History | Staff & Course Pages (2011-2018)

Child pages
  • Regressioanalyysin jatkokurssi (osat I ja II), syksy 2011

History | Staff & Course Pages (2011-2018)

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Regressioanalyysin jatkokurssi (osat I ja II), syksy 2011

Luennoitsija

Pekka Pere

Laajuus

5-10 op.

Tyyppi

Aine- ja syventävät opinnot. Kurssin voi täydentää harjoitustyöllä syventävien opintojen suoritukseksi.

Intermediate studies. The course can be updated to advanced studies by exploring the theory further in an essay or by applying the methods and writing an essay about the application.

Esitietovaatimukset

Tilastollinen päättely ja Lineaariset mallit.

Statistical inference and linear models at the intermediate level.

Luentoajat

Luennot ovat torstaisin 12-14 C124:ssä ja perjantaisin 10-12 CK108:ssa (15.9.-15.12.). Laskuharjoitukset ovat perjantaisin 12-14 (CK108). Huom! Tila muuttunut! (warning) Huom! 1. laskuharjoitusten päivä ja aika ovat poikkeukselliset!

Yksityiskohtainen alustava aikataulu (muutokset mahdollisia):

15.9. (to)
16.9. (pe)
22.9. (to), 1. LH:t, CK108, 14-16. Poikkeuksellinen aika ja paikka!
23.9. (pe) 2. LH:t
29.9. (to)
30.9. (pe) 3. LH:t
6.10. (to)
7.10. (pe) 4. LH:t
13.10. (to)
14.10. (pe) 5. LH:t
20.10. (to)
21.10. (pe) 6. LH:t

(periodien välinen tauko)

3.11. (to) 1. välikoe, C124, kolme tuntia 11-14! (Huom! Aika!)

4.11. (pe) 7. LH:t
10.11. (to)
11.11. (pe) 8. LH:t
17.11. (to)
18.11. (pe) 9. LH:t
24.11. (to)
25.11. (pe) 10. LH:t
1.12. (to)
2.12. (pe) 11. LH:t
8.12. (to)
9.12. (pe) viimeinen luento, 12. LH:t
15.12. (to) luentoaika varalla
16.12. (pe) 2. välikoe, C322, kolme tuntia 9-12! (Huom! Aika ja paikka!)

Laskuharjoitukset

Laskuharjoitusten tekemisestä palkitaan: Jos kokeesta pääsee juuri ja juuri läpi (saa puolet koepisteistä) mutta on tehnyt kaikki tehtävät, saa arvosanaksi 3/5. Edellytys harjoituspisteiden huomioimiselle arvostelussa on, että pääsee kokeesta läpi. (Jos koesuoritusta ei hyväksytä, harjoituspisteistä ei ole apua.)

1. laskuharjoitukset. 1. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset.
2. laskuharjoitukset. Tehtävään 2.5 liittyvä kuvio ja toinen kuvio. Tehtävän 2.6 kuviot. 2. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset.
3. laskuharjoitukset. Tehtävän 3.5 kuvio 3. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset.
4. laskuharjoitukset. 4. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset. Juho Nyholmin R-koodia tehtävää 4.3 varten.
5. laskuharjoitukset. 5. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset
6. laskuharjoitukset. 6. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset. Tehtävään 6.4 liittyvä kuvio.
7. laskuharjoitukset. 7. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset.
8. laskuharjoitukset. 8. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset.
9. laskuharjoitukset. (Painovirheitä korjattu ja HT 10.3:a muotoiltu 28.11.) 9. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset.
10. laskuharjoitukset. (Painovirheitä korjattu 4.12.) 10. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset.
11. laskuharjoitukset. (Tehtäviä korjattu 11.12.) 11. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset.
12. laskuharjoitukset. 12. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset.

Kirjallisuus

Luennot pohjautuvat kirjaan Russell Davidson ja James MacKinnon (2004): Econometric Theory and Methods. Kirjan ostamista suositellaan. Kirjan saattaa löytää halvalla Abebooksista (älä osta vahingossa Cramin julkaisemaa kirjan lyhyttä paperikantista nidottua tiivistelmää).

Muuta materiaalia

Merkintöjä ja lineaarisen mallin esitysmuotoja
AR-prosessin tuottamia aikasarjoja
Havainnollistuksia suurten lukujen laista ja keskeisestä raja-arvolauseesta
Arvostelu GAUSS-tilasto-ohjelmistosta. Kurssin kannalta relevantteja huomioita arvostelusta:

  • Ohjelmistossa on vakavia (serious) puutteita.
  • Perustunnusluvut on toteutettu siedettävällä (acceptable) tasolla.
  • Ohjelmiston eri käskyt laskevat selitysosuuden eri tavoilla.
  • Pienimmän neliösumman menetelmän toteutus on siedettävä muttei vakuuttava (acceptable but unimpressive).
  • Epälineaarisen pienimmän neliösumman menetelmän toteutus oletusarvoisena on heikko (poor) mutta siedettävä (acceptable), jos käyttäjä valitsee itse algoritmin asetukset oikein.
  • Ohjelmistossa ja jopa sen perustoiminnoissa on ylipäänsä paljon parannettavaa.

Osan I luennoilla käsitellyt asiat ja oletettuja taustatietoja.
Sketch of the material covered in the lectures of part I and prerequisities.

Osan II luennoilla käsitellyt asiat. Päivitetty 11.12.
Sketch of the material covered in the lectures of part II. Updated 11.12.

2. välikoe ja sen kysymysten ratkaisuehdotukset

Uusintakoe on yleistentissä 16.1.2012.

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

  • No labels