Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Päivitetään opinnäytteen kuvailu rda-aikaan - ja Helkaan. Jos jonkin ilmiasun tietue puuttuu, niin tee se.

336-338 kentät voit kopioida täältä.

 

Tarkista luetteloinnin asetukset

 • validation välilehti!
 • colors/fonts -> fonttina Arial unicode

 

Huomioita

040 - luetteloiva organisaatio

Luotaessa uutta tietuetta, käytä:

 • 040 __ $a FI-Hul $b fin $e rda
 • 579 __ $a XLUETTELOITU

Päivitettäessä vanhaa, käytä $d-osakenttää (jos muutkset koskevat ydin- tai lisäydinelementtejä):

 • 040 __ $b fin $e rda $d FI-Hul

100 kenttä

Lisää suhteen määrite (funktiotermi):

 • 100 1_ $a Hellgren, Esko.
 • ==> 100 1_ $a Hellgren, Esko, $e kirjoittaja.

264 kenttä

PAINETUT AINEISTOT

Pro gradut ovat tyypillisesti julkaisematonta aineistoa, kuten myös jotkut väitöskirjat. Niille merkitään tuotantotiedot, jolloin 2. indikaattori = 0. Myös tuotantopaikka (=opinnäytteen kirjoittajan kotipaikka), tuottaja (=opinnäytteen kirjoittaja, mutta jätetty muodollisesti kertomatta) ja tuotantoaika (todennäköisesti jokin opinnäytteessä esiintyvistä, ilman selitystä olevista päiväyksistä):

 • 264 _0 $a [Helsinki?] : $b [Esko Hellgren], $c [2007]
 • 264 _0 $a [Kouvola?] : $b [Samuli Suominen], $c [2007]

Väitöskirjassa esimerkiksi sarjaan kuuluminen on hyvä indikaattori siitä, että aineistolla on kustantaja. Jos formaali kustannusmerkintä puuttuu, eikä mikään viittaa siihen, että aineistolla olisi kustantaja, niin myös väitöskirjalle merkitään tuotantotiedot.

Kustannustietoja merkittäessä 2. indikaattori = 1

 • 264 _1 $a Helsinki : $b [University of Helsinki], $c 2016.
  Muodollinen kustantajatieto puuttuu, päänimeke englanninkielinen, julkaistu sarjassa

VERKKOAINEISTOT

RDA 2.8.1.1 ... Verkossa ilmestynyt aineisto katsotaan julkaistuksi aineistoksi. ==> 2. indikaattori on aina = 1

Jos aineistosta puuttuu muodollinen kustantajan ilmaiseminen ja se on Helsingin yliopistoon tehty opinnäyte (löytyy Heldasta), niin kustantajaksi merkitään Helsingin yliopisto:

 • 264 _1 $a [Helsinki] : $b [Helsingin yliopisto], $c [2007]
  Muodollinen kustantajatieto puuttuu, Helsingin yliopistoon tehty opinnäyte, päänimeke suomenkielinen, julkaisuaika arvioitu PDF-tiedoston luomisajasta

Jos aineistossa on ilmoitettu muodollinen kustantajatieto, niin käytetään sitä:

 • 264 _1 $a Helsinki : $b Helsingin yliopisto, $c 2015.
 • 264 _1 $a Helsinki : $b Juha Molari, $c 2009.
  Nimiösivun kääntöpuolella: 'Kustantaja: Juha Molari'

Jälkimmäisessa esimerkissä Helda toimii vain julkaisualustana.


Kustannustietoja voidaan myös arvioida kuvailun muista elementeistä, kuten copyright- tai valmistusvuodesta:

 • 264 _0 $a [Helsinki?] : $b [Heidi Andersson], $c [2010]
  264 _3 $a Helsinki : $b Yliopistopaino, $c 2010.
  Painetussa aineistossa on valmistusaika (2010), josta on arvioitu julkaisuaika

300 kenttä

RDA 3.4.5 ~Kaikki sivunumerointi (ja joskus myös numeroimattomat sivut, RDA 3.4.5.3.1) merkitään.

