Staff & Course Pages (2010-2018)

Child pages
  • Stationaariset aikasarjat, syksy 2012

Staff & Course Pages (2010-2018)

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Stationaariset aikasarjat, syksy 2012

Luennoitsija

Pekka Pere

Laajuus

10 op.

Tyyppi

Aineopinnot. Kurssin voi täydentää syventäviksi opinnoiksi lisätenttimateriaalilla tai harjoitustyöllä.

Luentoajat

Luennot ovat torstaisin 12-14 ja perjantaisin 10-12 B321:ssä (13.9.-13.12.). Laskuharjoitukset ovat perjantaisin 12-14
B321:ssä. Huom! 1. laskuharjoitusten päivä ja aika ovat poikkeukselliset!

Yksityiskohtainen alustava aikataulu (muutokset mahdollisia):

13.9. (to)
14.9. (pe)
20.9. (to) 1. LH:t 14-16. Poikkeuksellinen aika ja paikka
(CK108)!
21.9. (pe) 2. LH:t
27.9. (to)
28.9. (pe) 3. LH:t
4.10. (to)
5.10. (pe) 4. LH:t
11.10. (to)
12.10. (pe) 5. LH:t
18.10. (to)
19.10. (pe) 6. LH:t

(periodien välinen tauko)

1.11. (to) 1. välikoe, kolme tuntia 11-14 CK108:ssa! (Huom! Aika
ja paikka!)

2.11. (pe) 7. LH:t
8.11. (to)
9.11. (pe) 8. LH:t
15.11. (to)
16.11. (pe) 9. LH:t
22.11. (to)
23.11. (pe) 10. LH:t
29.11. (to)
30.11. (pe) 11. LH:t

(itsenäisyyspäivä)

7.12. (pe) 12. LH:t luennon paikalla
14.12. (pe) 2. välikoe, kolme tuntia 9-12 CK108:ssa! (Huom! Aika
ja paikka!)

Kirjallisuus

James Hamilton: Time Series Analysis, luvut 1-5.

Muuta aineistoa

Matriisilaskentaa 8.12. laajennettu versio!
Summeeraus luvuista 1-2
Esimerkkejä ARMA-prosessien tuottamista aikasarjoista
Differenssiyhtälöiden ratkaisuista
Esimerkkejä aikasarjoista ja autokorrelaatiofunktioista
Esimerkkejä auto- ja osittaiskorrelaatiofunktioista
ARMA-mallin asteiden määrittely
Empiirinen ARMA-mallittaminen (Millsin kirjan jakso 2.5)
Simulointituloksia estimaattoreiden jakaumista

1. välikokeen koealue
Material examined in the 1st intermediate examination

2. välikokeen koealue
Material examined in the 2nd intermediate examination

Huom! Kurssilaisen kertausharjoitusten vuoksi 2. välikokeeseen voi osallistua myös yleistentissä 18.12.

Jos haluatte tenttiä kurssin syventävien opintojen tasoisena - eli tenttiä luvun 6 - ilmoittakaa siitä yliopistonlehtori Perelle 10.12. mennessä.

Uusintakuulustelu on yleistentissä 24.1. Siinä voi uusia koko kurssin tai pelkän luvun 6 kuulustelun. Aikeesta tenttiä luku 6 tässä kuulustelussa tulee ilmoittaa yliopistonlehtori Perelle 18.1. mennessä.

Laskuharjoitukset

1. laskuharjoitukset 1. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset
2. laskuharjoitukset 2. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset
3. laskuharjoitukset 3. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset
4. laskuharjoitukset 4. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset
5. laskuharjoitukset 5. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset
6. laskuharjoitukset 6. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset
7. laskuharjoitukset 7. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset
8. laskuharjoitukset 8. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset
9. laskuharjoitukset 9. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset
10. laskuharjoitukset 10. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset
11. laskuharjoitukset 11. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset
12. laskuharjoitukset 12. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset

Ilmoittaudu kurssille

  • No labels