Child pages
  • Surveymetodiikka, syksy 2014
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Surveymetodiikka, syksy 2014

Luennoitsija

Seppo Laaksonen

Laajuus

Kurssin perussuoritus (tentti, osallistuminen harjoituksiin joissa tulee tehtyä keskeiset tehtävät jotka pääosin ehditään tekemään harjoitusten aikana) tuottaa 8 op. Osittainen suorittaminen (siis jättämällä joitain osioita väliin) on mahdollista, minimissään 4 op:n puitteissa. Tällöin tentittävän luentoihin liittyvän osuuden ja harjoitusosuuden on oltava sopivasti 'balanssissa.'

Hyvällä kirjallisella lisätyöllä opintopistemäärää voi nostaa yli 8:n; tästä sovitaan kahdenkeskisesti harjoitusten yhteydessä. Tällainen työ voisi parhaiten olla sellainen joka auttaa myös opiskelijan muita opintoja mutta siis siten että kurssilla opittua käsitteistöä ja metodiikkaa käytetään hyväksi oman työn edistämiseksi..

Surveymetodiikka vähintään 8 op:n laajuisena on pakollinen tilastotieteen yhteiskuntatilastotieteen linjalla. Pelkän tentin arvo on 5 op. Pelkkää tenttiä ei oikeastaan kannata tehdä mutta mieluummin jokin sovittava osa kurssin aineksista ja vastaavat harjoitukset. Siten voi sopimuksen mukaan saada aikaan minkä tahansa opintopistemäärän väliltä 4-8, ja siis jos tekee vielä enemmän, niin enimmillään 10. Käytännössä on siis osallistuttava harjoituksiin vastaavan määrän kuin tenttiin. Tai oikeammin: sanottuna on tehtävä tietyt harjoitukset ja niistä asianmukainen raportti, johon annetaan malli heti ensimmäisellä harjoituskerralla. Jos on paikalla, harjoitukset tulee tehtyä ja raportoitua helposti apua tarvittaessa saaden.

Yleistä

 

Kurssi sopii melkein kaikkien tieteenalojen opiskelijoille ja tutkijoille jotka joko nyt tai myöhemmin käyttävät surveytä (kyselytekniikkoja eri välineillä) hyväkseen. Tavote on, että uusin tieto tulee esille. Huomaa että ala on koko ajan ollut käymistilassa. Viime aikoina netti- tai internetkyselyt ovat tulleet yleisiksi ja tulevaisuus saattaa olla ns. yhdistelmäkyselyjen (mixed-mode) jolloin yritetään tietoa kerätä sekä netitse, postitse, puhelimitse että käyntihaastatteluin samalle otokselle. Tämä alue on hyvä tutkimusaihe myös.

Kuten tuosta havaitset surveymetodiikka on monitieteinen ala. Sellaista koodia ei löydy tiedeluokitteluista, valitettavasti. Tällä kurssilla on tilastotieteellä iso rooli, mutta myös tietotekniikalla tai oikeammin tilastollisten ohjelmistojen (SPSS, SAS, Excel, ym.) käytöllä opiskelijan oman valinnan mukaan. Jonkin ohjelmiston käyttökokemuksesta on hyötyä, kuten myös perustilastotieteen käsitteistön hallinnasta. Harjoituksissa käytettävät pääohjelmistot ovat SPSS tai SAS joissa kykenen hyvin auttamaan. Niiden tietyt ominaisuudet ovat parempia kuin R:n joten sitä en toivo käytettävän koska silloin jäävät monet asiat heiveröisiksi.

Uutta metodiikkaa perustilastotieteen päälle tulee sitten kurssin aikana. On hyvä mainita, että matematiikasta on hyötyä myös surveyemetodiikassa sekä jonkin sovellusalatieteen käsitteistöstä ja teoriasta. Kiinnostavaa on myös, että psykologiaa ja sosiologiaa käytetäån surveyssä paljon. Monet surveymetodiikan huippunimet ovatkin kouluttautuneet näille aloille alun perin, mutta sitten syventäneet tietoaan kyselyjen ym. suuntaan. On hyvä myös huomata, että alalla ovat rekisterit ja muut tietovarannot suuressa roolissa jos niitä on käytettävissä kuten Suomessa. Haluan todeta myös, että ollessani vuosikausia tekemisissä mikroekonomistien kanssa ja isojen rekisterimäisten aineistojen siinä samalla, niin koen tämän alueenkin yhdeksi surveymetodiikan osa-alueeksi. Näissä on ollut pitkittäinen aineisto eli on useina vuosina mukana samoja ihmisiä ja myös yrityksiä eli heidän työpaikkojaan. Tällä surveykurssilla ei kovin paljon pitkittäisyyttä kyetä esittämään vaan pääpaino on poikkileikkausaineistoissa.

