Child pages
  • Internship opportunities
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2015

If the internship opportunity is listed in Finnish, then the applicant needs to know Finnish.

Training position in solid earth geophysics, Department of Physics, University of Helsinki

We offer a training position in solid earth geophysics at the Department of Physics, University of Helsinki. The position is for 3 months during summer 2015. The tasks involve handling and analysis of global heat flux database. The position is primarily for students in solid earth geophysics, but also suits physics students. Programming skills, knowledge of database management and GIS environments are considered as an advantage. There is also a possibility for a Bachelor`s or Master`s thesis on a related topic.

Tarjoamme 3 kk harjoittelupaikkaa kiinteän maan geofysiikassa touko-elokuun aikana 2015 Fysiikan laitoksella. Tehtävät liittyvät globaaliin lämpövuotietokantaan, sen käsittelyyn ja analyysiin. Paikka on tarkoitettu ensisijaisesti kiinteän maan geofysiikan opiskelijoille, mutta sopii myös fysiikan opiskelijoille. Ohjelmointitaidot, kokemus tietokantatyöskentelystä ja GIS-ympäristöistä ovat hyödyksi. Opintojen vaiheesta riippuen työ antaa mahdollisuuden myös kandi- ja gradutöihin.

Contact: Prof. Ilmo Kukkonen, Solid Earth Geophysics, ilmo.kukkonen[a]helsinki.fi, Room D311 in Physicum.

Hakuohjeet/How to apply:

Pyydämme tehtävästä kiinnostuneita opiskelijoita täyttämään e-lomakkeen (e-blanketten pä svenska). Hakuaika päättyy 13.2.2015.

Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan helmikuussa haastatteluun. Valintapäätöksistä ilmoitetaan 20.3.2015 mennessä.

Those interested in the positions are asked to fill the e-form. Deadline for the applications is 13.2.2015.

Based on the applications, some of the applicants will be invited to an interview in February. Filling of the positions will announced by 20.3.2015.

 

Seismologian instituutti, Geotieteiden ja maantieteen laitos, Helsingin yliopisto

Tarjolla on kesäharjoittelupaikka korkeakouluopiskelijalle kolmeksi kuukaudeksi. Harjoittelija toimii seismologian instituutin analyysiosastolla. Työtehtäviin kuuluu 1) osallistuminen päivittäisanalyysiin eli Suomen seismisen havaintoverkon rekisteröintien tietokonepohjaiseen analysointiin, 2) avustaminen laitoksen tutkimushankkeissa ja kenttätöissä.

 

Soveltuva matemaattis-luonnontieteellinen koulutus antaa parhaimmat valmiudet tehtävien hoitamiselle. Käytännön seismologian kurssin suoritus, UNIX- tai Linux-käyttöjärjestelmän sekä keskeisten ohjelmointikielten tuntemus katsotaan eduksi. Englannin ja ruotsin kielen taito on tarpeellinen.

Tehtävän palkkaus on 1500 eur/kk.

 

Lisätietoa tehtävistä antaa Marja Uski (Puh. 029 41 51609). Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja CV 15. maaliskuuta 2015 mennessä osoitteeseen marja.uski 'at' helsinki.fi.

 

Geologian tutkimuskeskus

Geologian tutkimuskeskus etsii kesäksi 2015 geologian, geofysiikan ja vastaavien alojen opiskelijoita kesätöihin Geologian tutkimuskeskukseen.

Tehtävät sisältävät pääasiassa kenttätöitä, laboratoriotöitä, mineraalien prosessointia sekä geologisen tiedon käsittelyä. Kenttäkausi kestää 60-90 päivää kesäkuukausien aikana. Harjoittelusi aikana perehdyt alan uusimpiin työmenetelmiin ja tutkimushaasteisiin sekä saat suoritettua opintoihisi kuuluvan harjoittelujakson.

Kesätyöntekijöitä haetaan Geologian tutkimuskeskuksen Itä-, Länsi-, ja Pohjois-Suomen yksiköihin. Muistathan mainita hakemuksessasi missä yksikössä tai millä paikkakunnalla haluaisit työskennellä.

Tehtävästä maksettava palkkaus määräytyy suoritettujen opintojen sekä työkokemuksen perusteella (1 329,12 - 2 044,80 euroa/kk). Mahdollisten matkakustannusten osalta noudatetaan valtion työ- ja virkaehtosopimusta matkakustannusten korvaamisesta.

