Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kysymykset 6. kerralta

Numeroimattomat sivut julkaisun alussa: jos niillä sijaitsee esim. tiivistelmä, onko sivut merkittävä (numeroimattomia sivuja 10)

RDA 3.4.5 Tekstin laajuus (YDINELEMENTTI)

RDA 3.4.5.3.1 Numeroidut ja numeroimattomat jaksot

Jos aineisto koostuu sekä numeroiduista että numeroimattomista jaksoista, lehdistä tai palstoista, numeroimattomia jaksoja ei huomioida, paitsi jos:

a) numeroimaton jakso muodostaa oleellisen osan aineistosta (katso myös 3.4.5.8)
tai
b) numeroimattomaan jaksoon kuuluu sivuja jne. joihin viitataan huomautuksissa

(ohje numeroimattomien jaksojen merkitsemiseksi, ks RDA Toolkit)

 

==> Oletko viitannut numeroimattomalla sivulla olevaan tiivistelmään jollain huomautuksella? Esimerkiksi alla olevassa numeroimaton jakso on mainittava, koska 500-kentän huomautuksessa on viitattu numeroimattomaan sivuun:

300 __ $a 7 numeroimatonta sivua, 59 sivua.

500 __ $a Tiivistelmä numeroimattomalla sivulla 5.

 

(warning) RDA 3.4.5.3.2. Epäoleellinen materiaali

Epäoleellisen materiaalin (ilmoitukset, tyhjät sivut tms.) numeroimattomia jaksoja ei merkitä.

Esimerkiksi artikkeliväitöskirjan artikkelien välissä mahdollisesti olevia tyhjiä sivua ei lasketa mukaan numerointiin, ainoastaan artikkelitekstiä sisältävät sivut.

Jos kopioi tietueen muualta (Bookwhere), jotta voin laittaa 'fin' luettelointikieleksi, mitkä kentät pitää olla suomeksi?

RDA 1.4 Kieli ja kirjoitusjärjestelmä

Seuraavat elementit merkitään tiedonlähteessä käytetyllä kielellä ja kirjoitusjärjestelmällä: ...

KAIKKI MUUT SUOMEKSI! Myös huomautukset (paisi suorat sitaatit)

(Huom. Lisessiaineistossa joitan helpotuksia - tosin vain vakiofraaseissa)

Säästetäänkö 040 kentässä osakenttä d jos siinä on esim. amerikkalainen kirjasto?

Periaatteessa voidaan säästää. Tosin jos on paljon (> 4 kpl), niin lukemisen helpottamiseksi voidaan poistaa.

Miten paljon muutetaan kopioitua tietuetta? Eikö ollut tarkoitus, että mahdollisimman paljon säästetään luetteloijan työaikaa?

Kopioituja tietueita muokataan sen verran, että ne noudattavat RDA sääntöjä.

Työaikaa säästetään sillä, että RDA sääntöjen mukaisia vapaaehtoisia elementtejä merkitään vain, jos niitä pidetään tärkeänä tunnistamisen, valinnan jne. kannalta eikä niitä ole esimerkiksi linjauksella tai Kumean päätöksellä määritetty pakolliseksi.

Missä menee raja jolloin vanhan kirjallisuuden luettelointia muutetaan rda-muotoon?

Kuvailu muutetaan rda-kuvailuksi vain, jos kuvailun kohde on käsillä!

Jos esimerkiksi lahjoitusten takia olisi paljon päivitettäviä, tietueita, niin varastotietueen voi liittää olemassa olevaan tai esimerkiksi Melindasta poimittuu bib-tietueeseen...

Esitys

Esitys

(sisältää RDA-luvun 17)

Tehtävien tarkistus

 


Bonustehtävä. Mitä säännöt sanovat alla olevista kysymyksistä?

Kysymyksiä aikaisemmasta tehtävästä 1 (http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/en/Biosafety7.pdf)

A) Kenttä 245: Pitäisikö laittaa $c-osakenttä? Se on mainittu monessa WHO:n tietueessa...
   245 00 ‡a Laboratory biosafety manual / ‡c World Health Organization. 

B) Kenttä 710: pakollinen?
   710 2_ ‡a World Health Organization, ‡e julkaisija.

Seuraavalla, 8. oppitunnilla

Opinnäytteen kuvailua...

Tehtävät 9. oppitunnille

 

 

  • No labels