History | Staff & Course Pages (2011-2018)

Child pages
  • Surveymetodiikka (Survey methodology), syksy 2011

History | Staff & Course Pages (2011-2018)

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Surveymetodiikka (Survey methodology), syksy 2011

Luennoitsija

Seppo Laaksonen

Laajuus

Kurssin perussuoritus (tentti, osallistuminen harjoituksiin joissa tulee tehtyä keskeiset tehtävät automaattisesti) tuottaa 8 op. Osittainen suorittaminen (siis jättämällä joitain osioita väliin) on mahdollista, minimissään 4 op:n puitteissa. Hyvällä kirjallisella lisätyöllä opintopistemäärää voi nostaa yli 8:n. Surveymetodiikka vähintään 8 op:n laajuisena on pakollinen tilastotieteen yhteiskuntatilastotieteen linjalla.

Look at the English text below.

Tyyppi ja itse aihe

Aine tai syventävä opinto perustutkinnossa, mutta osallistuminen on järkevää myös täydennys- tai jatko-opintomielessä, tutkimusten laadun parantamiseksi sekä itsensä yleissivistämiseksi. Olisi hyödyllinen kaikille jotka ovat tai tulevat olemaan tekemisissä surveyaineistojen kanssa. Kukaan ei ole alalla riittävän hyvä. Tämänkin kurssin opettajana uskon oppivani kurssin aikana uusia asioita. Sehän on välttämätöntä myös siksi että kyselyjen keruutavat muuttuvat koko ajan ja aineistojen laadun kanssa on yhä enemmän ongelmia. Suurin näistä on vastauskato, joka ei joskus 30 vuotta sitten ollut paha Suomessa eikä ole tänäkään päivänä (vielä) paha esimerkiksi Etiopiassa jossa muun muassa olen ollut konsultoimassa.

Surveymetodiikka on kurssilla laajasti määritelty. Kysymys on metodiikasta jonka avulla kerätään hyvää dataa ihmisten tai ihmisten järjestämien mekanismien avulla koskien itse ihmisiä, heidän talouksiaan, yrityksiä ja muita yhteisöjä sekä myös vaikkapa tieliikennettä, lintuja, luonnonilmiöitä. Dataa kerätään usein otoksilla mutta myös kokonaisaineistoa koskéva tieto vaikkapa rekistereistä käytetään hyväksi. Erilaisten operaatioiden jälkeen eri lähteistä kerätty raakadata puhdistetaan ja täydennetään sellaiseksi että sitä on hyvä käsitellä eli estimoida siitä kiinnostavia tuloksia. Ala on hyvin kansainvälinen ja kovassa muutosvaiheessa erityisesti siksi että netti (web, verkko) on yhä enemmän hyödynnetty tiedonkeruussa. Kurssi päättyy perusanalyysiin josta on hyvä jatkaa analyysimenetelmien oppimista muilla kursseilla. _On hyvä huomata että kurssin aiheet ja esimerkkitilanteet sopivat myös muun kuin perinteisen surveydatan käsittelyyn. Kyse on siis mikrodatasta joka luodaan mutta tästä sitten toki muodostetaan aggregaattitason dataa mitä on esimerkiksi aikasarja kuluttajahinnoille tai köyhyydelle. _

Esitietovaatimukset

Tilastotieteen perusteiden hallinta on välttämätöntä. Muuten kurssi pyritään pitämään metodisesti kohtuullisena jotta eri alojen surveystä kiinnostuneet opiskelijat ja tutkijat saavat siitä hyödyllistä tietoa.
Vaativasta metodiikasta kiinnostuneellekin on kurssilla aineksia, mutta tässä mielessä suositellaan muita syventäviä kursseja tai opetusaineistoja. Esimerkkejä viime ajoilta ovat: Otantamenetelmät, Otanta-aineistojen analyysi, Painotusmenetelmät, Imputointimenetelmät, Symbolinen data-analyysi, Tilastolliset tietosuojamenetelmät ja Pienalue-estimointi. Tulevaisuudessa on suunniteilla kursseja Tilastollisesta editoinnista, Aineistojen yhdistämismenetelmistä, Surveyalan vaatimasta tietotekniikasta ja Lomakesuunnittelusta. Tämä surveymetodiikan kurssi sisältää aineksia näistä kaikista eli kurssin avulla saa kokonaiskuvan koko surveyn metodiikasta. Käsitteiden määrittely ja konkreettinen datan avulla havainnollistaminen ovat tässä mielessä hyvin tärkeitä. Onhan huomattava että aloitteleva tutkija sotkee usein asioita jos ryhtyy työhön ilman perusteiden hallintaa. Ikävää on että alkuvaiheissa tehdyt virheet kostautuvat eikä myöhemmin enää kyetä kunnollisiin korjaaviin toimenpiteisiin. Kurssin perusteiden hallinta on siten kaikille surveyn tekijöille välttämätöntä. Myös omasta mielestään asiat jo osaava tarvitsee tietojensa vankistamista. Kukaan ei hallitse näin monitieteistä alaa hyvin.

