Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PowerPoint-esitys (teosten, ekspressioiden, manifestaatioiden ja kappaleiden väliset suhteet)

Tehtävien työstäminen

  • Jakaannutaan pienryhmiin
  • Tehtäviä työstetään wikisivulla
  • Miettikää etenkinkin perusteluita siihen, mitä elementtejä on merkitty (tai jätetty merkitsemättä). Korjatkaa ja kirjatkaa
  • Lopuksi kukin ryhmä esittelee työnsä tulokset

Kumean ohje: Teoksen ensisijaisen nimekkeen merkitseminen monografioiden RDA-kuvailussa MARC 21 -formaatissa

ÄLÄ MERKITSE FUNKTIOTERMIÄ teoksen ensisijaisen nimekkeen yhteyteen!

700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Rönkä, Matti, ‡e kirjoittaja. ‡t Isä, poika ja paha henki.
==>
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Rönkä, Matti. ‡t Isä, poika ja paha henki.

Tehtävät seuraavalle kerralle

  • Onko kuvailuun liittyviä esimerkkejä tai tapauksia?

 

 

  • No labels