Hakemukset toivomme ensisijaisesti Heli-rekrytointijärjestelmän kautta osoitteessa www.gtk.fi/gtk/tyopaikat. Hakemukset voi myös toimittaa osoitteella Geologian tutkimuskeskus, kirjaamo, PL 96, 02151 Espoo (käyntiosoite: Betonimiehenkuja 4).

Hakuaika päättyy 28.2.2015 klo 16.15. Valinnat paikkoihin tehdään 31.3.2015 mennessä. Lisätietoja tehtävistä, työskentelypaikkakunnista tai palkkauksesta saat soittamalla yksikön assistentti Sirkka Almgrénille, puh. 029 503 2221. 


Sodankylän geofysiikan observatorio

SGO tarjoaa kesätyö- ja harjoittelupaikkoja luonnontieteen ja tekniikan alojen opiskelijoille. Tyypillisesti luonnontieteen opiskelijat sijoittuvat havaintoyksikön tehtäviin tai tutkimusapulaiseksi projekteihin. Tekniikan alan opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua mittalaitteiden kehitys-, rakentamis- ja huoltotöihin. Harjoittelupaikat tarjoaa mahdollisuuden opinnäytetöihin SGO:n tutkimusaloista ja havaintoaineistoista. Harjoittelujakson pituus on 1-3kk riippuen opintojen etenemisestä ja  ajankohta on sovittavissa. Harjoittelupaikkoja on sekä Oulussa, että Sodankylässä. Mahdollinen oppilaitoksen myöntämä harjoittelutuki katsotaan eduksi. Sodankylässä asuminen on mahdollista observatorioalueen vierashuoneissa. Hakuaika päättyy 28.2.2015. Hakemuslomake (doc ja pdf) liitteenä. Hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen "kesa2015@sgo.fi".

Lisätietoja: Jyrki Manninen, email: etunimi.sukunimi@sgo.fi, puh. 0294-480824.

Hakukaavakkeet:

http://www.oulu.fi/sgo/node/24438

 

Suomen Malmille kenttägeofysiikan harjoittelijaksi 

 Tällä hetkellä (tammikuun loppu 2015) Suomen Malmin kesätyöpaikat eivät ole vielä varmistuneet. Suomen Malmilla on kuitenkin mahdollisesti tarvetta yhdelle kenttägeofysiikan harjoittelijalle, ja asiasta voi tiedustella lisää Suomen Malmilta. Hakijan tulee olla valmis olemaan pääsääntöisesti kenttätöissä eri puolilla Suomea/Pohjoismaita.

 

Yhteystiedot:
Antti Kivinen
Survey Manager / Geophysicist
Suomen Malmi Oy
Juvan teollisuuskatu 16–18
FI-02920 Espoo
FINLAND
Business ID       FI17113925
Tel:      +358 20 776 0206       
Mobile:   +358 40 539 4224      
Web site:          www.smoy.fi

 

 

Posivalle kesäharjoitteluun, työharjoitteluun tai lopputyöntekijäksi

Posiva tarjoaa vuosittain useita kesäharjoittelupaikkoja pääasiassa luonnontieteiden ja teknisten alojen opiskelijoille. Hakuaika on tammi-helmikuussa. Posivalta voit löytää myös mielenkiintoisen aiheen lopputyötäsi varten.

 

Lisätietoja harjoittelupaikoista antaa henkilöstöpäällikkö Jaana Isotalo:

Puh: (02) 8372 3760
Email: jaana.isotalo@posiva.fi

 

Kevitsa mine

The application period for summer jobs for the year 2015 is now ongoing!

Students of various subjects are encouraged to apply for a summer job in Kevitsa to get practical working experience in their own field while covering for the summer leaves of our permanent employees. Previously, we have hired summer trainees for example for the following roles:

-          Warehouse worker

-          Process worker

-          Grade Control Sampling

-          Surveyor trainee

-          Environmental trainee

-          HR trainee

-          Geologist trainee

-          Purchasing trainee

-          Metallurgist trainee

-          Finance trainee

-          Mechanical maintenance worker

-          Electrician trainee

-          Instrumentation & control trainee

-          Mobile equipment maintenance trainee

 

An online application can be submitted at the FQM Careers page www.first-quantum.com/careers until 15th of February. Potential applications will be sent to recruiting managers and supervisors in February. Please feel free to contact HR if you would like to get more information about the summer recruitment.

 

Anna Sundquist

Human Resources Officer

FQM Kevitsa Mining Oy
Kevitsantie 730

99670 Petkula, Finland

Mobile: +358 40 678 9358

E-mail: anna.sundquist@fqml.com
Web: www.first-quantum.com

 

 

  • No labels
Write a comment…