Sivulle tulee tarkempaa tietoa koko kurssin ajan. Kannattaa imuroida nettikirjani, jonka saat ilmaiseksi ohjeilla jotka löytyvät sivultani (klikkaa nimeäni ylhäällä). Kirjan keskeiset osat käydään läpi ja myös liitteillä on tärkeä merkitys. Ensimmäisen kerran materiaali on oleva myös PPT-kalvoina, vaikka sisältää myös suoraan kirjan antia.

Opetuspaikat ja ajoitus

Kurssi alkaa keskiviikkona 3.9. klo 16.15 ja kukin kuudesta rupeamasta on kolmen tunnin mittainen. Kolmen viikon jälkeen on viikon lepuuttelutauko jolloin on mahdollisuus myös kuroa mahdolllinen jälkeen jääneisyys umpeen.

Kaksi mahdollisuutta mikroluokkaharjoituksiin on oleva, ensin luennon jälkeisenä torstaina klo 12-14 ja sitten seuraavana maanantaina klo 16-18. Siten työssä olijatkin pääsevät mukaan. Toisessa näistä on hyvä olla mutta molemmissakin mukana olo on ihan oikein..

Luennot ovat Keskustakampuksella mutta harjoituksiin voi valita joko keskustan tai Kumpulan tai molemmat.

Weboodin mukaan ovat seuraavat varaukset olemassa; tässä on selitys kullekin:

03.09.-17.09.14
    ke 16.00-19.00  PR aud XIV   LUENTOJEN ensimmäinen osa
04.09.-16.10.14
    to 12.00-14.00  SSKH IT-SAL HARJOITUKSIA Mikroluokassa jolle on vaihtoehto seuraavassa (eli valitse toinen näistä tai molemmat)

08.09.-20.10.14
    ma 16.00-18.00  C128 (Exactum)

VÄLIVIIKKO ILMAN LUENTOJA JA HARJOITUKSIA: 22.9.-28.9.

01.10.-15.10.14   LUENTOJEN toinen osa
    ke 16.00-19.00  PR sl 12

22.10.14
    ke 16.00-19.00  PR aud XII  KOE, jonka jälkeen tenttiminen mahdollista yleistenteissä

Ilmoittaudu tenttiin WebOodissa

Yhteydenpito


Yleinen ideani on lähettää viestejä kurssiin liittyvistä asioista weboodin kautta ilmoittautuneille aika ajoin. Ne sisältävät myös harjoitustehtävät ja tarvittaessa muutakin liitettä. Vastapainoisesti harjoitukset lähetetään minulle sähköpostin liitteenä. Ne voi lähettää kun kaikki on tehty tai myös paloina jolloin voin antaa palautetta. 

 

Kurssimateriaalista

Päämateriaali on siis nettikirjani jonka toivon sinun imuroivan talteesi. Huomaa että myös sen liitteet ovat tärkeitä. Olisi mukava jos lukisit jo ennen kurssia ensimmäistä liitettä, Asteikko- ja muunnosliitettä. Sen pohjalle tulee myös alkuharjoituksia. Liitteen tärkeimmät osat käydään myös luennolla läpi. Nettikirjan viimeisimmät luvut ehdittäneen vain yleisesti käymään läpi. Niitä varten on omia kursseja ja/tai oppimateriaaleja jos haluat tenttiä niitä.

Alla olevassa englanninkielisessä tekstissä on mainittu tärkeimmät kolme kirjaa joissa tulee esille keskeisiä surveymetodiikan asioita. Huomaa että ne ovat kaikki osin suppeampia kuin tämä kurssi mutta muutamat asiat menevät toki pidemmälle. Niitä voi käyttää myös opinnäytteiden tai tutkimusten lähteinä kuten olen itsekin tehnyt. Yleisesti ottaen saat myös lisätietoa googlaamalla vaikkapa käyttäen kirjani viimeisen liitteen sanastoa (joko sen suomen- tai englanninkielistä osaa).