Hyödyksi on jos on SAS ja/tai SPSS hallinnassa mutta näitä myös opetetaan. Lisäksi on mahdollista osallistua johdatuskurssille Tilastotieteilijän SAS-työkalut syyskuun 1-2. päivänä. Katso erillinen opetusohjelman kohta.

Kysy opettajalta mistä vaan kurssiin liittyen ja koska vain sähköpostilla

Luentoajat

Luennot joihin sisältyy myös keskusteluja pidetään I opintojaksolla keskustakampuksella, keskiviikkoisin klo 16-19 alkaen 14.9.

14.09.2011 PÄÄRAKENNUS AUD XV

21.09.2011 PÄÄRAKENNUS SALI 13

28.09.2011 SILTAVUORENP.1 PSY SALI 1 S1A

05.10.2011 SILTAVUORENP.1 PSY SALI 1 S1A

12.10.2011 PÄÄRAKENNUS AUD XV

19.10.2011 PÄÄRAKENNUS AUD XV

Vastaavasti harjoitukset pidetään tiistaisin joko klo 12-14 tai 16-18 kunkin halun mukaan. Paikka on Kumpulan tila C128. Harjoitukset alkavat tietystikin vasta toisella viikolla eli 20.9. Alussa keskitytään tarkistamaan se, että kukin onnistuu selviämään jollain tavalla joko SAS:lla tai SPSS:llä tai molemmilla. Muiden ohjelmistojen käytön tukea ei ole varsinaisesti mutta toki niitä voi käyttää, joskin muutamat rajoitteet niissä ovat ilmeisiä.

Ensimmäisen harjoituksen kuvaus: https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/71486640/Surveymetodiikka_harjoitus+_1.pdf

Toisen vastaavasti tässä (tasks for the second training session): https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/71486640/Surveymetodiikka_harjoitus+_2.pdf

Tässä on hieman SAS-koodia tähän toiseen harjoitukseen. Please look at the SAS codes for the second training:https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/71486640/T%C3%A4ss%C3%A4+on+hieman+SAS.docx &nbsp

https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/71486640/SAS_KOODIA.docx

Ja nyt kolmas harjoitusosio https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/71486640/Surveymetodiikka_harjoitus+_3.pdf

Tässäpä on neljäs eli toiseksi viimeinen harjoitusosio: https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/71486640/Surveymetodiikka_harjoitus+_4.docx

Nyt sitten viimeinen harjoitus ja selostus harjoitusten raportoinnista:

https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/71486640/Surveymetodiikka_harjoitus_5.docx

Tässä on SAS-muodossa varsin laaja PISA2009 aineisto joka on hieman eri kuin edellinen. Ennen kaikkea aineistoon on lisätty uusi muuttuja STRATUM joka unohtui edellisestä. Siksi kannattaa imuroida tämä uudelleen. Aikaisempia ajoja ei kannata tehdä uudelleen, vain kun tulee uusia joissa on myös tuo osite-muuttuja. En pidä sitä kovin kauaa täällä, joten toivon sinun imuroivan sen aika pian omaan tilaasi. Jos haluat vielä PISA-datan ota yhteyttä.

Tässä on välipalaharjoitus luennoilla käsiteltäväksi tai alkuosa: https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/71486640/Karpalomittaus.pdf

Tässä on Excel-pohja karpalomääräestimaattien tuottamiseksi. Otosluvut ovat keksittyjä eli laita oikeat kun otos on tehty.

https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/71486640/Kopio+karpaloestimaatti.xlsx


Kokeet

Kurssikoe pidetään keskiviikkona klo 16-19:

02.11.2011 UNIONINKATU 35 U35 LS

Myöhemmin voi tenttiä yleistenteissä.

