Child pages
  • Lineaariset sekamallit, syksy 2014
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lineaariset sekamallit, syksy 2014

Luennoitsija

Juha Alho, professori

Kurssin kuvaus

Kurssilla perehdytetään opiskelija kausaalitutkimuksessa käytettyihin regressiomalleihin tilanteissa, joissa esiintyy sekä yksilö- että ryhmätason selittäjiä. ”Yksilö” voi viitata esimerkiksi perheenjäseneen tai oppilaaseen ja ”ryhmä” vastaavasti perheeseen tai koululuokkaan. Usein perheeseen tai koululuokkaan liittyy vaikeasti mitattavia piirteitä, jotka kuitenkin vaikuttavat selitettävään ilmiöön. Tällöin voidaan ajatella, että ryhmävaikutus on satunnainen ja niin sanottu sekamalli, joka sisältää sekä kiinteitä että satunnaisia vaikutuksia voi tulla kyseeseen. Kurssilla rajoitutaan lineaarisiin sekamalleihin ja oletetaan, että vastemuuttujien normaalisuus. Teoreettisesti uutena asiana käsitellään parametreista riippuvien kovariansirakenteiden estimointia. Laskentaan käytetään R-ohjelmistoa.

 

 

Ilmoittaudu kurssille

Unohditko ilmoittautua? Laita sähköpostia osoitteseen tilasto-info[at]helsinki.fi

  • No labels