Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tämä on kuvailun asiantuntijaryhmien yhteisten MARC 21-pohjaisten RDA-kuvailuohjeiden suunnittelusivu.

Uusi ohjesivusto on yhdistää kaikki KUMEAn, Muusan ja Siskun kuvailu- ja sisällönkuvailuohjeet

Tällä väliaikaisella sivulla suunnitellaan uusien ohjeiden rakennetta ja toimintaa, uudet ohjeet julkaistaan kokonaan uudessa työtilassa Helsingin yliopiston wikissä (2022)

Kopio MARC 21 sovellusohjeesta otettu 23.3.2021.


ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ OHJEISTUSTA VAAN ALKUPERÄISIÄ OHJEITA

Kysymyksiä
Etusivun linkit

MARC 21 -formaatti

MARC 21 -formaatin suomenkielinen käännös
MARC 21 på svenska
MARC Standards (Library of Congress)


Muita linkkejä

Melindan toimintaohje  

Muut kirjastojärjestelmäkohtaiset tms. ohjeet linkkinä...

Muita MARC 21 -resursseja:


Blog Posts


Haku sivustolta

lisää oikea linkki

Hakusivustolta olisi varmaan hyvä jatkossakin, miten toteutetaan?

Johdanto

Tältä sivustolta löytyvät sovellusohjeet MARC 21 -formaatilla tallennettavaan RDA-kuvailuun. Tätä sivustoa ylläpitävät Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä (KUMEA), Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä (Muusa), Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä (Sisku) ja Toimijakuvailupalvelu (Toiku). Aiemmin nämä ohjeistukset sijaitsivat useassa eri verkko-osoitteessa Kansalliskirjaston kiwi-työtilassa. Uudistuksen tarkoituksena on ollut helpottaa eri ryhmien ohjeiden löytämistä ja mahdollista ohjeiden välinen harmonisointi.

Lisäksi jotain

kuvailusta

 • RDA-kuvailu
 • Kuvailun ohjeistus
 • Kuvailusääntöpalvelu + Kusti + asiantuntijaryhmät (KUMEA, Muusa, Sisku, Toiku)

formaatista,

Melinda

 • mikä Melinda on?
 • Melinda-kuvailun ohjeistus

ohjesivujen rakenteesta (eri ohjeita), mitä sivulta voi odottaa löytävänsä jne


Kuvailun asiantuntijaryhmät

Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä ohjeistaa kuvailua Melinda-metatietovarannossa yhteistyössä ...Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä (Muusa) ja Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä (Sisku).   + Toiku + Kusti

Työryhmien yhteistyö, yhteiset ominaisuudet

 • edustajia kaikilta kirjastosektoreilta ja Kansalliskirjastosta.


Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä https://www.kiwi.fi/x/fwdMAQ
Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä (Kumea) toimii neuvonta- ja keskustelufoorumina kirjastojen kuvailevan metatiedon parissa toimiville henkilöille ja muille kuvailusta kiinnostuneille. Kumea osallistuu kuvailun tietomallien, formaattien, kuvailusääntöjen, kirjastojärjestelmien ja kuvailuprosessien kehittämiseen sekä ohjeistaa kuvailua Melinda-metatietovarannossa.
Kumea ylläpitääa yleisiä MARC 21 -formaatin sovellusohjeita sekä työohjeita eri aineistotyypeille

Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä https://www.kiwi.fi/x/kgN4BQ
Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä (Muusa) toimii kansallisena musiikin kuvailun ja sisällönkuvailun kehittämisen ja ongelmanratkaisun ryhmänä.
Muusa ylläpitää musiikkiaineiston MARC21 sovellusohjetta ja muita musiikkiin liittyviä ohjeita.

Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä https://www.kiwi.fi/x/wZKSAw
Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä (Sisku) kehittää sisällönkuvailuun, sanastoihin ja luokituksiin liittyviä ohjeita ja käytäntöjä sekä kehittää kansallista sisällönkuvailua.
Sisku ylläpitää sisällönkuvailuohjetta

Toimijakuvailupalvelu https://www.kiwi.fi/x/joGQB
Toimijakuvailupalvelu (Toiku) auktorisoi henkilöitä, sukuja ja yhteisöjä Asteriin sekä tarjoaa ohjeista muille näiden kuvailussa. Palvelu on osa Kansalliskirjaston kuvailun kansallisia asiantuntijapalveluja.
Toiku ylläpitää toimijakuvailuohjetta.

Kuvailusääntöpalvelu https://www.kiwi.fi/x/TwGjAg
Kuvailusääntöpalvelu vastaa RDA:n kääntämisestä, linjauksista ja lisäohjeistuksista ja antaa RDA sääntöihin liittyvää neuvontaa, tiedotusta ja koulutusta. Palvelu on osa Kansalliskirjaston kuvailun kansallisia asiantuntijapalveluja.
Kuvailustandardiryhmä vastaa RDA toolkitin suomenkielisestä käännöksestä <linkki>

Kuvailustandardiryhmä https://www.kiwi.fi/x/Hor9Ag
Kuvailustandardiryhmä keskittyy kuvailua ohjaavien kansainvälisten kirjastoalan standardien jalkauttamiseen Suomeen yhteistyössä muiden Kansallisten kuvailun asiantuntijaryhmien kanssa. Ryhmä osallistuu standardien kääntämiseen, linjaamiseen ja niistä tiedottamiseen Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelun kanssa.
Kuvailustandardiryhmä vastaa ...

Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmä https://www.kiwi.fi/x/iIl8Aw
Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmä tehtävänä on ohjata Melinda-palvelun strategisen tason toimintaa sekä kuvailuyhteistyötä. Tämän lisäksi ohjausryhmä edistää aktiivisella toiminnallaan palvelun, sen asiakkaiden sekä sidosryhmien välistä yhteistyötä ja kommunikaatiota. Kansalliskirjasto vastaa Melinda-palvelun ylläpidosta ja kehittämisestä ohjausryhmän linjausten mukaisesti sekä koordinoi kuvailuyhteistyötä
Ohjausryhmän alaisina asiantuntijaryhminä toimivat: Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä (Kumea), Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä (Muusa) ja Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä (Sisku)


Huomioita/Kysymyksiä

-KUMEAlla nykyisin laaja sivusto ja useita erilaisaia ohjeita, onko muilla ryhmillä vastaavaa?

-Asiantuntijaryhmien omille sivuille jatkossa

 • kokoukset
 • tapahtunat
 • toimenkuva, toimintakertomukset
 • työryhmien kokoonpano
 • sisäinen työalue (ainakin KUMEAlla on, onko muilla?)


Recently Updated

 • No labels