opponenttina ja aktiivinen osallistuminen seminaariin myös muilla tavoin.

Luentoajat

Koko syyslukukausi 2012 pe 14-16, B120  (Exactum). Alustava ohjelma (jatkotapaamisista sovitaan seminaarissa):

Huom.1! Läsnäolo kahdessa ensimmäisessä kokoontumisessa välttämätön!

Huom.2! Seminaaritilaisuuksista saa olla syksyn aikana poissa korkeintaan yhden (1) kerran!

21.09. Ensimmäinen kokoontuminen ja tieteellisen kirjoittamisen opiskelua. Pakollinen!

28.09. Ei seminaaria.

05.10. Tieteellisen kirjoittamisen opiskelua. Pakollinen!

12.10. Ei seminaaria.

19.10. Ei seminaaria.

26.10. Ei seminaaria (väliviikko).

02.11. Ei seminaaria.

09.11. Ritva Hartikka (Epälineaarinen regressiomalli ja sen parametrien estimointi). Opponentti: Janne Heinonen.

16.11. Petri Tiihonen (Inkubaatioajan estimointi oikealta katkaistulla aineistolla). Opponentti: Oona Pentala.

23.11. Ei seminaaria.

30.11. Ei seminaaria.

07.12. Antti Mattila (Jälkiositus). Opponentti: Pauliina Peltonen.

14.12. Ei seminaaria.

Esitelmät jaetaan osallistujille BSCW-työtilan kautta (ohjeet linkissä). Osallistujat saavat s-postitse kutsun työtilaan.

Kirjallisuus

LaTeX-materiaalia:

Tietojenkäsittelytieteen laitoksen LaTeX-materiaalia

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen LaTeX-materiaalia

The Not So Short Introduction to LATEX2ε

Pitkänpuoleinen johdanto LaTeX2ε:n käyttöön

The LaTeX Beamer

Beamer by Example

Opetusmateriaalia (tulosta itsellesi!):

Artikkeleita (tulosta itsellesi!):

Huom! Artikkelit tulostuvat yliopiston verkossa olevilta koneilta. Kotikonetta käyttäessäsi kirjaudu Nelliin omalla käyttäjätunnuksellasi, ja sen jälkeen tulosta artikkelit yllä.

Tilastotieteilijöiden työmarkkinoista:

Hyödyllisiä ohjeita ja linkkejä:

Tutkielmaohje (Raija Lehtinen ja Hanna Kumpulainen)

Gradutakuu - Erilainen graduopas

Opinnäytetyön tiivistelmä

Kielijelppi - Kirjoittajan työkalupakki

Laitoksen tutkielmaohjeet

Valtiotieteellisen tiedekunnan kandidaatintutkielman teko-ohjeet

Valtiotieteellisen tiedekunnan pro gradu -tutkielman teko-ohjeet (mm. kansilehden malli)

Valtiotieteellisen tiedekunnan gradutukipalvelut

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen pro gradu ohjeita

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Iso suomen kielioppi ilmaisena verkkoversiona

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Lähetä meilillä nimesi, opiskelijanumerosi ja mille kurssille haluaisit päästä osoitteeseen johanna.hyytiainen(a)helsinki.fi.

Did you forget to register? Send your name, student number and the course you wish to participate in  to the address johanna.hyytiainen(a)helsinki.fi.

  • No labels