Child pages
  • Data-analyysi SAS-ohjelmistolla, syksy 2014
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Data-analyysi SAS-ohjelmistolla, syksy 2014

 

Laajuus

5 op

Ajat ja paikat

Periodi II

Keskiviikko klo 16-19

Mikroluokka Kumpula, Exactum C128

Luennoitsija

Maria Valaste

Kohderyhmä ja rajoitukset

 

Kurssille otetaan 24 opiskelijaa. Osallistumista on jouduttu rajoittamaan ilmoittautuneiden suuren määrän vuoksi. Kurssi on ensisijaisesti suunnattu valtiotieteellisen tiedekunnan tilastotieteen opiskelijoille, joille tutkintovaatimusten mukaan Data-analyysi SAS-ohjelmistolla on perusopintojen pakollinen kurssi (78022 Yhteiskuntatieteiden perusopinnot, VTK (25 op)). Seuraavaksi otetaan ensin muita tilastotieteen pääaineopiskelijoita ilmoittatumisjärjestyksessä ja sitten muita valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoita, samoin ilmoittautumisjärjestyksessä. Suuren kysynnän vuoksi kurssi pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan lukuvuonna uudelleen.

Tavoitteet ja sisältö

Kurssilla perehdytään data-analyysiin SAS-ohjelmiston työkaluilla. Aiheita ovat mm. SAS-ohjelmointi (data-kieli, makrokieli, matriisialgebran kieli), keskeiset kuvailevat ja analyysiproseduurit, ohjelmiston käyttöliittymät (ml. SAS/EG), grafiikkaominaisuudet ja SAS- ja R-yhteiskäyttö. Esimerkkiaineistona on ESS-aineisto (European Social Survey). Kurssi opetetaan atk-luokassa ja suoritetaan harjoitustyöllä.

Verkkomateriaali

Moodle-oppimisympäristö: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=14417

 

Ilmoittaudu kurssille

Unohditko ilmoittautua? Laita sähköpostia osoitteeseen tilasto-info[at]helsinki.fi

  • No labels