Olen kurssia edeltävällä viikolla Tallinnassa jossa toivon oppivani jotain uutta kurssia varten. Jos sinua kiinnostaa, niin voit katsoa tilaisuuden sisältöä: http://www.stat.ee/74630. Kuten havaitset, niin pääesiintyjät olivat Espanjasta (pienaluestimointi), Ruotsista (otosaineiston painotus) ja USAsta (otosaineiston analyysi, myös ilman painotusta). Esiintyjiä oli balttimaiden lisäksi Ukrainasta, Valkovenäjältä, Ruotsista ja Suomesta. Ensi elokuussa järjestetään Suomessa alan konferenssi. Kannattaa osallistua. 

Kirjan ohella asetan tänne sopivaa materiaalia kuten ensimmäisen kerran perusanti jossa on osa kirjasta, osa muuta. Huomaa että tämä sisältää kurssin pääaiheet viikottain.

Toisen kerran lisäke lomakesuunnittelusta esimerkkeineen pääosin englanniksi on tässä. Tässä on muutama erityisesimerkki loppupuolela, sellaisia joita ei ole kirjassa.

Luottamusväleistä ja muusta eoävarmuudesta on lyhyehkö kalvopaketti tässä. Tämä käydään verryttelyosassa läpi 17.9. Osin samaa on kirjan litteessä.

Lokakuun 1. päivän verryttelykalvot ovat ohessa. Näiden jatkona on myös sellaista joka auttaa harjoituksissa ja johdattelee otannan isoon aiheeseen eli ryvästymiseen.

Tässä on Pisa-oppilaslomake englanniksi. Siitä voi olla hyötyä.

Olen tehnyt tiivistelmän otospainoista. Kaikki tässä mainittu on kirjassakin mutta hieman eri paikoissa.

Toinen harjoitusdata on Pisa 2012, jonka voi imuroida täältä jossa se on SPSS-tiedostona zippinä joka aukeaa klikkaamalla.

Keskiviikon 8.10. verryttelykalvot ovat katumetroaineistosta jossa on käytetty ruutuja otoksen tekoon.

Loppuharjoituksia varten ovat tässä ohjeet miten otanta-asetelma asetetaan SAS:iin ja SPSS:ään. Lopussa on myös Yleinen selostus tilastollisista malleista joka hahmottaa ainakin harjoitusten regressiomallien ymmärtämistä.

Viimeisen kerran 15.10. lisäke jossa on puuttuvuus esimerkkejä ja johdantoa imputointiin. Kirjasta katsotaan imputointi oikeasti muttei kovin perusteellisesti.

English

The basic course material is available in Finnish (look at my website where you will find the link to my survey methodology book = 'Surveymetodiikka. Aineiston kokoamisesta puhdistamisen kautta analyysiin,'

written in Finnish but the last annex gives the vocabulary from Finnish into English. I can say something in English if it helps, but the course training can be easily given in English when discussing mutually. So, do not hesitate to registrate yourself if you are not good in Finnish. Examples are almost all based on international survey data and meta data are there in English.

There are currently some reasonable English textbooks on survey methodology. The coverage of my course is broader. Here are some textbooks which you can use in the exam but note that how much and which chapters, this should be agreed in a mutual discussion enough before the exam time:

- International Handbook of Survey Methodology by Edith D. de Leeuw (Editor), Joop Hox (Editor), Don Dillman (Editor): This book is focused on questionnaire designing and survey modes but there are basics on sampling, handling missingness, a little bit imputation etc. For example editing is missing and principles of survey data analysis. Nonresponse adjustments are poor. Sampling designing is not either rich. Also transformations etc. basics on survey data handling are about missing. It is not very pedagogical, that is, not easy for a beginners.

- Applied survey methods: a statistical perspective by Jelke G. Bethlehem. John Wiley and Sons, 2009 - 375 pages.

A complete, hands-on guide to the use of statistical methods for obtaining reliable and practical survey research. Applied Survey Methods provides a comprehensive outline of the complete survey process, from design to publication. Filling a gap in the current literature, this one-of-a-kind book describes both the theory and practical applications of survey research with an emphasis on the statistical aspects of survey methods. This is more pedagogical than the two former ones. Still some basics like editing is missing, imputation is old-fashioned.

In general, as far as an exam is concerned, the first two ones are too large to replace my course material. Hence, some chapters can be excluded but with the agreement with me (Seppo). The third one can about be included in the exam. Note however, that the content is not exactly the same in any case with my course. Most important is to understand survey methodology issues enough well and this requirement will be satisfied with each of these three books.

 

 

Ilmoittaudu kurssille

Unohditko ilmoittautua? Laita viestiä osoitteeseen tilasto-info[at]helsinki.fi

  • No labels