Kirjallisuus

Kirjoittamani nettikirja Surveymetodiikka on oleva perusaineisto. Sen saa imuroitua pari tietoa itsestään ilmoittamalla Bookboonin sivustolta. Katso kotisivultani klikkaamalla nimeäni. Kirja on hyvin laaja enkä jokaista yksityiskohtaa käsittele kurssilla. Jokaisesta luvusta (10 kpl) plus liitteistä jotkin ydinasiat sisältyvät kurssiin ja/tai harjoituksiin. Toisaalta on huomattava että esimerkit elävät (maailman)tilanteen mukaan. Eli etukäteen en itsekään tarkasti tiedä mitä uusia ja kiinnostavai esimerkkejä tulee mukaan. Kaksi ennen esittämätöntä laajempaa esimerkkiä tulee melko varmasti mukaan: (i) Etiopian (kehitysmaan) otanta-asetelma ja käytännön tiedonkeruu (pidetään 5.10. alkaen noin klo 17:15 ja kestäen luennon loppuun eli klo 18:30:een), (ii) puoluekannatusgalluppien metodiikka, käyttäen myös TNS Gallupin dataa ennen viime eduskuntavaaleja. Tämä osa pidetään 19.10. alkaen noin 17.15. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita. Paikka on siis päärakennuksen Senaatintorin puoleinen sali AUD XV.

Tässä orientointia varten Gallup-luentoon. Tämä oli yksi syke ryhtyä perehtymään aiheeseen tarkemmin.

https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/71486640/Gallup_laskelmaKeskustelua_2011_talvi.pdf

Seuraavat kaksi tiedostoa sisältävät Kanava-juttuni sekä Rahkosen kommentin sen johdosta

https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/71486640/Kanava_Laaksonen.pdf

https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/71486640/Kanava_Rahkonen.pdf

Ja lisää eli virhemarginaalia (tässä toinen syke jonka huonosta virhemarginaalijutusta kumpusi myös lisää sykettä ja se että sain TNS Gallupilta HS:n pyynnöstä aineiston käyttööni:

https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/71486640/HS_Virhemarginaali_2011.pdf

Ja nyt varsinaiset luentokalvot mutta nuo edellä olevatkin katsellaan:

https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/71486640/Puolue2.pdf

Etiopia-kalvot ovat tässä. Teksti on englanniksi mutta esitys suomeksi:

https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/71486640/Ethiopia_hy.pdf

Laitan tänne pikku paloja kirjasta, kuten tämän joka on kirjan alkuosaa hieman eri lailla muotoiltuna:

https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/71486640/SMT_2011.pdf

Tässä on osin kirjastakin löytyvä osio joka koskee ediointia ja imputointia; käsitellään 12.10.

https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/71486640/Editointii_2011.pdf

Tässä on välipalaesimerkki jossa on kolme eri keruuvälinettä vertailussa: https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/71486640/Victim+Indicator.pdf

Pieni luokittelu- ja puuttuvatietoesimerkki, josa on virhe. Mikä virhe ja miten korjaat virheen?

http://wiki.helsinki.fi/download/attachments/71486640/kuluttajabarometri_esimerkki.pdf

E English

This course is the substantially extended version of Part I of the course 'Topics in Social Statistics'. Since the basic course material is available in Finnish (look at my website where you will find the link to my survey methodology book = Surveymetodiikka written in Finnish but the last annex gives the vocabulary from Finnish into English. So, it is possible to present something in English, and of course training can be given in English when discussing mutually. So, do not hesitate to registrate yourself if you are not good in Finnish. Examples are almost all based on international survey data and meta data are there in English.

There are currently some reasonable English textbooks on survey methodology. The coverage of my course is broader. Here are some textbooks:

- International Handbook of Survey Methodology by Edith D. de Leeuw (Editor), Joop Hox (Editor), Don Dillman (Editor): This book is focused on questionnaire designing and survey modes but there are basics on sampling, handling missingness, a little bit imputation etc. For example editing is missing and principles of survey data analysis. Nonresponse adjustments are poor. Sampling designing is not either rich. Also transformations etc. basics on survey data handling are about missing. It is not very pedagogical, that is, not easy for a beginners.

- Applied survey methods: a statistical perspective by Jelke G. Bethlehem. John Wiley and Sons, 2009 - 375 pages.

A complete, hands-on guide to the use of statistical methods for obtaining reliable and practical survey research. Applied Survey Methods provides a comprehensive outline of the complete survey process, from design to publication. Filling a gap in the current literature, this one-of-a-kind book describes both the theory and practical applications of survey research with an emphasis on the statistical aspects of survey methods. This is more pedagogica than the two former ones. Still some basics like editing is missing, imputation is old-fashioned.

In general, as far as an exam is concerned, the first two ones are too large to replace my course material. Hence, some chapters can be excluded but with the agreement with me (Seppo). The third one can about be included in the exam. Note however, that the content is not exactly the same in any case with my course. Most important is to understand survey methodology issues enough well and this requirement will be satisfied with each of these three books.

Ilmoittaudu
Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

  • No labels