Artikkeliväitöskirjan tapauksessa, jossa artikkelit noudattavat alkuperäisen julkaisun numerointia, kannattaa käyttää sääntöä RDA 3.4.5.8B, jonka perusteella artikkelien sivumäärä voidaan laskea yhteen. Artikkeleiden välissä olevia tyhjiä sivuja ei lasketa numerointiin (RDA 3.4.5.3.2):

 • 300 __ $a 155 sivua, 97 numeroimatonta sivua : $b kuvitettu

Kun verkkoaineiston muoto vastaa painettua, ilmoitetaan myös tekstin laajuus (RDA 3.4.1.7.5):

 • 300 __ $a 1 verkkoaineisto (105, 35 sivua)

347 kenttä

Sellaisen verkkoaineiston, jolta puuttuu ISBN-tunnus, sidosasu voidaan merkitä 347-kenttää:

 • 347 __ $a tekstitiedosto $b PDF

502, 509 kenttä

Merkitään kuten ennenkin:

 • 502 __ $a Väitöskirja : $c Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, $d 2010.
 • 509 __ $a Pro gradu -tutkielma : $c Helsingin yliopisto, englannin kielen laitos, $d 2007.

Huomaa, että graduissa ilmoitetaan myös laitos ja mahdollinen oppiaine, jos se käy aineistosta ilmi (POIKKEUS RDA-sääntöinhin).

500, 530, 776 kenttä

Merkitään kuten ennenkin.

GRADUT

 • 530 __ $a Julkaistu myös verkkoaineistona.
 • 530 __ $a Julkaistu myös painettuna.

VÄITÖSKIRJAT

 • 530 __ $a Julkaistu myös verkkoaineistona.
 • 776 08 $i Verkkoaineisto: $z 9789529274826
 • 530 __ $a Julkaistu myös painettuna.
 • 776 08 $i Painettu: $z 9789529274819

Artikkeliväitöskirjat, joiden painettu- ja verkkoversio vastaavat toisiaan:

 • 500 __ $a Artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa ja 4 eripainosta.
 • 530 __ $a Julkaistu myös verkkoaineistona.
 • 776 08 $i Verkkoaineisto: $z 123456789X
 • 500 __ $a Artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa ja 4 eripainosta.
 • 530 __ $a Julkaistu myös painettuna.
 • 776 08 $i Painettu: $z 987654321X

Artikkeliväitöskirjat, joiden verkkoversiosta puuttuvat eripainokset:

 • 500 __ $a Artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa ja 4 eripainosta.
 • 530 __ $a Yhteenveto-osa julkaistu myös verkkoaineistona.
 • 776 08 $i Verkkoaineisto (yhteenveto-osa): $z 978951519360
 • 500 __ $a Artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa.
 • 530 __ $a Yhteenveto-osa eripainoksineen julkaistu myös painettuna.
 • 776 08 $i Painettu (yhteenveto-osa ja eripainokset): $z 9789515119353

Pro gradut

1. [ok] Laadukasta yliopisto-opetusta kehittämässä : laadukkaan yliopisto-opetuksen kehittäminen ja yliopistopedagogisen koulutuksen yhteys opetuksen kehittämiseen Helsingin yliopiston opettajilla / Virve Pekkarinen.

https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=2082066
E-version tietue: https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=2086429

2. [ok] Eläinruumis - seuraeläin : erittävä ruumis englantilaisessa lääketieteessä ja kohteliaisuuskulttuurissa 1700-1780 / Terhi Tarkiainen.

https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=2069751
E-version tietue: https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=2924583

3. [ok] Mikä jatko-opiskelijaa motivoi? : Tavoitteet ja tiedeyhteisö väitöskirjaprosessissa / Jenni Stubb.

https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=2080855
E-version tietue: https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=2086436

4. [ok] "Kirjailijoiden tapaus" Venäjällä vuonna 1997 / Jarmo Koponen.

https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=2179629
E-version tietue: https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=2924558

Väitöskirjat

5. [ok] Psychological and psychophysiological functioning of young adults born preterm : The Helsinki Study of Very Low Birth Weight Adults / Riikka Pyhälä

https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=2428611
E-version tietue: https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=2428612

5. [ok] Finnish primary school pupils’ performance in learning to learn assessments : a longitudinal perspective on educational equity / Mari-Pauliina Vainikainen.

https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=2664981
E-version tietue: https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=2665010

 • No labels