History | Staff & Course Pages (2011-2018)

Child pages
  • Niemi, Hannu

History | Staff & Course Pages (2011-2018)

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hannu Niemi

Emeritusprofessori
Professor emeritus
Emeritus professor

Opetus / Undervisning / Teaching

Second course in statistics, spring 2013

Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät, kevät 2012

Tilastotiede käytännön tutkimuksessa

Introduction to statistics, fall 2011


Tilastotieteen jatkokurssi, kevät 2009

Tilastotiede käytännön tutkimuksessa, syksy 2008

Tilastollisen päättelyn jatkokurssi, kevät 2008

Tilastotieteen jatkokurssi, syksy 2007

Tilastollisen päättelyn jatkokurssi, kevät 2007

Introduction to statistics, syksy 2006

Tilastollisen päättelyn jatkokurssi, kevät 2006

Tilastotiede käytännön tutkimuksessa, syksy 2005

Yhteystiedot

Huone: 301
Osoite: PL 18 (Unioninkatu 35),
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02941 24870
Sähköposti: Hannu.Niemi 'at' Helsinki.FI
Vastaanottoajat: sop. mukaan

Kontaktinformation

Rum: 301
Adress: PB 18 (Unionsgatan 35),
00014 Helsingfors universitet
Telefon: 02941 24870
Epost: Hannu.Niemi 'at' Helsinki.FI
Mottagningstid: enl. överenskommelse

Contact information

Room: 301
Address: P.O. Box 18 (Unioninkatu 35),
FI-00014 University of Helsinki
Telephone: +358-(0)-2941 24870
Email: Hannu.Niemi 'at' Helsinki.FI
Office hours: by appointment

  • No labels