Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Training position in solid earth geophysics, Department of Physics, University of Helsinki

We offer a training position in solid earth geophysics at the Department of Physics, University of Helsinki. The position is for 3 months during summer 2015. The tasks involve handling and analysis of global heat flux database. The position is primarily for students in solid earth geophysics, but also suits physics students. Programming skills, knowledge of database management and GIS environments are considered as an advantage. There is also a possibility for a Bachelor`s or Master`s thesis on a related topic.

Tarjoamme 3 kk harjoittelupaikkaa kiinteän maan geofysiikassa touko-elokuun aikana 2015 Fysiikan laitoksella. Tehtävät liittyvät globaaliin lämpövuotietokantaan, sen käsittelyyn ja analyysiin. Paikka on tarkoitettu ensisijaisesti kiinteän maan geofysiikan opiskelijoille, mutta sopii myös fysiikan opiskelijoille. Ohjelmointitaidot, kokemus tietokantatyöskentelystä ja GIS-ympäristöistä ovat hyödyksi. Opintojen vaiheesta riippuen työ antaa mahdollisuuden myös kandi- ja gradutöihin.

Contact: Prof. Ilmo Kukkonen, Solid Earth Geophysics, ilmo.kukkonen[a]helsinki.fi, Room D311 in Physicum.

Hakuohjeet/How to apply:

Pyydämme tehtävästä kiinnostuneita opiskelijoita täyttämään e-lomakkeen (e-blanketten pä svenska). Hakuaika päättyy 13.2.2015.

Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan helmikuussa haastatteluun. Valintapäätöksistä ilmoitetaan 20.3.2015 mennessä.

Those interested in the positions are asked to fill the e-form. Deadline for the applications is 13.2.2015.

Based on the applications, some of the applicants will be invited to an interview in February. Filling of the positions will announced by 20.3.2015.

1 Comment

  1. Anonymous

    sounds like an interesting program..besides one can make a good use of their summer..just a shame this one wasn't me..at that time was doing some freelance researching as a part of essay writers team..still if this summer the same program is available, i'd love to apply..if you;ve got any news, please let me know..thanks

    Scarlet

Write a comment…