Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Loppupisteet, kentät 530-, 538-, 579- ja 588, linkin muoto ja sisällönkuvailu

 • Periaatteessa Kumea ei ole vielä sanonut mitään kenttien käytöstä...
 • Jos kuvailuelementti ei ole pakollinen RDA-säännöissä => yritetään olla kustannustehokkaita eikä kirjoitella miniromaania tietueeseen

Loppupiste vai ei?

(info) Kenttä saattaa loppua pisteeseen myös sen takia, että viimeinen sana on lyhenne

 

Kenttiin 1XX, 6XX ja 7XX, joissa käytetty suhdetermiä osakentässä $e, lisätään loppupiste

100 1_ ‡a Wiss, Kirsi, ‡e kirjoittaja.

600 14 ‡a Tolvanen, Matti, ‡d 1956- ‡e kunnianosoituksen kohde.

700 1_ ‡a Halonen, Tiina, ‡e toimittaja.

245-kenttään lisätään aina loppupiste

245 10 ‡a Dialoginen verkostotyö / ‡c Jaakko Seikkula, Tom Erik Arnkil.

245 10 ‡a Esi Merkki / ‡c Esi Merkki [ja 999 muuta].

250-kenttään lisätään aina loppupiste

250 __ ‡a Kuudes painos.

250 __ ‡a [Uusittu painos].

264-kenttään lisätään loppupiste, jos...

264-kenttään tulee loppupiste,

  JOS on käytetty osakenttää ‡c tuotantoajan, julkaisuajan, jakeluajan tai valmistusajan ilmaisemiseen (2. indikaattori = 0, 1, 2 tai 3)

  JA osakenttä ‡c ei pääty hakasulkuun ']' tai tavuviivaan '-'

Copyright-vuoden kanssa ei käytetä loppupistettä (2. indikaattori = 4).

ESIMERKIT

264 _0 a [Vantaa?] : b Opis Kelija, c [2011?]

264 _1 a Helsinki : b Helsingin yliopisto, c 1992-

264 _1 a Helsinki : b Helsingin yliopisto, c 1995-2006.

264 _2 a Kouvola : b Nuorisovirasto

264 _3 a Lahti : b Valtion monistuskeskus, c 1965.

264 _4 c ©2016

300-kenttään ei lisätä loppupistettä

300 __ a 1 verkkoaineisto (56 sivua)

300 __ a XI, 101 sivua : b kuvitettu ; c 21 cm

(info) HUOM. Formaattioppaan mukaan kentän pitäisi loppua pisteeseen, jos tietueessa on 490-kenttä; Kumea on kuitenkin linjannut, että 300-kenttään ei lisätä loppupistettä

(info) 'cm' ei ole lyhenne vaan symboli!

530 kenttä

 • 530 __ ‡a Julkaistu myös painettuna/verkkoaineistona.
 • Sama asia kerrotaan myös 776-kentässä: 776 08 ‡i Painettu/Verkkoaineisto: ‡...
 • 530-kenttää KÄYTETTÄVÄ, jos toisella ilmiasulla ei ole manifestaation tunnusta eikä ole käytetty rakenteellista kuvailua 776-kentässä
  • tyypillinen esimerkki pro gradu -tutkielmat, joisla puuttuu ISBN-tunnus...
 • RDA 27.1 Viittauksen kohteena oleva manifestaatio

Kenttää on käytettävä kunnes Voyagerin OPACista luovutaan (2016 loppuun mennessä?); se on ainoa vihje toisen ilmiasun olemassaolosta saatavuusnäytössä:

538 kenttä

 • 538 __ ‡a Internet-yhteys, WWW-selain, Adobe Reader.
 • 020$Q, 300$A, 338$A ja 856$Z -osakentässä kerrotaan jo, että kyseessä on verkkoaineisto.
 • 538-kenttä: Kaikki verkkoaineiston tarvitsemat ohjelmat katsotaan "tavanomaiseksi", eikä niitä tarvitse erikseen luetella (ohjelmistotietojen ylläpito marc-tietueessa on aika toivotonta...)
 • RDA 3.20 Laitteisto- tai järjestelmävaatimukset
 • RDA 3.20.1.3: ... Laitteisto- tai järjestelmävaatimuksista merkitään tallenne- tai tiedostotyypin vaatimukset, jotka poikkeavat tavallisesta ja ilmeisestä.

579 kenttä

 • 579 __ ‡a XLUETTELOITU
 • 579-kentän käyttäminen puhtaasti suomalainen sovellus. Se voidaan korvata 040-kentällä

KÄYTÄ: 040 __ ‡a FI-Hul  <eli oman kirjasto-organisaatiosi ISIL-tunnus>

 • Yksilöi organisaation
 • Älä poista/korvaa olemassa olevaa 040-kenttää! Merkittävät ydin- tai lisäydinelementtien lisäykset, poistot tai päivitykset -> organisaatiotunnus 040$d-osakentään

KITT-tilastoinnin takia 579 kenttää on käytettävä ainakin vuoden 2016 loppuun!

588 kenttä

 • 588 __ ‡a Nimeke nimiönäytöltä 2.3.2016.
 • Käytäntö on osoittanut, että merkinnästä ei ole mitään hyötyä. (HUOM. merkintä tärkeä sarja-aineistolle ja päivittyvälle aineistolle)
 • RDA 2.17.13 Huomautus aineiston kuvailun perustana käytetystä numerosta, osasta tai versiosta

856$u - Linkin muoto

Käytä vain pysyviä linkkejä, ei suoria!


856 40 ‡u http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110334/URN_ISBN_978-952-245-953-4.pdf?sequence=1 ‡z Verkkoaineisto/Nätresursen/Online resource
==>
856 40 ‡u http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-953-4 ‡z Verkkoaineisto/Nätresursen/Online resource

856 40 ‡u http://hdl.handle.net/10138/161063 ‡z Verkkoaineisto/Nätresursen/Online resource
==>
856 40 ‡u http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-651-522-2 ‡z Verkkoaineisto/Nätresursen/Online resource

655$a - Sisällönkuvailu

Vaikka kuvailijan tehtäviin ei (pääsääntöisesti) kuulu sisällönkuvailu, niin merkitään kuitenkin aineiston lajityyppi ja muoto:

655 _7 ‡a pro gradu -tutkielmat ‡2 ysa
655 _7 ‡a väitöskirjat ‡2 ysa
655 _7 ‡a sähkökirjat ‡2 ysa

Esitys

Esitys

 

Tehtävänä plleet kuvailuharjoitukset:

 1. Laboratory biosafety manual http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/en/Biosafety7.pdf
 2. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärivoimavarojen kehitys terveyskeskuksissa vuosina 2005- 2011 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-953-4
 3. Terveysalan kansainvälisyysviikkoja 10 vuotta http://www.karelia.fi/julkaisut/sahkoinenjulkaisu/C38_verkkojulkaisu.pdf
 4. Coercion, perceived care and quality of life among patients In psychiatric hospitals http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-5636-4
 5. Dialoginen verkostotyö http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201205084999

Muistutus seuraavan oppitunnin tehtävistä

1) Luetaan RDA-sääntötekstistä seuraavalle kerralle:

Osio 6: Suhteiden merkitseminen henkilöihin, sukuihin ja yhteisöihin
18: Yleiset suositukset suhteiden merkitsemisestä aineistoon liittyviin henkilöihin, sukuihin ja yhteisöihin
19: Teokseen liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt
20: Ekspressioon liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt
21: Manifestaatioon liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt
22: Kappaleeseen liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt

2) RDA-kuvaile alla olevat verkkojulkaisut

3) Bonustehtävä: Mitä säännöt sanovat alla olevista kysymyksistä?

Kysymys 5. tapaamisen tehtävästä 1 (http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/en/Biosafety7.pdf)

A) Kenttä 245: Pitäisikö laittaa $c-osakenttä? Se on mainittu monessa WHO:n tietueessa...
   245 00 ‡a Laboratory biosafety manual / ‡c World Health Organization. 
B) Kenttä 710: pakollinen?
   710 2_ ‡a World Health Organization, ‡e julkaisija.

 • No labels